Prawo02 lutego, 2021

Mind Mapa 02/2021

Mind mapa z lutowego "Personelu Plus" (02/2021) obrazuje wyzwania związane ze zwalnianiem pracowników.

Decyzja o zwolnieniu nie zawsze wynika z winy pracownika. Często organizacje rozstają się z członkami zespołu z przyczyn ekonomicznych, na skutek reorganizacji czy upadłości. Jak proces ten przeprowadzić po ludzku? Jak zwolnienia mogą się przekładać na całą załogę? Jakie wsparcie można zaoferować osobom zwalnianym? Czym jest outplacement i jakie jego elementy warto wdrożyć? Więcej na ten temat przeczytają Państwo w dziale "Temat numeru". Wybrane korzyści płynące z outplacementu obrazuje mind mapa.

Zapraszamy do inspirującej podróży.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top