Prawo22 kwietnia, 2024

LEX Monografie – nowości w aktualizacji marzec 2024

W marcu 2024 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Baran-Wesołowska B., Zgłaszanie nieprawidłowości. Whistleblowing w praktyce, WKP 2024
 2. Bończak-Kucharczyk E., Polityka mieszkaniowa państwa, WKP 2024
 3. Brzostowska M., Kubiesa P., Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych, WKP 2024
 4. Dolnicki B., Mędrzycki R., Zadania samorządu terytorialnego, WKP 2024
 5. Dziurda M., Oznaczenie stron w sprawach cywilnych. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, WKP 2024
 6. Gajewski D.J. (red.), Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Wybrane zagadnienia, WKP 2024
 7. Iwanowicz-Drozdowska M. (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, WKP 2024
 8. Kielin-Maziarz J., Olejniczak-Szałowska E., Skotnicki K., Wybory powszechne organów jednostek samorządu terytorialnego oraz referendum lokalne , WKP 2024
 9. Krawczyk A., Model egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w prawie polskim i austriackim, WKP 2024
 10. Kubicka-Grupa Z., Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Bruksela II ter, WKP 2024
 11. Kulesza C., Prawa dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości w świetle standardów europejskich, WKP 2024
 12. Oleksy K., Funkcja kompensacyjna procesu karnego, WKP 2024
 13. Pacuła K., Wybór prawa a ochrona osób trzecich na tle rozporządzenia Rzym II, WKP 2024
 14. Smarż J. (red.), Fundowicz S. (red.), Śwital P. (red.), Założenia nauki administracji, WKP 2024
 15. Wnorowski K., Międzynarodowe porozumienia polskiego samorządu terytorialnego w świetle prawa międzynarodowego, WKP 2024
 16. Wojdała M., Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top