Prawo28 grudnia, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji grudzień 2023

W grudniu 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, wyd. X, WKP 2023
  2. Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, wyd. X, WKP 2023
  3. Dokukin K., VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, WKP 2024
  4. Dziurda M., Kodeks postępowania cywilnego 2023. Najważniejsze zmiany, WKP 2023
  5. Koralewski M., Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o., WKP 2024
  6. Łazarska A. (red.), Miczek Z. (red.), Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, WKP 2023
  7. Manowska M., Sędziowskie kierownictwo postępowaniem dowodowym w polskim procesie cywilnym, WKP 2023
  8. Staniszewska L. , Administracyjne kary pieniężne w gospodarce odpadami, WKP 2023
  9. Styczyński R., Najem krótkoterminowy. Aspekty podatkowe, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top