Prawo30 czerwca, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji czerwiec 2023

W czerwcu 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Baran K.W. (red.), Tomaszewska M. (red.), Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz, WKP 2023
 2. Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VIII, WKP 2023
 3. Gerecka-Żołyńska A. (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, WKP 2023
 4. Izdebski H. (red.), Własność lokali. Komentarz, wyd. II, WKP 2023
 5. Kidyba A. (red.), Ustawa o fundacjach. Komentarz, WKP 2023
 6. Kierznowski Ł., Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz, Difin 2021
 7. Łobos-Kotowska D.J., Stańko M., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
 8. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 9. Piesiewicz P. (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz, WKP 2023
 10. Piskorz-Ryń A. (red.), Sakowska-Baryła M. (red.), Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, WKP 2023
 11. Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, wyd. VI, WKP 2023
 12. Turek P., Prawo o prokuraturze. Komentarz, WKP 2023
 13. Walińska E. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. VI , WKP 2023
 14. Wierzbowski M. (red.), Plucińska-Filipowicz A. (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 15. Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 16. Zamojski Ł., Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top