Prawo02 grudnia, 2022

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego - Małgorzata Nowak

Patriotyzm lokalny z patriotyzmem narodowym łączy miłość do ojczyzny w wymiarze mikro i makro. W artykule precyzuję związane z tym pojęcia, wskazuję zachowania będące przejawem odpowiedzialności i wpływu na małą ojczyznę. O swoich doświadczeniach i szkolnych działaniach podejmowanych na rzecz kształtowaniu lokalnej tożsamości społeczno-kulturowej opowiadają nauczyciele z Lubelszczyzny.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/11

Mała ojczyzna (miejsce urodzenia i/lub zamieszkania, synonim konkretnej miejscowości, miasta, gminy czy regionu) to przestrzeń kulturowa i geograficzna, w której funkcjonujemy, uczymy się, pracujemy, z którą jesteśmy związani rodzinnie i emocjonalnie. Przywiązanie i miłość do małej ojczyzny nosi nazwę patriotyzmu lokalnego, będąc realnym przejawem abstrakcyjnego (zwłaszcza dla dzieci) pojęcia miłości do Polski.

Lokalny patriota czuje się odpowiedzialny za swoje bliższe i dalsze otoczenie, stara się mieć wpływ na jego dobrostan. Przejawem takiej postawy są konkretne zachowania i działania:
- dbanie o czystość placu zabaw, ulicy, lasu, rzeki płynącej przez miejscowość,
- znajomość i duma z miejscowej historii, zabytków, atrakcji przyrodniczych,
- znajomość i szacunek dla bohaterów, postaci znaczących dla regionu,
- wspieranie i kibicowanie miejscowej drużynie, zespołom tanecznym,
- duma z osiągnięć mieszkańców, sukcesów placówek oświatowych,
- znajomość i kultywowanie regionalnych tradycji, potraw, strojów,
- wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju regionu,
- wspieranie lokalnych przedsiębiorców, kupowanie produktów regionalnych,
- aktywne uczestnictwo w wydarzeniach, inicjowanie i wspieranie projektów,
- zaangażowanie w poprawę funkcjonowania lokalnej społeczności, instytucji oraz miejscowej infrastruktury,
- udział w wyborach samorządowych.

Ważną cechą lokalnego patriotyzmu jest otwartość i wysoki poziom tolerancji wobec innych (ludzi/grup/społeczności), co odróżnia go od lokalizmu – zamknięcia, izolacji oraz nieufności wobec wszystkiego i wszystkich spoza danego terytorium. Pojęciem szerszym jest regionalizm, definiowany jako pozytywna i kreatywna postawa wobec regionu/okolicy, aktywność edukacyjna, artystyczna, animatorska, społeczna, a nawet naukowo-badawcza.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top