Prawo18 listopada, 2019

Jak skuteczniej nauczać przedsiębiorczości - Jan Fazlagić

Lekcje z podstaw przedsiębiorczości poza wąsko rozumianym nauczaniem ekonomii powinny też kształcić w uczniach pomysłowość, zaradność życiową i proaktywność. Aby tak się stało, program tego przedmiotu musi być nowoczesny, a stosowane przez nauczycieli metody – skuteczne.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/11

Koszty pracy w Europie są znacznie wyższe niż w większości krajów na innych kontynentach, a znacznie niższe tempo wzrostu gospodarczego sprawia, że coraz trudniej rządom europejskim zaspokajać rosnące potrzeby społeczne i państwowe, dlatego Europa – a co za tym idzie również Polska – potrzebuje więcej przedsiębiorczości oraz innowacji.
Gdy mówimy o przedsiębiorczości, mamy na myśli zdolność do zamiany pomysłów na działania. Przedsiębiorczość nie jest cechą, którą wykorzystują na swoje potrzeby wyłącznie przedsiębiorcy. Nowoczesne, postępowe społeczeństwa potrzebują przedsiębiorczych ludzi we wszystkich obszarach funkcjonowania: urzędników, samorządowców, osób duchownych, stróży prawa, nauczycieli, dyrektorów szkół, lekarzy itd., więc edukacja w zakresie przedsiębiorczości powinna być obiektem troski rządzących państwem.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top