Prawo17 listopada, 2023

Jak pytać efektywnie? - Anna Czebiołko

Mówi się, że pytanie jest trudniejsze niż odpowiadanie, a przecież umiejętność zadawania pytań to jedno z najbardziej fundamentalnych narzędzi w pracy każdego nauczyciela mające wpływ na przebieg zajęć edukacyjnych. Nieodpowiednio użyte może spowolnić komunikację i ograniczyć jej cele. Popularne techniki pracy Douga Lemova są przykładem, że zadawanie pytań może przebiegać na wiele różnych sposobów.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/10

Gdyby nie było pytań, trudne stałoby się zdobywanie informacji, uzyskanie potwierdzenia, poznanie czyjegoś zdania. Efektywna zdolność zadawania pytań ma wpływ na przebieg zajęć edukacyjnych, rozmowy i podejmowanie decyzji. Podtrzymywanie dialogu, nauczanie, negocjowanie, debatowanie oraz wiele innych czynności opiera się na zdolności tworzenia i wprowadzania właściwych pytań.

Skuteczne zadawanie pytań polega na umożliwieniu drugiej osobie użycia wcześniej zdobytej wiedzy, skojarzenia faktów i zareagowania adekwatnie do sytuacji. Zamiast „Czy zrozumieliście?” lepiej zapytać „Jak to rozumiecie?”. W procesie kształcenia pytania pomagają odkryć, co uczniowie już wiedzą na dany temat, jaki jest ich progres, czy rozwinęli poprawne lub błędne rozumienie danej koncepcji, czego następstwem będzie uzupełnianie wiedzy bądź wyjaśnienie nieporozumień. Dzięki pytaniom lekcje stają się interaktywne, a podopieczni mają sposobność wzięcia udziału w dyskusji, doskonalenia swoich wypowiedzi oraz szlifowania myślenia krytycznego.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top