Prawo10 stycznia, 2024

Jak dyrektorzy widzą swoją przyszłość? - Włodzimierz Kaleta

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem, ale też z okazji 30-lecia „Dyrektora Szkoły” zapytaliśmy osoby nominowane i laureatów konkursu Super Dyrektor o to, jak ich zdaniem w przyszłości będzie wyglądało kierowanie placówkami oświatowymi i co w zarządzaniu nimi należałoby zmienić.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/1

Spośród wszystkich aktorów systemu oświaty dyrektor staje przed największymi wyzwaniami, które niosą ze sobą nie tylko reformy i modyfikacje prawa, ale też szybko zmieniający się świat, technologiczne rewolucje i sytuacje kryzysowe. Dlatego jego rola ulega częstym zmianom i wymaga umiejętności szybkiego dostosowywania się do nowych warunków i zadań. Ta tendencja będzie się utrzymywać, dlatego zapytaliśmy uczestników Konkursu Super Dyrektor, w jaki sposób ich zdaniem w perspektywie 5–10 lat zmienią się kompetencje, zakres obowiązków i zadania dyrektorów, a także jak to wpłynie na funkcjonowanie przedszkoli i szkół.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top