Prawo25 lutego, 2019

Egzamin ósmoklasisty krok po kroku - Małgorzata Nowak

W kwietniu uczniowie szkół podstawowych przystąpią do pierwszego po reformie edukacji egzaminu ósmoklasisty. Za jego organizację i przebieg w szkołach odpowiadają dyrektorzy. Wielu z nich po raz pierwszy zmierzy się z tym przedsięwzięciem, dlatego przygotowałam krótkie omówienie procedur egzaminacyjnych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/2

Egzamin ósmoklasisty jest powszechną i obowiązkową formą sprawdzenia, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Spełnia funkcję informacyjną, diagnozującą i selektywną – ta ostatnia jest szczególnie ważna dla uczniów i rodziców, osiągnięte wyniki decydują bowiem o dostaniu się (bądź nie) do wymarzonej szkoły średniej.
W 2019 r. główny termin egzaminu zaplanowano na 15, 16 i 17 kwietnia (godz. 9), dodatkowy zaś na 3, 4 i 5 czerwca (godz. 11). W czerwcu do egzaminu przystąpią uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie zdawali go w kwietniu, jest to także druga szansa dla osób, których egzamin został unieważniony.
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje:
- język polski – czas trwania: 120 min,
- matematykę – czas trwania: 100 min,
- język obcy uczony w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – czas trwania: 90 min.
Niektórzy uczniowie, np. dyslektycy (posiadający opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej) czy uczniowie chorzy lub czasowo niesprawni (posiadający zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza) mogą skorzystać z czasu wydłużonego odpowiednio o 60, 50 i 45 min.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top