Prawo03 stycznia, 2022

Aktualizacja systemu Kancelaria Notarialna wersja 7.8.0 i LEX@TEXT wersja 4.8.0

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu Kancelaria Notarialna oznaczona numerem 7.8.0 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.8.0.Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.8.0:

 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający pobieranie danych stron z GUS (funkcja aktywna tylko w ramach ważnego abonamentu na program Kancelaria Notarialna)
 • Przyspieszono wyszukiwanie i wyświetlanie danych w repertorium, z uwagi na optymalizację działania wyszukiwania danych w Repertorium wyłączono opcję "Filtry zaawansowanie"
 • Wprowadzono zmiany w tabeli analizy ryzyka dla transakcji GIIF
 • Zablokowano wykluczenie punktów 4 oraz 22 z analizy ryzyka
 • Na zakładce Strony czynności notarialnej wprowadzono możliwość wyboru kolumn wyświetlanych na liście stron
 • W terminach wprowadzono pole Twórca, które określa kto stworzył dany termin
 • Wprowadzono wyświetlanie komunikatu o otwarciu danej czynności notarialnej na innym stanowisku komputerowym
 • W parametrach programu wprowadzono parametr "Autozapis czynności", który skutkuje automatycznym zapisem danych czynności notarialnej podczas dodawania/edycji stron
 • Wprowadzono możliwość określenia godziny dla daty przypomnienia czynności notarialnej
 • Dla czynności wieloilościowych, w których ze względu na zaokrąglenia mogą nastąpić niezgodności w wartościach podatku VAT wprowadzono możliwość określenia sposobu liczenia tego podatku (od kwot jednostkowych lub od wartości netto)
 • Uporządkowano wprowadzanie danych adresowych poprzez przeniesienie ich na zakładkę Dane podstawowe strony
 • Wprowadzono Miasto Stołeczne Warszawa jako gminę właściwą do odprowadzenia podatku SD
 • Umożliwienie wydruku na standardowym wydruku korekty faktury wyświetlenia danych "przed" oraz "po"
 • Wprowadzono możliwość usunięcia podpisu złożonego na tablecie do wybranych czynności notarialnych
 • Wprowadzono możliwość wysłania emailem faktury z poziomu okna faktury
 • Wprowadzono możliwość sporządzenia wydruku analiz transakcji GIIF dla zastępcy notarialnego
 • Wprowadzono możliwość określania kolejności w Repertorium dla wypisów oraz wniosków KW podczas zatwierdzenia aktu notarialnego
 • Wprowadzono możliwość wyłączenia terminu z synchronizacji z Google od razu po rozpoczęciu wprowadzania nowego terminu
 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający na umieszczeniu w polu "Opis pozycji na fakturze" wzorca czynności notarialnej znacznika , co pozwoli podczas tworzenia faktur, aby w miejscu nazwy usługi został wstawiony tekst, w którym będą podane nazwy stron fakturowanej czynności notarialnej
 • Wprowadzono informację o braku wprowadzonych płatników dla podatku PCC, SD oraz opłaty sądowej
 • Ukryto możliwość wyświetlania szczegółów synchronizacji z kontem Google tylko dla użytkowników nie będących administratorami
 • Wprowadzono zapamiętanie widoku kalendarza
 • Wprowadzono automatyczną zmianę terminu dla czynności notarialnej w przygotowaniu, w której zmieniono pole Zaplanuj na
 • W parametrach programu na zakładce Powiadomienia wprowadzono opcję odpowiedzialną za wyświetlania okna o braku kwerend
 • Podczas dodawania dokumentów we wniosku KW następuje automatyczny zapis takiej czynności
 • Po wycofaniu czynności wprowadzono automatyczne jej usunięcie z wysyłki
 • Wprowadzenie automatycznego zaznaczenia opcji PODGiK o ile strona wypisu posiada w nazwie jedną z fraz: "PODGiK" , "Geodezyjnej i Kartograficznej", "Geodezyjnej i Katastru", "Wydział Geodezji", "Geodezji i Katastru"
 • Jeżeli tworzymy wypis do aktu, a instytucja ma zaznaczoną opcje Wysyłka w słowniku strony, to dla takiego układu wprowadzono mechanizm ustawienia jej automatycznie jako instytucji do wysyłki
 • Wprowadzono mechanizm weryfikujący wysyłkę wszystkich transakcji utworzonych w ramach jednej czynności w repertorium
 • W raporcie z wystawionych faktur wprowadzono możliwość wyboru filtrowania danych wg daty wykonania usługi lub wystawienia faktury
 • Wprowadzono mechanizm aktualizacji stron czynności w przygotowaniu o ile zostały zmienione dane tych stron w słowniku stron
 • Usprawniono podpowiadanie stron z aktu w zakładce Strony czynności notarialnej dla wniosku KW
 • Dodano możliwość tworzenia własnych raportów w module GIIF
 • Wprowadzono mechanizm blokujący wprowadzanie do GIIF nowych transakcji do czynności, która została już wyeksportowana do GIIF
 • Wprowadzono obsługę utraty połączenia programu z bazą danych (np. w wyniku przerwy w działaniu sieci)
 • Usprawnienie mechanizmu łączenia faktury z płatnością, gdy zmieniono pozycje tej faktury
 • Po wejściu do danych GIIF, jeżeli są transakcje ze statusem "Plik zarejestrowany" to, wprowadzono wyświetlanie komunikatu przypominający o sprawdzeniu ich statusu
 • W oknie wprowadzania kwoty depozytu dodano wyświetlanie stron związanych z tym depozytem
 • W przypadku faktury dla kontrahenta z UE tzn. który ma wprowadzony nip unijny rozpoczynający się od 2 liter generując JPK_FA wprowadzono zmianę, polegającą na tym, że do pola P_5A wpisywany jest kod kraju czyli 2 pierwsze litery a pozostałą część numeru NIP wprowadzona będzie do pola P_5B
 • W słowniku tekstów wprowadzono kategorię klauzul poświadczeniowych

Zmiany w programie Lex@Text 4.8.0:

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.8.0

Pliki aktualizacyjne są dostępne w sekcji "Instalacja" na stronie www programu.

Z wyrazami szacunku
Zespół Systemu Kancelaria Notarialna

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top