Adwokat, profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych - Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, WPiA, Collegium Medicum UKSW oraz wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Wykonuje zawód adwokata - specjalizacja prawo medyczne / administracyjne. Ekspert w zespole ds. telemedycyny przy PNRL.

Współpracownik Telemedicine, Innovative Technologies and Digital Health Working Group Telemedicine, The European Federation of Internal Medicine (EFIM). Stały recenzent Frontiers. Ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa.

W latach 2005–2007 zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym okresie delegowany przez BGK do bezpośredniej współpracy z ówczesnym Ministrem Zdrowia oraz jako ekspert w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP.


No Related Media found.
Back To Top