Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 16 grudnia 2002 r. do 31 lipca 2011 r. sprawował funkcję asesora, a następnie sędziego sądu rejonowego. Orzekał w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ukończył podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Partner w wiodącej Kancelarii Prawnej specjalizującej się w problematyce prawa pracy "A. Sobczyk i Współpracownicy".

Autor i współautor publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Ceniony wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Back To Top