Doktor nauk prawych, radca prawny specjalizujący się m.in w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony zdrowia, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i prawa pracy, m.in.: Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i POZ, WKP 2020, Prawo pracy w podmiotach leczniczych, WKP 2018, Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi. WKP 2018; Zakres samodzielności i odpowiedzialności lekarza rezydenta, ABC. Komentarz praktyczny, Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ABC. Komentarz praktyczny.

Autorka odpowiedzi na ponad 1000 pytań dotyczących praktycznych problemów podmiotów wykonujących działalność leczniczą jak też przedstawicieli zawodów medycznych.

Trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu jakości w ochronie zdrowia.

Certyfikowany mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.


Back To Top