Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie; były menadżer i radca prawny zajmujący się wszelkimi aspektami zarządzania wierzytelnościami, a także ekspert licznych organizacji w zakresie tej problematyki; autor publikacji branżowych; prowadzi prelekcje i szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z dochodzeniem roszczeń.

Back To Top