ORCID 0000-0002-0068-2975

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Radca prawny, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy (w tym monografii dotyczącej postępowania sądowego w sprawach pracowniczych), ubezpieczeń społecznych, prawa urzędniczego oraz ochrony pracowniczych danych osobowych. Redaktorka kilku prac zbiorowych.

Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.Back To Top