Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego.


Back To Top