Kilkunastoletni staż pracy w służbie BHP, uprawnienia głównego specjalisty ds. BHP oraz inspektora ds. ppoż.

W ramach pracy zawodowej: nadzór w zakresie BPH i ppoż. w zakładach pracy, dokonywanie kontroli i analiz BHP i ppoż., wykonywanie audytów w zakresie BHP i ppoż., przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP i ppoż., przeprowadzanie postępowań powypadkowych, wykonywanie ocen ryzyka zawodowego, instrukcji BHP, a także wykonywanie audytów ergonomicznych stanowisk pracy.

Wykładowca i prowadzący ćwiczenia na uczelniach wyższych z zakresu BHP, ppoż. i ergonomii.

Autor publikacji (artykułów i komentarzy) oraz odpowiedzi na pytania czytelników dla  Wolters Kluwer z zakresu BHP, PPOŻ..  Współautor książki "Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi", wyd. Wolters Kluwer.


Back To Top