Praktyk HR, który wierzy, że aby proponowane rozwiązanie mogło działać musi być dostosowane do kultury organizacyjnej i „way of working” danej firmy. Magister psychologii, absolwentka studiów podyplomowych z m.in. Lean & Six Sigma management, wykładowca na WSB w Gdańsku, mentorka, promotorka zarządzania zmianą i poszukiwania rozwiązań.

Wierzy, że poprzez budowanie mostów pomiędzy tworzonymi formalnymi ramami a operacyjnymi potrzebami biznesu możemy realnie kształtować naszą codzienną, pracową rzeczywistość. To czym zajmuje się HR jest “for people” i “by people”- jeżeli wzmocnimy to podejście zwinnymi narzędziami i procesami wspierającymi rozwój biznesu – musi działać.


Back To Top