ORCID 0000-0001-7376-1693

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni wykładowca na wyższej uczelni. Specjalista zbiorowego prawa pracy. Były dyrektor naczelny ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy (Warszawa 2010), Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy (Warszawa 2011).


Back To Top