Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999 – 2005 wykonywał zawód sędziego w wydziałach pracy i cywilnych Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prawnych aspektach świadczenia pracy zarówno w ramach stosunków pracy, jak i na podstawie umów prawa cywilnego, w tym kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, o dzieło. W związku z tym zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, a także prawa cywilnego, w tym dotyczącego zobowiązań, prawa gospodarczego, prawa spadkowego.

Jego praktyka skupia się na doradztwie i udzielaniu pomocy prawnej członkom zarządów, menedżerom, pracownikom, a także pracodawcom i związkom zawodowym, zaś w sprawach cywilnych i gospodarczych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym; doradza polskim i zagranicznym firmom i menedżerom.

Uczestniczy w negocjowaniu i przygotowywaniu wewnętrznych aktów prawa pracy, przeprowadzaniu procedur zwolnień grupowych, przekształceniach zakładów pracy, sporach zbiorowych. Zajmuje się opracowywaniem i negocjowaniem skomplikowanych umów o pracę i kontraktów menedżerskich, w tym zawieranych w oparciu o przepisy kolejnych ustaw kominowych, a także innych umów, w tym dotyczących rozbudowanych systemów premiowania czy zakazów konkurencji. Uczestniczy w szczególnie skomplikowanych procesach sądowych przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym.

Jest cenionym wykładowcą, regularnie wypowiada się w prasie w charakterze eksperta w sprawach pracowniczych i procesowych.


Back To Top