Radca prawny, od kwietnia 2007 r. podjęła współpracę z Samorządowym Kolegium Odwoławczym jako członek pozaetatowy.

Od 2009 r. etatowy członek Kolegium, orzekający m.in. w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.


Back To Top