Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w problematyce prawa pracy "A. Sobczyk i Współpracownicy".

Absolwentka (1997) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka międzynarodowego kursu "Social Security in Europe" na Uniwersytecie w Osnabrück, Niemcy. Odbyła roczne studia z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa na Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.

Bardzo doświadczony praktyk w zakresie obsługi procesowej Klientów. Prowadzi szczególnie trudne procesy prawnopracownicze, w tym, z zakresu czasu pracy oraz molestowania seksualnego. Kieruje działem procesowym w kancelarii i koordynuje wszystkie prowadzone sprawy sądowe.


Back To Top