Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, specjalista medycyny rodzinnej. Przewodnicząca zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołanego przez Ministra Zdrowia (07.2021-06.2022). Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”.


Back To Top