Dyrektor pionu logistyki medycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - absolwent studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (obecnie Wrocławski Uniwersytet Medyczny). Ukończył także podyplomowe studia „Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi” na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe studia „Certyfikowany Project Manager” w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, a także studia MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Pracował jako wykładowca na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, a następnie jako kierownik Ośrodka Badawczo – Rozwojowego. Autor wniosku grantowego i koordynator zakupu (w 2008 r.) pierwszego w Polsce robota chirurgicznego Da Vinci. W latach 2007-2009 Sekretarz Techniczny Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2008 do 2010 roku – kierownik wykonawczy projektu naukowego WROVASC- Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – Naczyniowej, w ramach grantu naukowego o wartości 57,5 miliona zł, z zespołem ponad 180 pracowników naukowych.

Z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym związany od 2011 r., początkowo jako konsultant medyczny w procesie restrukturyzacji szpitala, następnie p.o. zastępca dyrektora naczelnego ds. medycznych, lekarz naczelny. Od 2014 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora naczelnego ds. logistyki medycznej, w którym zarządza obszarem diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej oraz medycyny nuklearnej, a także blokami operacyjnymi, sterylizatornią, apteką szpitalną oraz działem zaopatrzenia medycznego.


Back To Top