LEXOMETR Oświatowy 2022 – funkcjonowanie edukacji w dobie licznych zmian w prawie
Prawo02 grudnia, 2022

LEXOMETR Oświatowy 2022 – funkcjonowanie edukacji w dobie licznych zmian w prawie

Przepisy prawa oświatowego wprowadzane są szybko i nie są konsultowane ze środowiskiem oświatowym, co powoduje chaos organizacyjny. Oprócz tego wdrażanie zmian rodzi koszty, w przypadku których sytuacja również nie wygląda najlepiej. To jedne z kluczowych wniosków z I edycji unikalnego badania Wolters Kluwer pt. „LEXOMETR Oświatowy 2022. Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli 2022/2023”.

Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2022 r. przez zespół specjalistów z Wolters Kluwer Polska. Raport powstał na bazie 256 kwestionariuszy, wypełnionych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Ankieta miała charakter anonimowy.

Najważniejsze wyzwania związane z organizacją systemu edukacji

Najczęściej wskazywane wyzwania wynikają z jakości i trybu stanowienia prawa. Dla 80% dyrektorów jednym z największych wyzwań jest zmiana awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. 73% wskazało na problemy dostosowania organizacji pracy szkoły do obowiązujących przepisów.

Organizacja nauki dla uczniów z Ukrainy

Wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. wywołał wielomilionową migrację ludzi, a Polska stała się dla znaczącej ich części stałym schronieniem. Dla badanych regulacje w obszarze organizacji nauki dla uczniów z Ukrainy są niejasne. Wątpliwości budzą w szczególności kwestie dotyczące oceniania i klasyfikacji takich uczniów, pracy nauczyciela z dzieckiem z Ukrainy, dokumentowania przychodzenia i odchodzenia uczniów z Ukrainy oraz egzekwowania ich praw i obowiązków w stosunku do wymagań wobec polskich dzieci.

Raport LEXOMETR zawiera również komentarze cenionych ekspertów. Stanowią one wartościowy materiał, który pomaga zrozumieć wyniki badań oraz podstawę dyskusji dotyczącej wsparcia, jakiego może oczekiwać edukacja w tym trudnym momencie.

LEXOMETR Oświatowy 2022

Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli 2022/2023

LEXOMETR Oświatowy 2022

Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli 2022/2023

Back To Top