ConferentieFiscaal en Accounting

Stevensprijs

 
 
Vrijdag 4 februari 2022 vond voor de zevende keer de uitreiking van de Stevensprijs plaats in het Louwman museum in Den Haag. Loes van Hulten werd door de jury uitgeroepen tot winnares. Van Hulten is specialiste in het internationale belastingrecht, werkt bij Deloitte en doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook werden de andere genomineerden Ilona van den Eijnde en Bram Middelburg in het zonnetje gezet.

De Stevensprijs

Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn: Loes van Hulten (2021), Arthur van der Linden (2020), Martijn Schippers (2019), Simon Cornielje (2018), Coen Maas (2017), Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

Stevensprijs

Deze prijs reikt Wolters Kluwer elk jaar uit aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. 

De jury

Genomineerden Stevensprijs 2021

Ilona van den Eijnde

Ilona van den Eijnde (1989) is docente in de master Indirecte Belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en senior manager in het Global Trade team van EY in Rotterdam, waar zij zich naast douanerechten, accijns en btw steeds meer bezig houdt met “nieuwe” consumptiebelastingen op bijvoorbeeld suiker, plastic, CO2 en/of vlees. Deze interesse is terug te zien in het onderwerp van haar promotieonderzoek, waar zij als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan werkt onder de werktitel “How to tax a lifestyle”. Het betreft een onderzoek naar fiscaal beleid in West-Europa op het gebied van voedsel en alcoholvrije dranken. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzocht zij de haalbaarheid, uitvoerbaardheid en fraudebestendigheid van een Nederlandse heffing op vlees- en vleesproducten. De onderzoeksresultaten haalden diverse landelijke media, waaronder het FD.
Daarnaast onderhoudt Ilona de kennisbank van NLFiscaal voor diverse artikelen van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en zij publiceert regelmatig (hoofdstukken in) boeken (waaronder meest recentelijk een update van het hoofdstuk accijns van Terra/Wattel’s European Tax Law), fiscaal wetenschappelijke artikelen en tientallen annotaties in NLFiscaal en in FED.
Ilona studeerde Fiscaal Recht (Accent Indirecte Belastingen) aan Tilburg University en won de scriptieprijs voor de afrondende thesis voor de EFS Post-Master Douanerechten op het snijvlak van douanerechten, btw en accijnzen.

linkedin-iconBekijk LinkedIn-profiel

Loes van Hulten

Loes van Hulten (1989) is werkzaam bij de afdeling Netherlands Knowledge Management van Deloitte Belastingadviseurs BV en verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze houdt zich met name bezig met het internationaal belastingrecht op het gebied van de directe belastingen. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft Loes de vakken ‘Internationaal en Europees belastingrecht’ en ‘Vennootschapsbelasting’. Daarnaast begeleidt ze scripties. 
Loes werkt onder begeleiding van Peter Kavelaars en Maarten de Wilde aan een promotieonderzoek. In dat onderzoek staat de vraag centraal of, beoordeeld vanuit doel en strekking van het OESO-Modelverdrag, de per-entiteit-benadering ten aanzien van de toepassing van verdragsregels op verdragspersonen in het OESO-Modelverdrag zou moeten worden vervangen door een groepsbenadering. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is de vervolgvraag hoe de verdragsregels dan zouden moeten luiden. 
Naast voorgenoemde werkzaamheden is Loes auteur van diverse artikelen, boekbijdragen en annotaties. Ze schreef voor het Weekblad Fiscaal Recht onder meer een artikel over de per 1 januari 2020 geïntroduceerde vaste inrichtingsdefinitie in de Wet Vpb 1969 (met een focus op de antifragmentatiebepaling) en een artikel over de rol van de Principal Purpose Test bij zetelverplaatsingen.

linkedin-iconBekijk LinkedIn-profiel

Bram Middelburg

Bram Middelburg (1996) studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam bij Loyens & Loeff in de praktijkgroep Indirect Tax. Bram is een belastingadviseur met een focus op btw en overdrachtsbelasting. Hij houdt zich bezig met de btw- en overdrachtsbelastingaspecten van vastgoed en projectontwikkeling en geeft daarnaast ook vaak btw-advies aan (internationale) ondernemingen die actief zijn in de digitale economie, zoals digitale marktplaatsen en andere platforms die betrokken zijn bij e-commerce.

Naast zijn advieswerkzaamheden schrijft Bram regelmatig publicaties over indirecte belastingen in fiscale vakbladen. Hij is (co)auteur van diverse artikelen in Weekblad Fiscaal Recht, Maandblad Belasting Beschouwingen en BTW-brief. Deze publicaties gaan allemaal over complexe praktijkvraagstukken op het gebied van de indirecte belastingen, zoals de steeds verder toenemende fiscale druk op platforms, de (nieuwe) btw-regels voor e-commerce, de gevolgen van vastgoedtransformaties voor de overdrachtsbelasting en de btw-gevolgen van het doorbelasten van kosten. 

linkedin-iconBekijk LinkedIn-profiel

Back To Top