ConferentieFiscaal en Accounting

Stevensprijs

24 januari 2020
Louwman museum in Den Haag

Martijn Schippers wint de Stevensprijs 2019

Op vrijdag 24 januari heeft de vakjury tijdens een druk bezette bijeenkomst in het Haagse Louwman museum, douanespecialist Martijn Schippers aangewezen als winnaar van de Stevensprijs 2019. Het is voor de vijfde keer dat de Stevensprijs werd uitgereikt.

Voor iemand van 29 jaar, de jongste van de vier genomineerden, heeft Martijn Schippers, volgens de jury, indrukwekkend veel gepubliceerd. De jury wijst hierbij op de bijdragen die zijn verschenen in tijdschriften als EC Tax Review, Global Tradeand Customs Journal, Weekblad Fiscaal Recht, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht en ArsAequi.

Zijn publicaties bestaan uit annotaties en doortimmerde artikelen. Veel van zijn publicaties hebben betrekking op het begrip douanewaarde. De douanewaarde is, kortgezegd, de maatstaf van heffing van het invoerrecht. Dat dit allemaal is gepubliceerd terwijl Martijn werkt aan een proefschrift, vindt de jury een prestatie.

In het juryrapport roemt de jury zijn kritische instelling in combinatie met zijn eigen inzichten en ideeën:

“Martijn is niet bang om kritisch te zijn op de mening van een advocaat-generaal of een oordeel van de Hoge Raad of het Hof van Justitie. Zijn kritiek verwoordt hij op heldere wijze en goed onderbouwd. Maar hij is niet alleen kritisch op meningen en oordelen van anderen. Hij komt ook met waardevolle eigen inzichten en ideeën, die erop zijn gericht het heffingssysteem beter te maken. En dat ziet de jury graag. De Stevensprijs is geen oeuvreprijs maar een aanmoedigingsprijs. De jury spreekt daarom de hoop uit dat Martijn ook de komende jaren nog vele mooie publicaties zal schrijven.”

Dit waren de genomineerden

Laurens is fiscaal econoom met een brede invalshoek. Bij de Algemene Rekenkamer doet hij onderzoek naar autobelastingen en sociale zekerheid. Hij verzorgt daar ook een programma om masterstudenten beleidseconomie wegwijs te maken in fiscaal beleid en begrotingspolitiek, onder andere door op werkbezoek te gaan bij de Tweede Kamer en de Raad van State. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft hij colleges ‘Economie van belastingheffing’ en begeleidt hij scripties.

Laurens schrijft regelmatig over zowel belastingrecht als over de economische aspecten van belastingheffing. Hij heeft ook gepubliceerd over “fiscale exoten” als vermogensongelijkheid, talentbelasting en het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen. Zijn annotaties voor FED gaan over de 30%-regeling, waterschapsbelastingen, gemeentelijke heffingen en sociale verzekeringen. In april 2018 is Laurens gepromoveerd op het proefschrift The Tax Tectonics. In dat werk heeft hij onderzocht wat de gevolgen zijn van de lastenschuif naar indirecte belastingen voor de vermogensverdeling en het welzijn in Nederland.

Voorheen was Laurens medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en docent/promovendus aan het Fiscaal Instituut Tilburg. Ook werkte hij bij Deloitte.

Martijn Schippers (1990) is als docent-onderzoeker verbonden aan de Erasmus School of Law en adviseur bij EY. Hij is specialist op het gebied van het douanerecht en de indirecte belastingen bij internationale goederenstromen met een bijzondere voorliefde voor de vaststelling van de douanewaarde.
Hij publiceert met regelmaat over deze fiscale deelgebieden in zowel nationale tijdschriften als WFR, TFO en MBB als ook in internationale tijdschriften als EC Tax Review en Global Trade & Customs Journal.Hij is tevens vaste medewerker bij NTFR-B en NLFiscaal en schreef al meer dan vijfentwintig beschouwingen respectievelijk annotaties. Hij werkt daarnaast aan een proefschrift over het bepalen van de douanewaarde in een globaliserende wereld.
In het kader van IBFD's onderzoeksproject naar 'Special Tax Zones', coördineerde en schreef Martijn mee aan het Nederlandse landenrapport dat onderdeel uitmaakt van het in 2019 gepubliceerde boek 'Special Tax Zones in the Era in International Tax Coordination'. Als onderdeel van dit onderzoeksproject sprak hij op seminars in Vigo (Spanje) en Łódź (Polen) en organiseerde hij een seminar in Rotterdam voor de onderzoekpartners die aan meer dan twintig universiteiten zijn verbonden.
Martijn stond daarnaast aan de basis van de mastervariant indirecte belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarin hij veelvuldig en met veel enthousiasme optreedt als docent. Ook geeft hij gastcolleges aan o.a. Lund University, Antwerp University, IBFD en NOB. Tot slot is hij als programmacoördinator verbonden aan de Post-Master in EU Customs Law van EFS, Erasmus University Rotterdam.


Ciska Wisman studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht (2009). Ze is nu werkzaam als senior professional support lawyer bij Stibbe in Amsterdam en als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij programmacoördinator Rondetafels EFS (European Fiscal Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam) en auteur van diverse nationale en internationale publicaties.
Haar focus ligt vooral op vennootschapsbelasting vanuit internationaal en Unierechtelijk perspectief. Daarnaast werkt Ciska als buitenpromovendus aan een proefschrift: ‘The tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof model’.
Marco Gomes Vale Viga (35 jaar) is senior beleidsmedewerker Omzetbelasting bij de concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken van het Directoraat Generaal Belastingdienst (Ministerie van Financiën). Hij publiceert over uiteenlopende btw- en overdrachtsbelastingonderwerpen.
Als vaste medewerker is hij verbonden aan Vakstudie Nieuws (sinds 2012), Fiscaal Tijdschrift FED (sinds 2018) en Fiscale Berichten voor het Notariaat (sinds 2019). Marco studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan die universiteit was hij verbonden als docent. Thans begeleidt hij daar nog scripties.
Marco is in de zomer van 2019 begonnen met een promotieonderzoek naar indirecte belastingheffing over verzekeringen (btw en assurantiebelasting).

De jury