ConferentieFiscaal en Accounting

Stevensprijs

22 januari 2021
Online uitzending

Op vrijdag 22 januari 2021 wordt voor de zesde keer de Stevensprijs uitgereikt. Het belooft een speciale editie te worden. Vanwege de bijzondere periode waarin we ons bevinden, maar ook vanwege het vernieuwde programma. Deze editie van de uitreiking wordt live uitgezonden. En zoals je van ons gewend bent gaan we u weer verrassen.

Live vanuit Hilversum!

In deze live-uitzending stellen we de genomineerden aan u voor. Wie zijn ze en wat drijft hen? Sportpresentator Sjoerd van Ramshorst blikt met ons terug op de interviews die hij met de genomineerden heeft gehad.

Verder wordt het kunstwerk van kunstenaar Sándor Sinko voor de prijswinnaar onthuld. Waar gaat de winnaar aan het einde van de uitreiking mee naar huis?

Onder andere Daniël van Meijgaarden (Jong RB) en Leo Stevens richten zich tot de genomineerden. En natuurlijk maakt de jury aan het einde van de uitzending bekend wie de Stevensprijs 2020 wint. Wordt het Michelle, Arthur of Gerhard?

Stel je vragen live via de chat. Sjoerd van Ramshorst bespreekt een selectie live in de uitzending. Kortom, het belooft wederom een verrassend event te worden.

  

Conferentie
Stevensprijs
Online uitzending
22 januari 2021
15:00-16:00 uur
Live vanuit Hilversum
Voorkeur uitbrengen

Dit zijn de genomineerden

Arthur van der Linden

Arthur van der Linden (1992) is een breed opgeleid fiscaal econoom. Hij begon zijn carrière bij de Belastingdienst als Tax Talent Trainee. Inmiddels is hij daar werkzaam als Business Analist. Daarnaast is hij thans verbonden aan Tilburg University als vakcoördinator en docent van het vak Introductie Tax Technology. Bij zowel de Belastingdienst als Tilburg University zet hij de achterliggende wiskundige en statistische werking van algoritmes in juridisch perspectief. 

Daarnaast schrijft Arthur regelmatig voor het Weekblad Fiscaal Recht. Als basis voor zijn publicaties gebruikt hij een zelfontwikkeld microsimulatiemodel voor het inkomstenbelasting- en toeslagensysteem. In dat model zijn alle rekenregels uit wet- en regelgeving vertaald naar een, per belastingjaar wendbare, SAS Base code. Door de directe aansluiting bij wet- en regelgeving verhelpt dit model het probleem dat "geen enkel leven zich voegt naar de mediaan van een statistisch model" (Troonrede 2019). Vervolgens schrijft hij graag over de materiële werking van de wet, voorgenomen beleidsmaatregelen en zoekt hij aanknopingspunten voor haalbare vereenvoudiging van het inkomstenbelasting- en toeslagensysteem.

Michelle de Reus

Michelle de Reus (1988) is medewerker bij het fiscale opiniekantoor Lubbers, Boer & Douma. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland. Michelle publiceert voornamelijk op het gebied van de inkomstenbelasting en het formele belastingrecht. In 2020 verscheen van haar hand de geheel herziene versie van de Fiscale Monografie 'Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001'. 

Michelle werkt voorts als buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden aan een promotieonderzoek naar de fiscale aspecten en gevolgen van de ongedaanmaking van bepaalde (rechts)handelingen, zoals overeenkomsten. In dat kader schreef zij voor het Weekblad Fiscaal Recht een artikel over de bewijsrechtelijke aspecten van (doorwerking van) dwaling in het belastingrecht. 

Voorheen was Michelle werkzaam bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en werkte zij als belastingadviseur bij PwC. Zij studeerde Fiscaal Recht en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 

Gerhard Grauss

Gerhard Grauss (1987) werkt als advocaat-belastingkundige aan uiteenlopende zaken. Gerhard studeerde cum laude af in het belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde in het kader van een uitwisselingsprogramma een semester aan New York University en liep stage bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad (fiscaal). Naast het belastingrecht is hij in het bijzonder geïnteresseerd in het civiele recht en de dwarsverbanden tussen beide rechtsgebieden. Sinds 2015 heeft hij voor het Fiscaal Tijdschrift FED meer dan 25 annotaties bij arresten van de belasting- en civiele kamer van de Hoge Raad geschreven.


Deze annotaties gaan over diverse onderwerpen, zoals de irrevocable fixed trust (2015), bestuurdersaansprakelijkheid bij zetelverplaatsing (2018), het tweede tipgeversarrest (2019), de fiscale gevolgen van een beroep op dwaling bij een schenkingsovereenkomst (2020), mogelijke fiscale implicaties van het baanbrekende civiele Urgenda-arrest (2019), en civielrechtelijk verhaal van meerkosten op een belastingadviseur (2020).

Aanmelden

Meld je aan en je ontvangt uiterlijk 21 januari de benodigde link en wachtwoord. En ontdek 22 januari wie de Stevensprijs 2020 wint!

De Stevensprijs

Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn Martijn Schippers (2019), Simon Cornielje (2018), Coen Maas (2017), Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

De jury