ConferentieFiscaal en Accounting

Stevensprijs 2022

vrijdag 3 februari 2023
Louwman museum in Den Haag
In automuseum Louwman te Den Haag heeft de jury van de Stevensprijs op vrijdag 3 februari Ilona van den Eijnde uitgeroepen tot winnares van de Stevensprijs 2022. De andere twee genomineerden, Michiel Hennevelt en Jeroen Goudsmit, werden eveneens in het zonnetje gezet.
Stevensprijs fotoverslag 2022
Compilatievideo-image.jpg
Watch Video
Bekijk de compilatievideo

Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022

De Stevensprijs werd dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. Maar voordat de winnaar bekend werd gemaakt, kwamen eerst nog enkele sprekers aan bod.

Van Dorsten

Edino van Dorsten beet de spits af met zijn verhaal over zijn leven als een van de kinderen van Ruinerwold. Het werd een zeer persoonlijk verhaal met een bijzondere maatschappelijke strekking. Elk jaar wordt in het programma voor toekenning van de Stevensprijs ruimte gemaakt voor een spreker die een bijzondere belevenis heeft doorgemaakt met een grote persoonlijke impact en die in staat is gebleken uit de gebeurtenissen voor hemzelf en de samenleving positieve lessen te trekken.

Zijn boeiende verhaal over de moeizame worsteling om zijn eigen persoonlijkheid te ontdekken, maakte grote indruk op de aanwezigen. Tijdens zijn presentatie kon je een speld horen vallen. 

Edino eindigde zijn presentatie met een wijsheid van Kierkegaard, een Deense filosoof die ironisch genoeg ook de inspirator van zijn vader was:"Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd."

Genomineerden

Na dit aangrijpende verhaal wendde Bas Kniphorst (managing director Wolters Kluwer Benelux, Legal & Regulatory) zich tot de genomineerden. Hij maakte duidelijk dat Wolters Kluwer zich zeer bewust is van het belang dat jonge talentvolle auteurs naast hun reguliere werk bereid zijn ’s avonds en in de weekends hun tomeloze energie in te zetten om hun innoverende inzichten ten dienste van de wetenschap nader uit te werken en zodoende een constructieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Om de genomineerden nog beter te leren kennen werden zij vervolgens over hun publicaties bevraagd door een vijftal leeftijdgenoten, afkomstig van verschillende organisaties (RB jong, JOB, Christiaanse taxateur, Wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en de Belastingdienst). Zij bleken zich goed te hebben ingelezen. Actuele thema’s, zoals de principle purpose test (PPT), de nieuwe ontwikkelingen in de sfeer van de bronbelastingen en de variëteit in de verbruiksbelastingen passeerden de revue.  Gespreksleider Stan Stevens vroeg op bepaalde punten nog iets verder door, ook bij de vragenstellers, waardoor de discussie een extra levendig karakter kreeg. De huiskamersetting zorgde voor een ontspannen en gemoedelijke sfeer die ook voor de toehoorders de gedachtewisseling aantrekkelijk maakte. 


Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022

Leo Stevens

Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens, de naamgever van de prijs, leidde de bekendmaking van de winnaar in met zijn eigen kenmerkende en gepassioneerde stijl. Hij hield de genomineerden voor dat je het vak van fiscalist met volle passie moet beleven. "Je wordt als jonge professional uitgedaagd om een complexe wereld te ontvlechten zodat die kan worden teruggebracht tot de menselijke maat”.

Winnaar Ilona van den Eijnde 

Tot slot sprak Robert Jan Koopman het verlossende woord door kenbaar te maken dat de Stevensprijs 2022 is toegekend aan Ilona van den Eijnde en deze keuze toe te lichten. De jury is vol lof over haar staat van dienst: "Ilona's publicaties kenmerken zich door een heldere schrijfstijl en uitstekende opbouw. De gekozen onderwerpen zijn van groot maatschappelijk belang - denk aan de milieubelastingen - en ze is kritisch en doet relevante aanbevelingen in haar publicaties", zo citeerde hij uit het juryrapport.

"Ze is bezielend en inspirerend", en daarmee is terecht de Stevensprijs 2022 aan haar toegekend.

Naast deze toekenning ontving zij één van de drie bronzen beeldjes die speciaal voor de genomineerden door Frans van Straaten zijn gemaakt en die naar de bedoeling van de kunstenaar uithoudingsvermogen, standvastigheid en doorzettingsvermogen uitstralen als belangrijke karaktereigenschappen waarover genomineerden voor de Stevensprijs moeten en doen beschikken.

Naast het kunstwerk ontving Ilona van den Eijnde als prijswinnares van Wolters Kluwer ook een cheque van € 2.000. Het evenement werd afgesloten met een gezellige borrel tussen de oldtimers in het werkelijk prachtige automuseum.

De Stevensprijs

Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn: Ilona van den Eijnde (2022), Loes van Hulten (2021), Arthur van der Linden (2020), Martijn Schippers (2019), Simon Cornielje (2018), Coen Maas (2017), Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).


Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022
Stevensprijs fotoverslag 2022

Genomineerden

Jeroen Goudsmit

Jeroen Goudsmit (1994) is als Manager werkzaam op de International Tax afdeling van Deloitte Amsterdam. Hij heeft een focus op de Amerikaanse markt en houdt zich hoofdzakelijk bezig met directe belastingen in internationale context (vennootschapsbelasting, bronbelastingen inclusief verdragstoepassing). Jeroen werkt graag op het snijvlak van techniek en praktijk, en is regelmatig betrokken bij opinietrajecten en commentaar op wetsvoorstellen.

Naast zijn advieswerkzaamheden, besteedt Jeroen een groot deel van zijn tijd aan workshops, trainingen en publicaties over recente internationale ontwikkelingen zoals BEPS, ATAD, het MLI, Amerikaanse belastinghervormingen en Pillar 2. In dat kader publiceert Jeroen onder meer regelmatig artikelen over het Amerikaanse fiscale stelstel en Pillar 2, alsmede de interactie tussen beide systemen (Maandblad Belasting Beschouwingen).

Daarnaast heeft Jeroen in het Weekblad Fiscaal Recht recent verschillende artikelen gepubliceerd over de Nederlands earnings stripping maatregel, de conditionele bronbelasting en het MLI.

linkedin-iconBekijk LinkedIn-profiel

Ilona van den Eijnde

Ilona van den Eijnde (1989) is Senior Manager in het Global Trade & Sustainability team van EY in New York City, waar zij zich bezighoudt met douanerechten, accijns en ‘nieuwe’ consumptiebelastingen op bijvoorbeeld suiker, plastic, CO2 of vlees. Deze interesse is terug te zien in het onderwerp van haar promotieonderzoek, waar zij als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan werkt onder de werktitel “How to tax a lifestyle”. Het betreft een onderzoek naar fiscaal beleid in West-Europa op het gebied van voedsel en alcoholvrije dranken. 
De interesse voor accijnzen en consumptiebelastingen klinkt door in publicaties voor de kennisbank van NLFiscaal, de update van het hoofdstuk accijns van Terra/Wattel’s European Tax Law in 2022, fiscaal wetenschappelijke artikelen in MBB, tientallen annotaties in NLFiscaal en FED. Onlangs was zij ook te horen in diverse tv- en radio-optredens bij KRO’s Pointer en NPO Radio 1 over de moeilijkheden en mogelijke effecten van een Nederlandse suikerbelasting (Frisdrank en suikertaks | KRO-NCRV).
Ilona studeerde Fiscaal Recht (Accent Indirecte Belastingen) aan Tilburg University en won de scriptieprijs voor de EFS Post-Master Douanerechten op het snijvlak van douanerechten, btw en accijnzen. Vanuit EY ontving zij in 2022 de ‘Thought Leadership Award’ voor haar bijdrages aan de fiscale literatuur en media. 

linkedin-iconBekijk LinkedIn-profiel

Michiel Hennevelt

Na een aantal jaar als belastingadviseur te hebben gewerkt, is Michiel Hennevelt (1994) sinds 2020 senior gerechtsjurist bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel hij zich als belastingadviseur vooral heeft gespecialiseerd in de vennootschaps- en de dividendbelasting en in zijn huidige functie vooral met het formele belastingrecht te maken heeft, is hij geïnteresseerd in het belastingrecht in brede zin.

Naast zijn werkzaamheden als gerechtsjurist schrijft hij annotaties op het gebied van het formeel belastingrecht en de vennootschapsbelasting en is hij als auteur bij NLFiscaal verantwoordelijk voor een aantal artikelsgewijze commentaren bij de Awb en de AWR (met name over beroep in eerste aanleg) en bij de Wet Vpb 1969 (met name over de wijze van heffing). In zijn publicaties zoekt Michiel zo mogelijk de verbinding met ook niet-fiscale rechtsgebieden. Hij heeft verder een bijzondere interesse in rechtsvinding door (de belastingkamer van) de Hoge Raad en hij heeft over zijn (empirisch) onderzoek naar dit onderwerp geschreven in NLF Wetenschappelijk.

Tot slot maakt Michiel onderdeel uit van de Commissie Gelieerdheid in het belastingrecht van de Vereniging voor Belastingwetenschap en is hij een fervent sportklimmer.

linkedin-iconBekijk LinkedIn-profiel

De jury

Back To Top