Download de concordantietabel

De wet van 28 april 2022 houdende invoeging van boek 5 'Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek is in werking getreden op 1 januari 2023. 

Bent u nog mee met alle wijzigende wetsartikels? Behoud het overzicht dankzij de handige concordantietabel.

Vul het formulier en ontvang via e-mail een pdf met het vergelijkend overzicht van alle wetsartikels uit het oude Burgerlijk Wetboek, en de corresponderende nieuwe artikels uit Boek 5 Verbintenissen.

Back To Top