never-ending-story
Compliance19 augustus, 2021

De risicoanalyse: een never ending story

Dit artikel is onderdeel van een artikelenreeks waarin een jurist, preventieadviseur-arbeidsarts en preventieadviseur-arbeidsveiligheid zich buigen over de risicoanalyse. Hierna het standpunt van de preventieadviseur over arbeidsveiligheid.

Met een risicobeoordeling ben je nooit klaar en je moet er als ondernemer wel ooit eens aan beginnen. 
Al een geruime tijd is de risicobeoordeling een verplicht onderdeel bij het organiseren van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Een bewuste keuze van de wetgever om de bedrijven aan te zetten zelf de nodige analyses te doen om vervolgens aangepaste maatregelen te bepalen.

Belang van expertise en overleg

De werkgever en hiërarchische lijn zijn volgens de wetgever verantwoordelijk voor de uitvoering. In de praktijk zien we echter vaak dat de preventieadviseur deze taak op zich neemt. Expertise en tijdsbesteding vormen hiervoor een motivatie. Dit is niet erg zolang er voldoende overleg is met de werkgever en hiërarchische lijn. De participatie is immers een belangrijk aspect om een adequaat resultaat te bekomen. Gevaren definiëren is gewoon niet mogelijk zonder inbreng van de betrokken medewerkers. De preventieadviseur moet daarom in overleg gaan, observeren of andere technieken gebruiken om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de omstandigheden. Mens, technieken en organisatie vormen hierbij drie factoren die afzonderlijk maar toch met de nodige link naar elkaar bekeken worden. 

Keuze van de juiste methodiek 

Om het nodige kwaliteitsniveau van de risicobeoordeling te bereiken zijn verder ook de juiste technische keuzes essentieel. Je dient de aangewezen methodiek te selecteren omdat niet elke methodiek geschikt is om elk risico te beoordelen. Bij de keuze van deze instrumenten is de rol van de preventieadviseur essentieel. Hierbij is het zeker nuttig om ook naar externe diensten PBW te kijken. Het identificatiedocument omschrijft de wederzijdse expertise en dit komt dan ten goede bij de correcte opzet van een risicobeoordeling en in het bijzonder bij de aanpak en de keuze van de analysetechniek. 
Een goede risicobeoordeling vormt de spiegel van veiligheid en gezondheid voor de organisatie. Zoals bij de mens kan het resultaat verrassend zijn. 

Auteur: Marc Hoppenbrouwers

Meer informatie

De uitgebreide versie van dit artikel vindt u op senTRAL, met als titel “Handvaten voor adequate kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyses”. 

Behoren ook tot de reeks: Wat is een (goede) risicoanalyse? Een pragmatische multidisciplinaire benadering

Meer nieuws over relevante HSE-topics
Back To Top