Erfbelasting nalatenschapsforfaits
Fiscaliteit & Accounting19 februari, 2021

Erfbelasting: nalatenschapsforfaits voor aanslagjaar 2021

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte in het Belgisch Staatsblad Van 25 januari 2021 de geïndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap voor het aanslagjaar 2021. Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap verminderd met de schulden van de erflater en de begrafeniskosten. De erfgerechtigden kunnen de werkelijke kosten inbrengen of kiezen voor de forfaits uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit.De wettelijke forfaits worden elk jaar geïndexeerd. Na toepassing van de indexeringsformule, stijgen de forfaits voor het aanslagjaar 2021:

 Passief  Wettelijk bedrag  Aanslagjaar 2021
 Schulden van de erflater  1.500 euro  1.638,30 euro
 Erflater gehuwd onder stelsel van gemeenschap    3.000 euro  3.276,60 euro
 Begrafeniskosten  6.000 euro  6.553,20 euro


Denk erom: als de erflater gehuwd was onder het stelsel van gemeenschap van goederen mogen de erfgerechtigden enkel de helft van het geïndexeerde bedrag voor de gemeenschap inbrengen. Het forfait voor de begrafeniskosten mag niet toegepast worden als de erflater een uitvaartverzekering had. En tot slot: schulden die gemaakt werden om onroerende goederen te verwerven of te behouden, zijn niet opgenomen in de forfaits.

Back To Top