Moet ik huurinkomsten uit de vroegere gezinswoning aangeven?
Fiscaliteit & Accounting28 april, 2021

Moet ik huurinkomsten uit de vroegere gezinswoning aangeven?

Mijn ex-partner betaalt me huur voor het gebruik van onze vroegere gezinswoning. Moet ik de huurinkomsten hiervan aangeven? Omgekeerd: kan mijn ex, die mede-eigenaar is, de huurinkomsten fiscaal inbrengen als kosten?

Fiscaal expert Jef Wellens legt uit:

U bevindt zich in een specifieke situatie. U woont niet in uw woning omdat u gescheiden bent van uw partner die de woning verder betrekt. U bent dus (mede)eigenaar van een woning die u zelf niet bewoont. De inkomsten van de ‘eigen woning’ zijn vrijgesteld van belasting. Dat geldt zowel voor het kadastraal inkomen (KI) als voor de huurinkomsten van de eigen woning.

Vraag is of de woning fiscaal nog kan worden beschouwd als uw eigen woning. Dat is zo als u nu woont in een andere woning waarvan u geen eigenaar bent, omdat u die andere woning bijvoorbeeld huurt.

Is dat het geval, dan kunt u uw vroegere gezinswoning, die u nu gedeeltelijk verhuurt, fiscaal blijven beschouwen als de vrijgestelde eigen woning, waarvan u dus noch het KI, noch de huurinkomsten moet aangeven. De scheiding van uw partner geldt als een geldige sociale reden waarmee u verantwoordt dat u uw woning niet meer zelf betrekt.

Is dat niet het geval, en woont u intussen in een andere woning waarvan u (mede)eigenaar bent, dan verliest de vroegere gezinswoning voor u het statuut van ‘eigen woning’ en vervalt de belastingvrijstelling. U wordt dan als verhuurder niet belast op de werkelijke huurinkomsten op voorwaarde dat uw ex-partner de woning niet voor het beroep gebruikt, maar louter als privéwoning. In dat geval moet u alleen het kadastraal inkomen met betrekking tot het door u verhuurde deel van de gezinswoning (wellicht de helft) aangeven in code 1106 van vak III van de aangifte. Hierop betaalt u dan belasting, weliswaar nadat het aangegeven bedrag door de fiscus is geïndexeerd, d.w.z. vermenigvuldigd met een factor van 2,59.

De werkelijke huurinkomsten moet u niet aangeven. Gebruikt uw ex-partner het gehuurde deel van de vroegere gezinswoning wel voor zijn of haar beroep, dan kan hij of zij de betaalde huur als beroepskosten inbrengen en dan moet u naast het KI ook de ontvangen huurinkomsten aangeven (KI in code 1109 en huur in code 1110). U wordt dan wel belast op de reële huur. Maar dat is eerder uitzonderlijk.

Back To Top