fiscaal dossier adsolut
Fiscaliteit & Accounting24 april, 2020

Het Fiscaal Dossier in Adsolut Boekhouding

Het Fiscaal Dossier is een unieke feature van Adsolut Boekhouding die tal van voordelen biedt bij het afsluiten van de balans. De feature is rechtstreeks geïntegreerd in Accon en Superfisc Vennootschapsbelasting. Vanuit het Fiscaal Dossier hebt u ook eenvoudig toegang tot de jaarverslagen en rapporten op maat van de klant. Hieronder vindt u een demo van de functionaliteiten.
adsolut fiscale balans
Bekijk de video
Stap 1: Boekhoudplan configureren
Beginnen doen we in de instellingen van het Boekhoudplan in Adsolut. Kies de betreffende rekening en geef aan welke informatie u wil bijhouden tijdens het boeken. Onder het tabje ‘Fiscaal’ geeft u aan of er een toelichting moet worden voorzien en in welke versie van het Fiscaal Dossier die moet worden opgenomen.

Stap 2: Een nieuw Fiscaal Dossier creëren
Om een nieuw Fiscaal Dossier op te maken, gaan we naar Fiscaal – Verwerking – Fiscaal Dossier. Het scherm geeft een overzicht van alle Fiscale Dossiers. Rood duidt op een verlies. Hiervoor is de alarmbelprocedure opgestart. Klik op Nieuw om een nieuw Fiscaal Dossier te creëren. Vul vervolgens het boekjaar en duid aan of het om een definitieve of tussentijdse balans gaat. Daarna kunnen we de gegevens inlezen. Dit kan op twee manieren:
 • Import via bestand. (xls, txt, csv)
 • Gegevens uit Adsolut Boekhouding of Expert M ophalen. Op het inputscherm duidt u aan wat er precies moet opgenomen worden.
  • proef- en saldibalans
  • andere toelichtingen
  • simulaties
  In het Fiscaal Dossier vinden we alle cijfers uit de boekhouding terug. Merk ook de kleurcodes op:
 • groen: toelichting is gemaakt en het bedrag stemt overeen
 • oranje: nog geen toelichting gegeven
 • rood: toelichting is gemaakt, maar het bedrag is foutief
 • blauw: nieuwe grootboekrekening

  Bovenaan vindt u de afwerkingsgraad. In dit voorbeeld zijn er al drie toelichtingen gegeven van de elf.

Stap 3: Filteren op toelichting en werkbladcodes
Van zodra de import gebeurd is, vinden we onze rekening terug met alle details, wagen per wagen. We kunnen ook filteren op status via de werkbladcodes.   Stap 4: Correcties Adsolut heeft voor alle afschrijvingen automatisch een boekingsvoorstel klaar. Definitieve boekingen gebeuren enkel op uw vraag. Bovendien zorgt Adsolut voor de eindejaarsverrichtingen. Uiteraard zijn manuele correcties altijd mogelijk.

Stap 5: Opstart Superfisc VenB
Superfisc VenB heeft alle gegevens van de boekhouding automatisch overgenomen. De aangifte is dus meteen ingevuld. In de Verworpen Uitgaven vinden we de niet-aftrekbare autokosten, waaraan we onze rekening toevoegen. De relatietabel slaan we op. Zo worden alle links tussen de rekeningen van de balans en de rubrieken van de aangifte correct onthouden.

Stap 6: Resultaatverwerking
Na toekenning aan reserve creëren we vanuit Superfisc Vennootschapsbelasting een Divers Journaal. Gebruikt u een ander pakket, dan moet u deze nog apart inboeken. In Adsolut gebeurt dit automatisch. We zien het boekingsvoorstel hier mooi verschijnen in de Correcties.

Stap 7: Correcties naar Diverse
De definitieve boeking gebeurt via Correcties naar divers (druk F11). Bij een fout kunnen we de correcties alsnog ongedaan maken.

Stap 8: Toelichting dossiergegevens, bijlagen en info
We zien hier de verschillende toelichtingen verschijnen op basis van onze instellingen. Ook belangrijk zijn de bijlagen en info. We kunnen allerlei bijlagen en verslagen aan de Fiscale Balans toevoegen, zoals de Verworpen Uitgaven van de bedrijfswagens uit ons voorbeeld. Adsolut bewaart alles in DMS. We selecteren het juiste sjabloon en voegen het toe aan de Fiscale Balans.

Stap 9: Afdruk Fiscaal Dossier
U kiest zelf wat er toegevoegd wordt aan het rapport. Over de inhoudstafel hoeft u zich geen zorgen te maken: die wordt automatisch opgebouwd. Klaar? Dan stuurt u dit document eenvoudig naar uw klant.

Stap 10: Neerlegging Accon en indiening VenB
Eens de resultaatverwerking is gebeurd, starten we vanuit de Fiscale balans Accon op voor de neerlegging van de jaarrekening. Daarna rest ons enkel nog de indiening van de vennootschapsbelasting.

Digitaliseer en automatiseer uw boekhouding

Adsolut Boekhouding

Alle tools die u nodig hebt in één pakket
Back To Top