rl-article-hero-docs-3840x960-8-1.jpg
Skatt & Ekonomijuni 02, 2024

Vad ska du prioritera som redovisningskonsult? 

När man arbetar som redovisningskonsult är man van att arbeta med många saker parallellt - ha många bollar i luften och anpassa sig. Ena stunden arbetar man med en månadsavstämning, nästa sekund en årsredovisning och plötsligt ringer en kund som behöver hjälp. 

Men vad är det då som är viktigt för att kunna utföra ett bra jobb, trots att fokus ofta måste bytas? Vad är viktigt i din vardag för att du ska kunna arbeta effektivt och kunna fokusera på rätt saker?  

Vi går igenom några områden för att maximera ditt arbete och ge dig en bra arbetsvardag.  

Starka kundrelationer

Först och främst, ha kul på jobbet och bygg relationer med dina kunder. Se dig som en del av kundens team och kommunicera ofta och ärligt. Lägg vikt vid att förstå kunden behov och mål. Stötta kunden, kom gärna med egna förslag och våga vara proaktiv.  

Planera ditt arbete

En väl genomförd planering och riskbedömning är på många sätt ett krav enligt vår normgivning, men den hjälper dig också på många sätt. Se till att ha en planering att utgå från och förbered dina uppdrag. Då kan du enklare hantera en föränderlig vardag.

Bra byråsystem

Ett bra byråsystem underlättar och effektiviserar din vardag. Med ett bra byråsystem i ryggen kan du hålla koll på vad som ska göras och vad som har gjorts.  

Effektiva programvaror för bokslut och skatt  

Använd moderna programvaror för effektiva processer. Så att du snabbt kan stämma av och göra period- och årsbokslut samt rapportera till din kund.

Här är några viktiga funktioner som kan vara bra att prioritera när du som byrå väljer program för bokslut och skatt:  

  • Stöd för olika regelverk; K1, K2, K3
  • Stöd och mallar för olika företagsformer
  • Stöd för att arbeta enligt Reko/Rex
  • Lätt att lära sig och okomplicerat att arbeta i
  • Effektivt utformat för avstämningar, periodbokslut, årsredovisningar, deklarationer, rapporter etc.
  • Enkelt att ta ut rapporter och signera dokument
  • Stöd för att lämna in dokument till Bolagsverket och Skatteverket
  • Uppfyller krav på säkerhet och dataskydd - Se till att programvaran är säker och följer dataskyddsförordningen (GDPR).  

Rapporteringssystem för professionella rapporter

Se till att ha ett riktigt bra rapporteringssystem så att du kan periodrapportera till din kund på ett professionellt sätt och på en nivå som passar kunden. Det ska enkelt gå att skapa en periodrapport med innehåll som kunden lätt kan tillgodogöra sig. En del kunder vill ha övergripande finansiell information, en del mer detaljerad. Se till att ha ett system som kan anpassas, utan att det tar extra tid. Ett rapporteringssystem bidrar inte bara till en professionell rapport, det säkerställer också att dina rapporter arkiveras och att du enklare kan leva upp till rapporterings- och dokumentationskrav enligt Reko och Rex (Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster och Svensk standard för redovisningsuppdrag).

Reko och Rex

Ta stöd av din branschorganisation, FAR eller Srf Konsulterna, och standarder i Reko och Rex. Genom att följa branschstandard säkerställer du en hög kvalitet och har metoder för arbetets upplägg

Håll dig uppdaterad

När det är mycket att göra är det lätt att prioritera bort sig själv och sin egen kompetensutveckling. Auktoriserade redovisningskonsulter har utbildningskrav på sig, men oavsett det, är det oerhört viktigt att man lägger tid på att hålla sig uppdaterad om vår normgivning och vad som är på gång. Avsätt tid, prenumerera på nyhetsbrev och ta del av webbinarier. Genom att hålla dig a jour, blir jobbet som redovisningskonsult ännu roligare och du är bättre rustad för att arbeta proaktivt med dina kunder.

Sammanfattningsvis, det är många faktorer som spelar in för att lyckas som redovisningskonsult. Programstöd och branschstandarder är en viktig grund, men ditt engagemang är det som gör den stora skillnaden. Ditt engagemang sätter guldkant på både din och dina kunders tillvaro!

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top