MoveOnEkonomipodd-mobileknee-sml.png
Skatt & Ekonomimaj 28, 2024

#9: Kommer AI ta mitt jobb? 

Om hur AI kommer att påverka redovisningsbranschen, övergången från redovisning till affärsutveckling och hur AI kan hjälpa redovisningskonsulten i arbetet mot penningtvätt.   

Artificiell intelligens är ett glödhett ämne på allas läppar, och så även i det senaste avsnittet av Move On Ekonomipodd. Vi har bjudit in en AI-expert för att diskutera hur AI egentligen kan appliceras i redovisningsbranschen och hur AI i längden kan komma att påverka revisorer och redovisningskonsulter.  

Idag utvecklas AI i ett rasande tempo och många uttrycker oro för hur automatisering och AI kommer påverka oss, kan det verkligen bli så att AI ersätter människan? 

Dagens gäst: Peter Kurzwelly, Head of Operations AI Sweden  

  • Peter förklarar varför det pratas så mycket om AI just nu.
  • Han går även igenom framtiden med AI som verktyg för revisions- och redovisningsbranschen.
  • Dessutom svarar han på om AI kommer ta våra jobb och om AI är större än internet. 
Lyssna På Avsnittet 

Tidsstämplar

[2:48] Ligger vi efter i utvecklingen av AI i Sverige? Hur ser tillgången på kompetens ut och vem driver utvecklingen av deep learning?

[7:14] Hur ser framtiden ut för redovisnings- och revisionsbranschen?  

[9:08] Digitala kopior, simuleringar och framtidsprognoser för verksamheter. Kommer de datadrivna besluten bli fler och rådgivning få en större roll?

[10:58] Ekonomiutbildningen i Sverige – hur kommer den se ut i framtiden?

[13:40] Varför pratar vi så mycket om AI just nu?

[17:09] Digitala verktyg automatiserar mer arbetsuppgifter och AI-lösningar kan analysera data, vad ska redovisningskonsulten göra i framtiden? Kommer AI ta mitt jobb?

[20:17] Använda machine learning för att se mönster för att upptäcka penningtvätt.

[22:45] Tre snabba med Peter Kurzwelly.

[25:02] Dela data med AI eller tredje part, hur säkert är AI?

[27:33] Hur gör man när man vill börja implementera AI i sin revisionsverksamhet eller redovisningsbyrå?

[37:44] Tre avslutande råd om AI för redovisningskonsulter. 

Back To Top