Office building at night
Skatt & Ekonomijuli 01, 2022

Nya lagar 1 juli 2022

1 juli 2022 började ett antal nya lagar och förordningar på skatte- och ekonomiområdet att gälla. I denna artikel kan du läsa ett urval av dessa.

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras 

Riksdagen har fattat beslut om en förenkling av reglerna som innebär att dagens nedsättning av nybilspriset ersätts med en schabloniserad nedsättning som bestäms utifrån bilens miljöteknik. 

Vid beräkning av bilförmån ska nybilspriset sättas ned med:

• 350 000 kronor för elbilar
• 350 000 kronor för vätgasbilar
• 140 000 kronor för laddhybrider
• 100 000 kronor för gasbilar

Nedsättningen kan ske med högst 50 procent av bilens nybilspris. Elhybrider och etanoldrivna fordon kommer framöver inte att få någon nedsättning av nybilspriset. 

Lagändringen gäller för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med den 1 juli 2022.

Miljöstyrningen skärps i bonus-malus-systemet 

Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2022 att miljöstyrningen i det så kallade bonus-malus-systemet behövde skärpas. Riksdagen fattade senare ett beslut om att sänka den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer.

Lägre arbetsgivaravgifter för unga under sommaren 2022  

Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 är tillfälligt sänkta till och med mars 2023. Riksdagen har beslutat om att arbetsgivaravgifterna för denna grupp ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Det innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på lön upp till 25 000 kronor i månaden.

Sänkt moms på vissa reparationer  

I syfte att uppmuntra fler att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt har riksdagen beslutat att momsen ska sänkas från 12 procent till 6 procent på vissa reparationer. Det gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt  

I syfte att minska administrationen och förenkla för mindre företag har riksdagen nu sagt ja till regeringens förslag om höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt. Det innebär att omsättningsgränsen för att slippa ta ut moms på försäljningar ska höjas från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Företag med en omsättning på högst 80 000 kronor behöver därmed inte längre vara registrerade för och deklarera moms.

Skattelättnad för avgift till arbetslöshetskassa

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en skattereduktion för avgiften till arbetslöshetskassan. Förslaget innebär att den som är medlem i en svensk a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften.

Definitionen av tjänsteställe för riksdagsledamöter ändras

Från och med 1 juli anses en riksdagsledamot ha sitt tjänsteställe där hon eller han är folkbokförd, förutsatt att det där finns en bostad som är inrättad för permanent boende för ledamoten och dennes familj, och som även används av ledamoten. Om bostaden inte uppfyller dessa krav räknas istället riksdagen som ledamotens tjänsteställe.

Artikeln är ett utdrag från vår tjänst Skatteinformation. Läs mer och prova gratis här
Företagsbeskattning, Regelverket för fåmansföretagare (inkl. 3:12 reglerna), Personbeskattning, Kapitalbeskattning, Skattefrågor ägarledda företag, Fåmansföretag, Handelsbolag & Enskilda Firmor.
Back To Top