Office building at night
Skatt & Ekonomijuli 01, 2023

Nya lagar 1 juli 2023

Den 1 juli träder nya lagar i kraft som innebär förändringar i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Vi får också en ny mervärdesskattelag samt förändringar avseende punktskatterna såsom förlängning av skattenedsättning på jordbruksdiesel. Nedan kan du läsa om lagändringarna på skatteområdet från halvårsskiftet.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 

Förmån av el för laddning av vissa fordon på arbetsplatsen är skattefri under perioden 1 juli 2023 - 30 juni 2026. Syftet med skattefriheten är att gynna arbetsresor med laddbara fordon, vilket innebär att skattefriheten inte gäller om arbetsplatsen finns i bostaden.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Företag som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling får ett förstärkt forskningsavdrag från och med den 1 juli 2023. Det innebär att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU höjs till 1,5 miljoner kronor per månad. Taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften höjs i motsvarande mån.

Ny mervärdesskattelag

Från den 1 juli 2023 gäller en ny mervärdesskattelag som är moderniserad i sitt språkbruk och anpassad till momsdirektivets begrepp och struktur.

Skatt på energi

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som gäller fram till den 30 juni 2023 förlängs fram till utgången av 2023. Nedsättningen omfattar bland annat diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet, se Beslut om förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Den 1 juli 2023 ändras lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Bland annat förenklas avdragssystemet så att rätten till avdrag enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor.

Artikeln är ett utdrag från vår tjänst Skatteinformation. Läs mer och prova gratis här
Irini Kallides
Skattejurist
Back To Top