People-in-office-different-cropping-Featured.jpg
Skatt & Ekonomijuni 18, 2024

Framgångsrika byrån Dalacc sparar timmar per uppdrag

Att starta byrå kan innebära stora utmaningar, men också möjligheter att skapa goda processer från början. Årets Framtidsbyrå 2023, Dalacc, berättar om vikten av att hitta rätt system och hur programmen kan frigöra tid till att arbeta mer kundcentrerat och öka kundnyttan. 

Det kan vara en utmaning att starta byrå, men för Dalacc har mycket gått rätt redan från början. En viktig kugge i det är naturligtvis funktionella programvaror som stöttar medarbetarna och frigör tid till rådgivning, som grundarna Rosie Engström och Mattias Ericson ser som ett minst lika viktigt verksamhetsområde som grundpelarna revision och redovisning.

Mycket tyder på att Dalacc hittat ett framgångsrecept som fungerar bra, så vad såg de för utmaningar med att stara en egen byrå, och vilka erfarenheter var viktigast för att bygga en välfungerande byrå med både nöjda kunder och medarbetare? 

Hitta rätt system från början

Med lång erfarenhet från storbyrå visste Rosie och Mattias precis hur de ville jobba och vad de ville undvika när de startade egen byrå. Något av det de tog med sig var vikten av digitalisering och har sedan starten sagt att de ska automatisera allt som kan automatiseras. För Mattias och Rosie var ett av de viktigaste stegen att hitta rätt system.

– Grundtanken var att vi inte ville blanda in för många olika system, utan hålla oss till så få som möjligt. Wolters Kluwer och Capego kände vi igen då vi jobbat i det tidigare, men vi ville inte begränsa oss i det här viktiga valet när vi startade upp, bara för att det är enkelt. Så vi undersökte utbudet på marknaden men valet föll ändå på Capego.  

De menar att det är viktigt att hamna rätt från början för att slippa behöva byta system, och att man därför ska ta sig tiden att verkligen hitta vad som är bäst för sin verksamhet.

– Vi är väldigt beroende av våra programleverantörer och vi känner att vi har landat helt rätt med Wolters Kluwers program, säger Rosie.  

Att ha en nära dialog med programleverantören är också en viktig pusselbit som man ofta inte har på en storbyrå menar Rosie, och det finns också möjligheter att snabbt snappa upp nyheter och förändringar. 

– Vi har en väldigt bra kontaktperson hos Wolters Kluwer som hjälper oss vid behov, går igenom nyheter och ser över våra behov, det är ett bra stöd. 

Högre kvalitetssäkring med periodbokslut

Dalacc har sett hur snabbare och effektivare arbetsprocesser minskat det manuella arbetet och gett ökade möjligheter att kunna arbeta mer kundcentrerat. Och med rätt systemstöd kan de spara timmar per uppdrag och klara av större volym. Funktioner som månadsbokslutet i Capego Bokslut ger högre kvalitetssäkring, och minskar produktionstiden.

– När vi jobbar med bokslutet vill vi bara kunna stänga det, bilagor och allting ska finnas på plats och grundjobbet ska vara gjort. Vi får information om nyheter i regelverket direkt i Capego Bokslut vilket underlättar när vi gör bokslutet, berättar Rosie.

Om någon skulle vara sjuk eller är borta kan en annan person enkelt ta över eftersom allting är dokumenterat. Det gör också att de kan träna juniora medarbetare att göra månadsavstämning, då är steget inte så stort till ett årsbokslut. När de fått vara inne i systemet och tränat på att göra månadsbokslut själva kan de komma till årsbokslut snabbare. 

– 
Det gör att vi får ett väldigt effektivt årsbokslut när vi redan har det dokumenterat varje månad med avstämningar i månadsbokslutet, säger Mattias.

Trots ökade krav går arbetsbördan ner med rätt metodik och systemstöd, så att Dalacc får mer tid över till värdeskapande arbete, och framför allt kan fokusera på sina kunder. 

Vill du veta mer om Capego?

Här hittar du mer information om vårt utbud av såväl skatteprogram som bokslutsprogram, finansiella rapporter, KYC-verktyg, dokumentarkiv och digital signering

Upptäck Capego-familjen!

Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego

Digital plattform för skatt & ekonomi

Back To Top