full-width-hero_tax-talks-podcast_3840x960.jpg
Skatt & Ekonominovember 26, 2023

#3: Fokus på skatt inför årsskiftet 2023/2024 

Månadens avsnitt av Move On Ekonomipodd gästas av Wolters Kluwers egen skatteexpert Alexandra Wallerius, och naturligtvis är temat skatt. Vilka är de viktigaste skattefrågorna inför årsslutet och vad är nytt inför årsskiftet 2023/2024? 

För dig som är delägare i en revisionsbyrå eller hjälper en egenföretagare diskuteras möjligheter att justera skatt och vad som gäller med räntefördelning, avsättning och återföring av periodiseringsfond och expansionsfond, samt avdrag för pensionskostnader.  

Dessutom tar vi upp nyheter från budgetpropositionen, som exempelvis förändringar av arbetsgivarutgifter, fastighetsreglering samt höjt tak för rotavdrag.  

Dagens gäst: Alexandra Wallerius, skatteexpert på Wolters Kluwers Skatteinformation

  • Alexandra går in på nivåer kring löneuttagskrav, överskott och vad som gäller med bokslut för fåmansföretag.  
  • Dessutom berättar hon om julgåvor, personalgåvor, friskvård och annat som är aktuellt inför årsskiftet.
  • Hon pratar också om nyheter för företag och fysiska personer, och vilka områden du måste fokusera på inför årsslutet och vilka kan du vänta med.

Artiklar om det här och andra skatterelaterade frågor hittar du på Wolters Kluwer Skatteinformationen.

Lyssna på avsnittet


Tidsstämplar

[1:25] Årets skattedagar pågår för fullt, har du koll på vad har hänt inom skatt det senaste året? Boka skattedagar här.

[2:20] Trender inom moms och skatt präglas av trenderna i samhället - solceller, laddstolpar, och om man kan ladda bilen på arbetsplatsen.

[4:21] Viktigaste tipsen till kunderna handlar om pensionsavdrag och brytpunkten för statlig inkomstskatt, hur mycket lön ska man ta ut som fåmansföretagare och vad är mest lönsamt för att ta ut överskott.

[5:41] Maximera gränsbelopp och hur man tar ut utdelning i aktiebolag på bästa sätt.

[6:16] Vad gäller om man ska ombilda enskild firma till aktiebolag, och ska man skapa nytt bolag nu eller sälja innan årsskiftet?  

[7:05] Kan man göra något för att höja gränsbelopp och hur är det med förmåner?

[9:00] Vad fåmansföretagare bör tänka på inför årsskiftet angående tjänstebeskattning, karenstid, utnyttja gränsbeloppet, likvidera eller ta utdelning, och 3:12 regler.

[11:02] Delägare i revisionsbyrå och enskilda näringsidkare, vad finns det för möjligheter att justera skatt?  

[12:40] Vad får julgåvor kosta, hur är det med marknadsvärde, och när blir hela beloppet skattepliktigt? Är discobowling motion eller inte?

[15:28] Tre snabba om skatt.

[16:32] Nyheter från budgetpropositionen om höjda jobbskatteavdrag, ändringar i arbetsgivaravgift för ungdomar, företagsbeskattning och personbeskattning, fastighetsöverlåtelse och kapitalvinstbeskattning.  

[19:06] Rut- och rotarbete, är det någon förändring för privatpersoner under 2024 och hur ser det ut med rutavdrag, rotavdrag och grön teknik.

[19:52] Svar på tidigare gäst Daniel Erikssons fråga: Finns det någon form av avdrag som jag som redovisningskonsult ska avhålla mig ifrån att medverka till?

[21:14] Fråga till nästa avsnitts gäst Antti Niemi på temat hållbart arbetsliv.  

[22:19] Tre avslutande råd för fåmansföretagare.

[22:40] Tre extra tips till privatpersoner och enskilda firmor.  

Back To Top