Jak zgłosić dyrektora do konkursu?

Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą.

UWAGA!
Do ostatecznej rejestracji zgłoszenia niezbędne jest dodanie wszystkich koniecznych załączników, w szczególności zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
Oprócz wypełnionej ankiety i załączników zgłoszenie może zawierać materiały dodatkowe w postaci plików filmowych, dźwiękowych, obrazów bądź prezentacji - maksymalny rozmiar załączanego pliku w ankiecie online to 100MB.

Zgłaszający zobowiązany jest dołączyć do aplikacji konkursowej:

Podpisane i zeskanowane oświadczenia należy wgrać na serwer w module załączników podczas wypełniania formularza ankiety online.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Back To Top