W czasie prelekcji uczestnicy będą mogli zapoznać się z sytuacją na rynku pracy z punktu widzenia wynagrodzeń, co ma szczególne znaczenie w czasie nieprzewidywalnych zmian jakich doświadczamy. Obok bardzo wysokiej inflacji mamy do czynienia z niskim bezrobociem a co za tym idzie wzrostem presji płacowej. Ta sytuacja powoduje, że pracodawcy muszą realnie ocenić czy jest to już moment na zmianę paradygmatu stosowanej polityki wynagradzania. Jednocześnie jest to moment, gdy pojawiają się szanse na uporządkowanie systemu wynagradzania właśnie ze względu na sytuację rynkową.

Podczas wykładu wraz z uczestnikami spróbujemy:

  • realnie ocenić zaskakującą rzeczywistości w obszarze wynagrodzeń
  • zdefiniować ryzyka zaistniałej sytuacji na rynku pracy dla przedsiębiorców
  • omówić możliwe schematy postępowania zmierzające do minimalizacji tych ryzyk 

Serdecznie zapraszamy na prelekcję.

Robert-Mainkowski_RiP

Keystone Business Advisory

Tomasz Wojtyś_RiP

Key Account Manager, Wolters Kluwer Polska

Powrót do programu
Back To Top