Partner Zarządzający w Keystone Business Advisory, firmie doradczej specjalizującej się projektowaniem systemów wynagrodzeń.

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił rolę Dyrektora Personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell (obecnie Stora Enso), gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP.

Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits oraz Neumann Management Institute. Specjalizuje się w obszarze negocjacji rozwiązań z Partnerem Społecznym.

Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018), Projektowanie systemów premiowych” (2016) oraz wydanie II z roku 2021. Jest cenionym wykładowcą wiodących polskich uczelni, w tym: SGH, Akademii im Leona Koźmińskiego i SWPS w Warszawie oraz studiów Compensation&Benefit na Uczelni Łazarskiego.


Back To Top