Wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej stało się koniecznością i jest odpowiedzią na trendy rynkowe przejawiające się w potrzebie zapewnienia pracownikom równowagi praca-dom, rozszerzania rekrutacji i pozyskiwania pracowników na terenie całego kraju.

Wraz z nowymi przepisami powstaje ogrom pytań na które odpowiemy w trakcie prelekcji – między innymi czy wprowadzenie pracy zdalnej wiąże się ze zmianami umów o pracę, jakie elementy musi zawierać regulamin pracy zdalnej, czy praca zdalna hybrydowa i okazjonalna mogą być łączone, jakie wnioski może składać elektronicznie pracownik wykonujący pracę zdalną?

Przychodząc na mój wykład, uczestnik zdobędzie:

 • praktyczną wiedzę dotyczącą dopełnienia formalności związanych z pracą zdalną
 • wiedzę nt. ryzyka i kar za błędy we wdrożeniu pracy zdalnej
 • wiedzę dotyczącą wdrożenia zmian związanych z pracą zdalną w systemach rejestracji czasu pracy i systemach kadrowo-płacowych
 • wiedzę nt. postaci dokumentacji związanej z pracą zdalna – które dokumenty mogą być w wersji elektronicznej z pominięciem wersji papierowej

Kluczowe zagadnienia wystąpienia:

 • Treść regulaminu pracy zdalnej – jakie są postanowienia obligatoryjne i a jakie dodatkowe?
 • Oświadczenia pracowników niezbędne do wdrożenia pracy zdalnej.
 • Wdrożenie pracy zdalnej za pośrednictwem platformy podpisowej (Autenti, DocuSign).
 • Zmiana miejsca pracy w umowie – obowiązkowa czy nie?
 • Możliwość cofnięcia pracownika z pracy zdalnej do biura.
 • Grupy uprzywilejowane a praca zdalna.
 • Polecenie pracy zdalnej a warunki BHP.
 • Praca zdalna okazjonalna.

Serdecznie zapraszam na prelekcję!

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Powrót do programu
Back To Top