Celem szkolenia jest nawiązanie do biologicznego aspektu reakcji człowieka na kryzys i zwrócenie uwagi, że "nie wszystko jest w głowie". Wiedza dotycząca Autonomicznego Układu Nerwowego i jego sposobu działania daje poczucie sprawczości i możliwość świadomego zajęcia się ciałem, ponieważ tzw. dobrostan jest stanem działania a nie stanem "bycia". Połączenie pracy z ciałem i pracy z umysłem i świadomością jest kluczem do efektywnego, kreatywnego działania.

Korzyści dla uczestników z uczestnictwa w prelekcji:

  • rozumienie co sprzyja psychice w sytuacji kryzysu i poczuciu zagrożenia, czyli zwiększenie świadomości jak przeciwdziałać m.in. wypaleniu zawodowemu na poziomie indywidualnym,
  • możliwość wykorzystania praktycznych aspektów różnorodności ludzkiego mózgu i AUN (w tym teorii poliwagalnej) w zarządzaniu,
  • poznanie Teorii poliwagalnej , autonomicznego układu nerwowego i jego działanie – jak zrozumieć i zaakceptować tę autonomię,
  • możliwość zastosowania strategii skutecznego działania w zarządzaniu w czasie kryzysu w oparciu o neurobiologię interpersonalną,
  • poznanie „efektu złotowłosej”, czyli jak znaleźć złoty środek i stworzyć środowisko pracy sprzyjające rozwojowi, efektywności i kreatywności.

Kluczowe zagadnienia wykładu:

  • Stres i trauma, czyli co? spojrzenie na zagadnienie z kilku perspektyw
  • AUN i jego instrukcja obsługi (model Daniela Siegel)
  • Efekt Złotowłosej, czyli jak znajomość siebie pomaga utrzymać dobrą formę życiową (life/work/balance)

Serdecznie zapraszam na mój wykład!

Anna_Hryniewicz_RiP

Psychotraumatolog, psycholog. Redaktor naczelna Edukacja i Dialog

Powrót do programu
Back To Top