W swojej pracy od lat spójnie łączę wiele dziedzin wiedzy i specjalności - począwszy od biochemii organizmu i zmian na poziomie komórkowym po neuroplastyczność mózgu i jego możliwości zmiany przez całe życie, przez psychologiczne nurty pracy z pacjentem nad jego przekonaniami, świadomością, nieświadomością, aż po odkrywanie i sięganie PO MOC do najgłębszych pokładów własnych zasobów w sytuacji kryzysów ,traumy złożonej, PTSD. min w działaniach:

 • Stałego kontaktu z osobami potrzebującymi wsparcia (współwłaścicielka kliniki HOLISEN )
 • Działaniach badawczych-jestem doktorantką AWFiS w Gdańsku w obszarze badań nad konsekwencjami długotrwałego stresu

Doświadczenie:

 • Trener w Brian Tracy International
 • Terapeuta i coterapeuta Dr Marcin terapia uzależnień
 • Od 2003 -2019 współwłaścicielka ,prezes dyrektor Szkół Pro Futuro
 • Od 2016 prezes Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro ,zajmującej się wsparciem szkoleniowym dla placówek oświatowych , realizacją innowacyjnych projektów w obszarze edukacji i wsparcia zdrowia psychicznego w obliczu traumy szokowej i traum wczesnodziecięcych.
 • Mgr filologii polskiej 1990r
 • Mgr psychologii 2012r
 • Certyfikat trenera Biofeedback 2015
 • Psychotraumatolog 2020

Kursy z certyfikatem zawodowym:

 • 2010 Metodologia Suicydologii
 • 2010 Psychologia procesów nieświadomych.Ciało w terapii
 • 2011 Interwent Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych
 • 2012 Dialog Motywujący
 • 2016 Filary psychoterapii ISTDP
 • 2019 Trening System Struktogram
 • 2020 ACT w pracy z traumą (Russ Harris)
 • 2021 Teoria polivagalna duży kurs (Steven Porges)

Back To Top