Poznaliśmy wyniki konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023
Prawnicze gwiazdy nagrodzone!

Oto zwycięzcy XII edycji prestiżowego konkursu na młode prawnicze talenty „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

W tym roku na podium męskie grono w składzie: Filip Rak, dr Artur Fal oraz Jacek Czaja

Serdecznie gratulujemy!

Do konkursu, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska, zgłoszono w tym roku 171 prawników. Spośród nich kapituła wybrała 35 finalistów, a z nich dziesięciu laureatów nagrody głównej i pięciu laureatów nagród specjalnych.

Kapituła konkursu doceniła osoby, które swoją postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Jury doceniło też kreatywność, umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, znajomość rozwiązań LegalTech, a także dbałość o jakość stanowienia i stosowania prawa. Premiowana była również działalność pro bono i społeczna.

Laureaci XII edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2023

Filip Rak – I miejsce

31 lat, jest adwokatem na stanowisku associate w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jego zawodową pasją są sprawy karne, prawo antydyskryminacyjne i prawa człowieka. Ścieżkę kariery zaczynał w sektorze NGO a konkretnie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Centrum Cyfrowe).

Swoje doświadczenie jako karnista zdobywał w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, biorąc udział w prowadzeniu ok. dwustu spraw dot. przestępczości pospolitej, zorganizowanej, gospodarczej, politycznej, obronach aktywistów na rzecz klimatu i demokracji. Ma też na swoim koncie sprawy dotyczące ekstradycji, łącznie 9 skarg do ETPC, udział w reprezentacji pokrzywdzonego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze w słynnej sprawie tzw. tajnych więzień CIA.

W 2020 r. doprowadził do nowelizacji tzw. ustawy covidowej, poprzez umożliwienie eksmisji sprawcy przemocy domowej. Jego tekst o luce w ustawie, który ukazał się w serwisie Prawo.pl zainteresował posłankę partii Nowoczesna. Ta poprosiła mecenasa o przygotowanie poprawki do ustawy, która następnie została przyjęta przez Parlament.

W 2021 r. w Biurze RPO zajmował się ochroną praw osób LGBTI - brał udział w postępowaniach przeciwko tzw. strefom anty-LGBT, sprawach o ustalenie płci, sprawach praw dzieci rodziców jednopłciowych. Zaangażowanie to kontynuuje w Kancelarii Wardyński & Wspólnicy. Mecenas angażuje się też w doradztwo w zakresie przeciwdziałania ryzykom prawno-karnym w działalności przedsiębiorstw, różnorodności i włączenia (diversity & inclusion) w firmie, oraz doradza przy wdrażaniu polityk ESG i badaniach prawnych typu compliance.

Praktyka pro bono jest stałą częścią jego pracy. Angażuje się w prace zespołu ds. litygacji strategicznej na rzecz osób interpłciowych, kierowanego przez organizację OI Europe. Wspiera Fundację Interakcja w działaniu na rzecz osób interpłciowych i stara się szerzyć wiedzę o prawach tych osób i skali ich naruszeń.

- Wrażliwy, rzetelny, pracowity adwokat, zaangażowany w profesjonalną ochronę praw jednostki i umacnianie standardów demokracji - tak pisze o nim adwokat dr Artur Pietryka. Organizacje, z którymi współpracuje również podkreślają jego profesjonalizm i zaangażowanie. - Bez jego pracy, otwartości i empatii nie udałoby się nam poczynić tak dużych postępów w kierunku ochrony praw człowieka osób interpłciowych w Polsce - wskazuje Magda Rakita, prezeska Fundacji Interakcja.

Pracę zawodową łączy z drugą pasją jaką jest gra na perkusji. Jego ulubione style to jazz, pop i blues. Gry mecenasa można posłuchać w projekcie muzycznym Bez i Nadzieja z Orkiestrą. To zespół siedmiorga muzyków.

Artur Fal – II miejsce

32 lata jest adwokatem i doktorem nauk prawnych społecznych (w dyscyplinie: nauki prawne), założycielem Kancelarii Adwokackiej Lex Sport - łączy tym samym swoje pasje: sport, rozwój osobisty z działalnością zawodową. Reprezentuje m.in. indywidualnych sportowców w postępowaniach przed sportowymi organami jurysdykcyjnymi, takimi jak m.in. polskie związki sportowe, Polska Agencja Antydopingowa, FIFA, UEFA czy Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu w Lozannie.

W swojej kancelarii zatrudnia m.in. osoby z niepełnosprawnościami, którym daje szanse na lepsze funkcjonowanie społeczne i rozwój zawodowy. Jeden z jego aktualnych pracowników, pomimo orzeczonego stopnia niepełnosprawności, został przyjęty do pracy od 4 roku studiów prawniczych, a obecnie dzięki odpowiedniemu szkoleniu i doświadczeniu ukończył II rok aplikacji. Sam mecenas jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, wykładowcą zagadnień z zakresu prawa sportowego na AWFiS w Gdańsku oraz z zakresu prawnych zagadnień związanych z

informatyką i nowymi technologiami na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. - Jest jednym z najlepszych w kraju ekspertów w dziedzinie prawa sportowego - pisze Sławomir Pietrzyk, prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i dodaje: sumienny, solidny, uczciwy profesjonalista posiadający ugruntowaną wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

Mecenas świadczy kompleksową obsługę prawną licznych podmiotów zawodowo związanych ze sportem, także sportem elektronicznym (Esport) oraz twórców gier komputerowych i mobilnych. Jest też współzałożycielem, partnerem Kancelarii FM Legal, podmiotu specjalizującego się w obsłudze korporacyjnej klientów biznesowych - w tym przypadku chodzi o wąsko wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego dedykowane podmiotom z branży gier komputerowych. Prowadzi też blog o tematyce prawno-sportowej - www.lexsport.pl/blog/.

Pro bono wpiera potrzebujących sportowców, którzy nie są w stanie ponieść kosztów obsługi prawnej. Jest też współtwórcą Studenckiej Poradni Prawnej i stałym wolontariuszem powołanej do walki z rakiem piersi Fundacji Omea Life, a także inicjatorem drużyny biorącej udział w Race for the Cure - największym charytatywnym biegu i marszu w Europie. Ponadto bierze udział w akcji „Bajeczni adwokaci”, podnoszącej świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży. Do tego dochodzą liczne sukcesy sportowe. Jest czynnym zawodnikiem drużyny piłkarskiej Pomorskiej Izby Adwokackiej ORA Gdańsk, z którą osiągnął m.in. Ogólnopolskie Mistrzostwo Adwokatury w 2022 r. oraz 2. miejsce na ogólnoświatowym turnieju Sicily Football Lawyers Cup w Katanii w 2021 r., jest zwycięzcą Pucharu Dziekana za 1 miejsce w turnieju E-sportowym FIFA organizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku w 2021 r. i czynnym zawodnikiem klubu sportowego PDP Ogniwo Sopot.

Jacek Czaja – III miejsce

31 lat, jest radcą prawnym i najmłodszym w historii dyrektorem jednej z najstarszych organizacji edukacyjnych i mediacyjnych na świecie z siedzibą w USA - International Academy of Dispute Resolution. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Wilczęga Wojtowicz Radcowie Prawni, pełniąc rolę in-house (Counsel) w grupie kapitałowej Inter Cars. Jest w niej odpowiedzialny za strategiczne projekty takie jak m.in. wdrażanie nowych, innowacyjnych modeli sprzedażowych, negocjacje długoterminowych umów najmu powierzchni magazynowo - biurowych dla strategicznych punktów logistycznych czy negocjacje umów o współpracy handlowej z dostawcami/producentami produktów znajdujących się w ofercie grupy. Zakładany obrót związany z umowami, za które był odpowiedzialny w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył miliard złotych.

- Doskonale rozumie instytucje cywilistyczne, w ogóle ma naturalny talent do czucia ducha prawa, pracuje bardzo szybko, umie pracować dużo ale robi to dlatego, że prawo to jego prawdziwa pasja - pisze o mecenasie Magdalena Wojtowicz, radczyni prawna, wspólnik w Kancelarii Wilczęga Wojtowicz. Za jego umiejętnościami i doświadczeniem stoi kompleksowe przygotowanie merytoryczne. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem, ale również American Law School Program (Catholic University of America oraz UJ) i studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej na UJ. Odbył staże m.in. w biurze prawnym Parlamentu Europejskiego i w Biurze Legislacyjnym Senatu. Jest doktorantem na wileńskim Mykolas Romeris University i laureatem kilkunastu międzynarodowych i krajowych nagród m.in.: Best Advocate Client Team, Best Mediators Team – INADR (Litwa, Ukraina), 2nd Best Mediator - IBA – VIAC Mediation and Negotiation Competition (Austria), 1st Place Mediator - Lex Infinitum (India), I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym. Pracuje niemal wyłącznie z klientami biznesowymi, a na rynku jest ceniony za kompetencje „miękkie”, które nabył jako uczestnik szkoleń, trener i wykładowca (w tym w ramach studiów LLM i MBA). Przez lata pełnił również funkcję trenera międzynarodowych drużyn negocjacyjno-mediacyjnych, które wygrały prestiżowe konkursy międzynarodowe w USA, Indiach i Europie.

Do tego dochodzi zaangażowanie w działania pro bono związane z pasją mecenasa, jaką jest propagowanie pokojowych metod rozwiązywania sporów oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i efektywnej komunikacji bez przemocy. Wolny czas z kolei poświęca głównie na najnowsze hobby, którym jest taniec - jazz, commercial i balet. Jak sam przyznaje od zawsze uwielbia również podróżować, próbować nowych smaków, poznawać ludzi z innych kultur, w ostatnim czasie stara się też wracać do pasji z lat młodzieńczych, którą była gra w szachy, a zajmował się tym profesjonalnie.

Agata Plichta-Trzonkowska – IV miejsce

33 lata, jest radcą prawnym i partnerem w Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp.j. W 2022 i 2023 r. została też wyróżniona w międzynarodowym rankingu prawniczym „The Legal500” w kategorii „Dispute Resolution”. W kancelarii dodatkowo koordynuje pracę młodszych prawników i odpowiada za wprowadzanie nowych rozwiązań usprawniających zarządzanie kancelarią i organizację jej pracy.

Jest prawnikiem procesowym. Jak sama o sobie mówi - reprezentuje klientów, którzy zostali pokrzywdzeni przez państwo i jego organy, a także tych, na których państwo chce nałożyć obowiązki, sankcje lub odebrać im uprawnienia. Doradza więc przykładowo przedsiębiorcom handlującym zbożem, które zostało zatrzymane na granicy w związku z wprowadzonym przez Polskę zakazem importu w kwietniu 2023 r., a także tym, którzy ponieśli szkody na skutek zakazów prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w czasie epidemii COVID-19. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych dotyczących milionowych należności - w tym tzw. karuzel podatkowych oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz obwinionym o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest również pełnomocniczką m.st. Warszawa w sprawach prowadzonych przez tzw. Komisję Weryfikacyjną i udziela pomocy prawnej Fundacji WOŚP. Ma też sukcesy w innych obszarach prawa, przykładowo była współautorką komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydanego pod red. dr Marcina Kopcia przez wydawnictwo Wolters Kluwer. W jej pracy duże znaczenie mają nowe technologie, mecenas był odpowiedzialna nie tylko za opracowanie ale i wdrożenie wewnętrznych narzędzi do weryfikowania efektywności współpracowników i pracowników kancelarii, współodpowiadała również za wdrożenie zmian w wewnętrznej i zewnętrznej organizacji pracy i komunikacji z klientami, które wymusił COVID.

Jej działalność pro bono skupiała się w ostatnich latach m.in. na udzielaniu pomocy prawnej w związku ze zmianami naruszającymi niezależność sądów i niezawisłość sędziów, w 2020 r. doradzała m.st. Warszawa w sprawie tzw. wyborów kopertowych, pomagała też uczestniczkom protestów związanych z wyrokiem TK usuwającym jedną z przesłanej legalnej aborcji.

Współpracowała z wieloma politykami, m.in. z premierem Leszkiem Millerem, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, europosłem Radosławem Sikorskim, senatorem Bogdanem Klichem czy Aleksandrem Pociejem, ale także z WOŚP i Jurkiem Owsiakiem oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”. - Wyróżnia się wnikliwą analizą problemów, umiejętnością wskazywania zagrożeń prawnych, przedstawianiem alternatywnych rozwiązań - co znacząco ułatwia podjęcie właściwych decyzji - pisze o niej prof. Grodzki.

Dużą uwagę poświęca działalności charytatywnej, od wielu lat samodzielnie organizuje albo przyłącza się do zorganizowanych akcji wspierających osoby w trudnej sytuacji materialnej, mierzących się z problemem bezdomności oraz do osób chorych. Z pasją podróżuje i gotuje.

Hanna Grzesiak-Marcinkiewicz– V miejsce

31 lat, jest adwokatem. Partnerem w SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk została w 2022 r., zaledwie dwa lata po uzyskaniu uprawnień adwokackich.

Jest doświadczoną procesualistką specjalizującą się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej i w zagadnieniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Z sukcesem reprezentuje klientów w przypadkach tzw. kryzysów medialnych, na etapie przedprocesowym oraz w toku postępowań sądowych. Przykładem na to jest szereg procesów związanych z ochroną renomy i reputacji, których znakomitą część udało się zakończyć ugodowo lub wygranymi w sądzie. Wśród jej sukcesów można wymienić: uzyskanie zabezpieczenie dla ogólnopolskiego producenta napojów w postępowaniu przeciwko platformie społecznościowej Facebook, ochronę reputacji związku wyznaniowego, ochronę dobrego imienia czołowych polityków opozycji w Polsce, uzyskanie zabezpieczeń w postępowaniu dotyczącym ochrony znaków towarowych i uzyskanie zabezpieczenia dla jednego z większych producentów kosmetyków w Polsce. O jej zaangażowaniu świadczy to, że ma "w toku" 25 postępowań sądowych, a 32 sprawy są już zakończone.

Spełnia się też, prowadząc liczne szkolenia z zakresu praw własności intelektualnej, w tym prawa reklamy i prawa prasowego. Dużą popularnością wśród klientów cieszą się m.in. jej szkolenia z zakresu influencer marketingu, oznaczania materiałów reklamowych oraz reklamy wyrobów medycznych. Angażuje się w różnorodne projekty związane nie tylko z prawami kobiet, ale także nieletnich, ochroną praworządności, naruszaniem dóbr osobistych itp. Reprezentowała Khedi Alievę, której wizerunek TVP SA wykorzystało w ksenofobicznym materiale, wspierała Janka Radziwona, który zdecydował się pozwać Skarb Państwa o ochronę dóbr osobistych w związku z zatrzymaniem podczas manifestacji 19 listopada 2020 r., była również odpowiedzialna za obsługę prawną projektu, pierwszego pełnometrażowego dokumentu na temat praworządności w Polsce. Opiniowała m.in. ryzyka związane z szerokim udostępnianiem materiałów w filmie.

Jest byłą zawodniczką i trenerką tenisa i jak sama podkreśla sport nadal jest ważną częścią jej codzienności, a pewna rutyna i z góry ułożony plan działania zdecydowanie pomagają zorganizować pracę. - Jej sprawczość, umiejętność precyzyjnego łączenia faktów oraz skuteczność w obronie swojego stanowiska stanowią fundamenty jej pracy. Hannę cechuje doskonała organizacja, która połączona z jej bogatą wiedzą prawniczą, tworzy skuteczny duet - mówi o niej Maciej Ślusarek, adwokat partner zarządzający. Dodaje, że jest ceniona również za responsywność oraz niezwykłe wyczucie, które często charakteryzuje prawników z dłuższym stażem.

Anita Garnuszek– VI miejsce

33 lata, jest adwokatem, dr nauk prawnych, pracuje w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Na co dzień reprezentuje przedsiębiorców z różnych branż w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Doradza zarówno podmiotom polskim, jak i zagranicznym. Wśród jej klientów są m.in. Państwo Ukraina, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), Ekstraklasa S.A., spółki z grupy Marriott Int., czy Allegro.

Zawodowo specjalizuje się w sporach korporacyjnych, sporach z elementem transgranicznym, a także tych dotyczących realizacji umów inwestycyjnych i handlowych oraz projektów inwestycyjnych oraz sporach dotyczących transakcji M&A. Doradzała m.in. Ukrainie oraz kancelarii Quinn Emanuel Trial Lawyers w związku z postępowaniem sądowym toczącym się przed sądami angielskimi, dotyczącym roszczeń z tytułu obligacji wyemitowanych przez Ukrainę i nabytych przez rosyjski trust. Reprezentowała spółki w sporze korporacyjnym i organizacje sportowe w wielowątkowych sporach sądowych i arbitrażowych, a także przedsiębiorców z branży FCMG w sporze arbitrażowym powstałym na tle transakcji zbycia udziałów w polskiej spółce. Do swoich najważniejszych osiągnięć zalicza: kluczowy wpływ na wydanie przez Sąd Najwyższy uchwały III CZP 17/22, w której wskazano,

że w sądy nie mogą ingerować w stosunki wewnętrzne spółek handlowych poprzez ustalanie w sposób pozytywny w trybie art. 189 k.p.c. „faktu podjęcia uchwały” oraz jej treści; wygranie przed Sądem Najwyższym sprawy o sygnaturze IV CSKP 48/21 dotyczącej podstaw prawnych rozliczeń między zamawiającym a konsorcjum spółek będących wykonawcą zamówienia o istotnym znaczeniu publicznym; wygranie przed Sądem Najwyższym sprawy o sygnaturze II CSKP 8/21 dotyczącej rozliczenia „bezpodstawnie” pobranej gwarancji bankowej oraz spraw arbitrażowym przed SA przy ICC, czy Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.

Pani mecenas znajduje też na czas na propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Świadczy pro bono pomoc prawną na rzecz Stowarzyszenia OCR Polska, które tworzy i rozwija dyscyplinę biegów przeszkodowych (OCR) w Polsce. Jest również współzałożycielką Stowarzyszenia „Power Training” mającego na celu promocję zbiorowej aktywności sportowej na świeżym powietrzu. Bo jak sama podkreśla uprawianie sportu pozwala na utrzymanie nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale i psychicznej.

W wolnym czasie przeszkody pokonuje biegając - jest m.in. dwukrotną wicemistrzynią Polski w swojej kategorii wiekowej w biegach przeszkodowych OCR oraz drużynową wicemistrzynią Polski z 2020 r. Trzykrotnie zdobyła kwalifikację na Mistrzostwa Europy OCR, a w br. również na Mistrzostwa Świata. - Jest osobą twórczą, w pracy cechuje się otwartym i kreatywnym podejściem do problemów co doprowadziło wielokrotnie do wydania przełomowych orzeczeń - wskazuje adwokat Bartłomiej Jankowski, wspólnik w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.

Piotr Zieliński – miejsce VII

32 lata, jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i adiunktem na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w prawie medycznym, w tym prawach pacjenta, bioprawie oraz bioetyce. Prowadzi też własną kancelarię - Kancelarię Radcy Prawnego dr Piotr Zieliński. Jest laureatem tytułów: „Nauczyciel akademicki roku” , „Nauczyciel na Medal”, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za 2017 rok oraz założycielem Fundacji „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” i członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”. - Dra Piotr Zieliński zasługuje na wyróżnienie z uwagi na zaangażowanie w sprawy społeczne oraz sumienny rozwój naukowy połączony z umiejętnością w stosowaniu prawa w praktyce w sprawach ważnych z perspektywy społeczeństwa - pisze o laureacie dr hab. Arnold Klonczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. Studentów i jakości kształcenia.

Laureat swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Brzezicki Gierszewski Adwokaci Radcowie Prawni Rzecznicy Patentowi s.c., Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Kamiński oraz współpracując z Kancelarią Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara i Partnerzy, a także prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie (zajęcia na studiach podyplomowych, w tym MBA). Ma na swoim koncie monografie i liczne artykuły m.in.: Deklaracje bioetyczne UNESCO jako źródło prawa "Zasady ogólne prawa w prawie międzynarodowym publicznym oraz prawie europejskim – węzłowe porównanie", „Prawo i Więź”, "Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego", oraz "Zastępcza forma zgody pacjenta w polskim prawie medycznym".

Na Uniwersytecie Gdańskim pełnił m.in. funkcję Dyrektora Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego, Zastępcy Dyrektora Centrum Ekspertyz i Szkoleń, a obecnie jest Dyrektorem Centrum Kursów i Szkoleń. W ramach tej funkcji nawiązał współpracę z Sądem Apelacyjnym w Gdańskim, Sądem Okręgowym w Gdańsku, Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sądem Rejonowym Gdańsk-

Południe w Gdańsku, Prokuraturą Regionalną w Gdańsku, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku i z wieloma innymi instytucjami. Od 2015 roku prowadzi gościnne zajęcia z podstaw prawa dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu. Jest też członkiem redakcji czasopisma naukowego „Progress. Journal of Young Researchers”, „Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG”, członkiem Rady Programowej „Gazety Uniwersyteckiej Społeczności Akademickiej”, a prywatnie miłośnikiem tenisa oraz spacerów z rodziną.

Marek Porzeżynski – miejsce VIII

34 lata, jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p. Jego zainteresowania i obszary działalności są szerokie - mecenas jest nie tylko badaczem i prawnikiem z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Interesuja go tez aspekty techniczne i praktyczne - studiował w tym celu informatykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej. Jest też audytorem wewnętrznych systemów bezpieczeństwa informacji oraz… aktywnym trenerem personalnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach m.in. Dentons, WKB, LSW, jak również w spółkach np. AGORA SA. Zasiadał w grupie roboczej ds. cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Wśród swoich sukcesów wymienia m.in. udział w precedensowych postępowaniach np. dotyczących sprzedaży technologii turbin samolotów na rynku US oraz największych transakcjach - sprzedaży Wirtualnej Polski, czy przejęciu Polskich ePłatności. Nowe technologie mocno wpisują się w jego zawodowe życie - jego kancelaria adaptuje wszelkie nowinki technologiczne przyspieszające prace lub usprawniające kontakt z klientem. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła również szkolenia online dotyczące prawa dla branży IT, a mecenas aktywnie prowadzi działalność popularyzującą wiedze prawną i naukę, w tym na portalu Facebook: fanpage Future Institute.

Ważna dla niego jest też działalność pro bono. To z jego inicjatywy kancelaria Linke Kulicki prowadziła darmowe porady prawne dla osób narodowości ukraińskiej. Mecenas przygotował i wsparł międzynarodową transakcję umożliwiającą produkcję zabawek uspokajających (FeelBear) dla dzieci z ukraińskim lektorem. A ponieważ ważna jest dla niego aktywność fizyczna, angażuje się pro bono w treningi pokazowe dla wszystkich osób (w tym dla rodziców z dziećmi czy osób starszych), bierze udział jako wolontariusz w amatorskich zawodach jak np. Ursus Biega i wspiera Fundację Serca dla Maluszka oraz Fundację JOKOT. Jako trener personalny prowadził również zajęcia dla seniorów. Jego pasją są też gry komputerowe - wpierał m.in. wydanie gry Fort Solis.

Paweł Kaźmierczyk  – miejsce IX

32 lata, jest doktorem nauk prawnych i senior associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w prawie medycznym, w tym w zagadnieniach dotyczących praw pacjenta, prowadzenia działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych. Zajmuje się także tematyką badań klinicznych produktów leczniczych i zagadnieniami związanymi z dostępem do danych medycznych. Ważne są dla niego prawne aspekty e-zdrowia, telemedycyny i wykorzystania AI w ochronie zdrowia. Dr Kaźmierczyk posiada kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym doradztwie prawnym na rzecz placówek medycznych (od indywidualnych praktyk lekarskich, po największe szpitale), medycznych towarzystw naukowych, samorządów zawodowych, firm farmaceutycznych, dostawców technologii medycznych, startupów, jednostek samorządu terytorialnego i Ministerstwa Zdrowia. Od dwóch lat jest również liderem zespołu healthcare, odpowiedzialnym za rozwój doradztwa oraz zarządzanie pracą innych prawników.

W 2022 r. był w gronie nominowanych w konkursie Rising Stars. Od tamtego czasu świadczy doradztwo prawne i realizuje szereg projektów, za które został wyróżniony – dzięki opiniom klientów - w rankingu „The Legal 500” jako „key lawyer” w praktyce Life Sciences kancelarii DZP. Stale rozwija także doświadczenia związane z projektami realizowanymi we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu, w ramach Telemedycznego Okrągłego Stołu przy Ministerstwie Zdrowia czy sieci NILIN przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Od ponad roku jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od drugiej połowy 2022 r. jest wykładowcą studiów podyplomowych z prawa medycznego prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia na Collegium Prometricum, a w tym roku dołączy również do grona wykładowców studiów podyplomowych „AI i innowacje w zdrowiu” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Angażuje się w działalność pro bono - m.in. w 2022 r. został członkiem jury I edycji konkursu Mother and Child Startup Challenge, jedynym tego typu projekcie w skali kraju oraz jednym z nielicznych w Europie, który zrzesza państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu, jakim jest wykorzystanie potencjału technologii medycznych oraz innowacji w obszarze ochrony życia i zdrowia matki i dziecka. Był również głównym autorem części regulacyjnej wydanego w ramach konkursu raportu „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”, który został pozytywnie oceniony przez Rzecznika Praw Pacjenta. Ważnym obszarem jego zainteresowań jest komunikacja społeczna i media. Ukończył studia z zakresu public relations, miał też okazję pracować jako specjalista ds. komunikacji w NGO. Uczestniczy w przygotowaniu reportażu na temat nadużyć w obszarze preskrypcji leków. W wolnym czasie stara się podróżować i czytać. Lubi literaturę, filmy i gry science fiction.

Aleksandra Orzeł-Jakubowska – miejsce X

32 lata, jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i associate w White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów cywilnych i gospodarczych (z elementem międzynarodowym). Swoich klientów reprezentuje w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacjach. A jak sama podkreśla - w każdej sprawie skupia się na faktach i okolicznościach biznesowych – tak, aby wybrana strategia procesowa w całości zaspokajała realny interes klienta. Ważna jest dla niej działalność pro bono - reprezentuje m.in. wdowca opiekującego się 8 dzieci - w sprawach egzekucyjnych oraz dotyczących świadczeń socjalnych. - Aleksandra to osoba, które nie tylko reprezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu, ale również ciepło i empatię, co czyni ją wyjątkową w środowisku prawniczym. Jest wzorem do naśladowania dla naszych młodszych kolegów i koleżanek - pisze radca prawny Michał Subocz. - Jest opiekunką i mentorką studentów przygotowujących się do prestiżowych konkursów arbitrażowych - dodaje dr hab Marcin Dziurda, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród jej zainteresowań są takie sektory jak: social media, energia konwencjonalna i odnawialna, private equity i infrastruktura. Jako swoje największe sukcesy wymienia: bieżącą obsługę jednego z największych serwisów społecznościowych, reprezentowanie zagranicznych klientów w wielomilionowych sporach sądowych i arbitrażowych, bliską współpracę z czołowymi prawnikami White&Case z USA, Niemiec i Belgii. Od 2018 r. jest również członkinią komitetu organizującego doroczną, świąteczną kolację charytatywną pod auspicjami ICC Poland („ICC Poland Charity Christmas Dinner”; LINK). W poprzednich latach dochód z kolacji oraz przeprowadzonych aukcji przeznaczony był na wsparcie m.in. Fundacji Ocalenie (2022 r.), Fundacji Samodzielność od Kuchni (2020 r. i 2019 r.) oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (2018 r.). W ciągu ostatnich trzech lat angażowała się w międzynarodowe projekty badawcze, dotyczące prawnych uwarunkowań działania Czerwonego Krzyża w Polsce w okresie pandemii oraz działania organizacji Safe Passage International na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Swoją wiedzą dzieli się ze studentami, organizując dla nich konkursy lokalne (np. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – LINK) i przygotowując ich do wzięcia udziału w konkursach międzynarodowych. Co roku wraz z zespołem White&Case organizuje Vis Colloquium dla potencjalnych uczestników konkursu arbitrażowego VIS z całego świata. W lipcu 2023 r. prowadziła zajęcia z podstaw arbitrażu międzynarodowego dla studentów z Pakistanu w ramach inicjatywy Commerce Law Development Program organizowanej przez US Departament of Commerce.

Nagrody specjalne

(w kolejności alfabetycznej)

Teresa Kaczyńska- Kochaniec

33 lata, jest adwokatem i prowadzi własną kancelarię Kancelaria Adwokacka Adwokat Teresa Kaczyńska-Kochaniec.

Pracuje również w zespole prawa konkurencji w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich gdzie doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach antymonopolowych, postępowaniach w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, postępowaniach w sprawie stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji. Działając na rzecz społeczeństwa, reprezentuje blisko 700 pielęgniarek i położnych z całej Polski (m.in. z Kielc, Suwałk, Koszalina, Mławy, Jastrzębia Zdroju, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Staszowa) w indywidualnych postępowaniach sądowych, w związku z brakiem realizacji przez niektóre podmioty lecznicze ustawowych podwyżek wynagrodzeń. Jako pierwsza w Polsce uzyskała precedensowe prawomocne rozstrzygnięcie zasądzające na rzecz pielęgniarek i położnych z tytułem zawodowym magistra i specjalizacją wypłatę zaległego wynagrodzenia (wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 22 marca 2023 r., sygn. akt III Pa 10/23). To wyrok, który jest fundamentem kształtującej się linii orzeczniczej. Prowadzi również pro bono sprawy dotyczące matek i ich dzieci, a także wspiera osoby niesamodzielne, służąc im pomocą prawną i organizując pomoc materialną.Roksana Kałużna-Bałazy

29 lat, jest adwokatem, associate w White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

Wspiera klientów w ramach działu finansowań dłużnych, koncentrując się na finansowaniach w formie kredytów i dłużnych instrumentów finansowych oraz doradztwie regulacyjnym na rzecz sektora finansowego. Szukając specjalizacji, postanowiła skupić się na nowatorskiej formie finansowania, zyskującej popularność w sektorze finansowym - zrównoważonych finansach i regulacjach ESG. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Zielonych Obligacji przy Ministerstwie Finansów. Doradzała w związku z emisjami zielonych euroobligacji o wartości 750 mln EUR wyemitowanych przez Skarb Państwa.

Związana z Fundacją im. Lesława Pagi, w której zajmuje się min. programami edukacyjnymi z zakresu rynku finansowego, innowacji, wspieranie różnorodności i wzmacnianie

kompetencji różnych grup społecznych. Tworzyła pierwszą wersję statutu Fundacji Wolne Sądy. Jest też członkiem założycielem i wiceprezesem zarządu stowarzyszenia Sustainable Investment Forum Poland, będącym częścią europejskiej Eurosif (European Sustainable Investment Forum) oraz wykładowcą w ramach kursu przygotowującego do certyfikatu „Europejski Certyfikat EFPA ESG Advisor” dla doradców finansowych. Na co dzień żyje w sposób świadomy ekologicznie – m.in. rezygnuje z dalekich podróży na rzecz turystyki lokalnej. Jej największymi pasjami są jazda konna (jeździectwo naturalne) oraz pływanie na desce SUP.

Wojciech Kiełbasiński

29 lat, jest radcą prawnym związanym z Krajową Reprezentacją Doktorantów i Kancelarią Prawną Michał Leciak oraz kancelarią Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Broni praw doktorantów. Jest Rzecznikiem Praw Doktoranta – w tym roku wpłynęło już do niego ponad 450 spraw. Pomaga doktorantom w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NSA. Od wielu lat współpracuje również z Polską Komisją Akredytacyjną, pełniąc funkcję eksperta, a następnie sekretarza zespołów oceniających. Był również prezesem Zarządu Fundacji Prawo - Innowacje Nauka, a obecnie jest prezesem zarządu EduQuality sp. z o.o. - podmiotu oferującego kursy, warsztaty i szkolenia, bazujące na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. W jego zainteresowaniu są prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prawo sportowe oraz prawo Unii Europejskiej.

Działalność zawodową łączy z działalnością społeczną i pro bono. W tym roku był nominowany w konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Wspiera m.in. organizacje pozarządowe w codziennej działalności, a także pomaga w przygotowaniu wniosków grantowych. Na bieżąco współpracuję także z Parlamentem Studentów RP, w tym Rzecznikiem Praw Studenta, działając wspólnie na rzecz ochrony praw studentów i doktorantów. Współpracował także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czego efektem była pozytywna opinia dotycząca odpłatności za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przez uczestników studiów doktoranckich. Jego pasją to sport i podróże.

Damian Nartowski

33 lata, jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii Wątrobiński Nartowski S.K.A.

Prowadzi skomplikowane spory z podmiotami rynku finansowego oraz przeciwko Skarbowi Państwa, specjalizuje się w prawie korporacyjnym, transakcjach M&A, ochronie danych osobowych i prawie nowych technologii. Jest jednym z najbardziej znanych prawników w tzw. sprawach frankowych. Jego dwukrotna interwencja doprowadziła do złożenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych w sprawach kredytów frankowych. W obu przypadkach udało się wstrzymać zaawansowane już postępowania egzekucyjne, które zmierzały do licytacji nieruchomości, stanowiących miejsce zamieszkania osób reprezentowanych przez pana mecenasa.

Mec. Nartowski wspiera przedsiębiorców w najważniejszych dla nich projektach, szczególnie tych które wymagają interdyscyplinarnej wiedzy i rozumienia konkretnej branży. Kierował jedną z najbardziej istotnych transakcji M&A na rynku odnawialnych źródeł w 2023 r., doradzając deweloperowi farm fotowoltaicznych w procesie due diligence oraz w transakcji sprzedaży działających farm PV (wartość transakcji wyniosła więcej niż 50 mln zł). Jest szefem (koordynatorem) Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jednej z prowadzonych tam wspierał spadkobiercę, który został obciążony spłatą zobowiązań po swoim ojcu, mimo że umowy pożyczek obejmowały ubezpieczenie na wypadek śmierci. Jest miłośnikiem rodzinnych Chęcin, licytuje obrazy przedstawiające zabytki Ziemi Chęcińskiej.

Maria Włoskowicz

27 lat, jest aplikantką radcowską, prawniczką w Fundacji Frank Bold.

Działa na rzecz poprawy stanowienia i stosowania prawa ochrony środowiska. Wiedzę, umiejętności i pomysły - jak sama podkreśla - chce przekuwać na konkretne zmiany prawne, dzięki którym przyroda będzie w Polsce lepiej i skuteczniej chroniona. We Frank Bold jest odpowiedzialna za działania związane m.in. z katastrofą ekologiczną w Odrze oraz ochroną jakości polskich rzek. Jako ekspertka w zakresie prawa wodnego reprezentowała też Fundację podczas prac parlamentarnych, m.in. na posiedzeniu komisji senackich czy zespołu parlamentarnego ds. renaturyzacji Odry. Jest również współautorką wielu publikacji w dziedzinie ochrony środowiska, na co dzień współpracuje z innymi organizacjami ekologicznymi i proponuje rozwiązania prawne dostosowane do konkretnych celów związanych z ochroną klimatu i przyrody.

W czasie wolnym podejmuje się także działań związanych z ochroną praw człowieka. Jest absolwentką Akademii Równości prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – programu rozwoju liderek/ów prawniczych angażujących się w walkę o prawa człowieka i działania antydyskryminacyjne. Była m.in. współautorką raportu “Przykłady dobrych praktyk sędziów w sprawach o uzgodnienie płci”. Należy również do nieformalnej grupy prawniczej działającej na rzecz osób transpłciowych. Fascynuje ją psia komunikacja oraz behawiorystyka.

Back To Top