Rising Stars 2021 – laureaci

Konkurs Rising Stars 2021

Poznaj Prawnicze Gwiazdy X edycji konkursu 

Poznaliśmy zwycięzców jubileuszowej X edycji prestiżowego konkursu na młode prawnicze talenty „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.
W tym roku na podium trafili: Grzegorz Kukowka, Katarzyna Lejman i Joanna Kuc.
Serdecznie gratulujemy!

W konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”, organizowanym przez Wolters Kluwer Polska, spośród zgłoszonych 126 prawników w pierwszym etapie kapituła wybrała 35 finalistów, a spośród nich dziesięciu laureatów nagrody głównej i pięciu laureatów nagród specjalnych.

Zwycięzców poznaliśmy podczas finałowej gali, która w formie online odbyła się 23 listopada.

W tym roku podium zajęli:

  1. Grzegorz Kukowka (Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.)
  2. Katarzyna Lejman (Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.)
  3. Joanna Kuc (Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.)

Kolejne miejsca zajęli: dr Sabina Kubsik (4. miejsce), Jan Starybrat (5. miejsce), dr Grzegorz Keler (6. miejsce), Dominika Jędrzejczyk (7. miejsce), dr Adam Karpiński (8. miejsce), Bartosz Kubista (9. miejsce) i Wojciech Kaptur (10. miejsce).

Kapituła konkursu przyznała też pięć nagród specjalnych. Otrzymali je: Damian Aptowicz, Adrian Dzwonek, Eliza Rutynowska, dr Kamil Stępniak i Daniel Witko.

Kapituła konkursu doceniła prawników przed 35. rokiem życia, którzy swoją postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Jury doceniło też kreatywność, umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, znajomość rozwiązań LegalTech, a także dbałość o jakość stanowienia i stosowania prawa. Premiowana była również działalność pro bono i społeczna.

W skład kapituły konkursu weszli: Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Włodzimierz Albin, Prezes Wolters Kluwer Polska (przewodniczył kapitule); Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Rafał Łyszczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej; Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw; Marcin Radwan-Röhrenschef, Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych; Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Organizatorem konkursu Rising Stars jest Wolters Kluwer Polska, patronami medialnymi serwis Prawo.pl i Dziennik Gazeta Prawna.

Laureaci X edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021

Kukowka Grzegorz – I miejsce

Adwokat, ma 30 lat i wiele sukcesów nie tylko zawodowych. Od 2019 r. współpracuje z kancelarią Dentons w Praktyce Dotacji, Zachęt Rozwojowych i Innowacji. Jest autorem blisko 20 artykułów popularnonaukowych i ekspertyz dotyczących funduszy unijnych, w których się specjalizuje. Przez ostatnie dwa lata pomógł zdobyć unijne dotacje o łącznej wartości przekraczającej 200 milionów złotych. To z jego inicjatywy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło procedurę wydawania tzw. interpretacji indywidualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Jest też współautorem pierwszego w Polsce kompleksowego opracowania pt. „Stan prawny i rozwiązania legislacyjne dotyczące medycyny alternatywnej i komplementarnej na świecie”. Do tego mocno angażuje się w pracę w samorządzie zawodowym.

W czasie aplikacji był przewodniczącym Samorządu Aplikantów Adwokackich, w 2019 roku tuż po uzyskaniu uprawnień adwokackich, został wiceprzewodniczącym Komisji ds. Informacji Publicznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a od 2021 r. jest rzecznikiem prasowym warszawskiej ORA. Jest także jednym z najmłodszych delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Jako aplikant przygotował projekt pod nazwą „Centrum karier". To platforma poświęcona łączeniu poszukujących zatrudnienia w zawodzie aplikantów z warszawskimi kancelariami adwokackimi. Ta inicjatywa została zresztą przekazana do NRA. Z grupą adwokatów i aplikantów przygotował też obszerna opinię do nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej.

Najbardziej dumny jest jednak ze swojej działalności pro bono. Od sierpnia 2020 r. działa w oddolnej sieci obrońców osób biorących udział w manifestacjach. – Uzyskałem pięć pozytywnych rozstrzygnięć i żadnego negatywnego, kolejne osiem spraw czeka na rozpoznanie. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wspaniałej grupy aktywistek, prawniczek i prawników, z którymi zorganizowaliśmy się zupełnie oddolnie, bez wsparcia jakichkolwiek struktur. Działam pro bono również w zakresie mojej głównej specjalizacji (fundusze unijne) – mówi mec. Kukowka. Ostatnio aktywnie działał w sprawie obywateli Afganistanu przetrzymywanych w skrajnie niehumanitarnych warunkach w Usnarzu Górnym. - Wraz z grupą adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów usiłowaliśmy udzielić pomocy prawnej grupie obywateli Afganistanu, przetrzymywanych na granicy polsko-białoruskiej. Ponieważ Straż Graniczna odmawiała przyjęcia od nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, przyjęliśmy kreatywną metodę: każde z nas (pełnomocników) wyczytywało przez megafon nazwiska osób, które reprezentowało, i prosiliśmy ich o powstanie. Osoby te wstawały i wykrzykiwały po angielsku, że chcą uzyskać międzynarodową ochronę w Polsce, zaś my następnie przez megafon potwierdzaliśmy ustne sformułowanie takiego żądania wobec obecnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na tej podstawie złożyliśmy stosowne wnioski pisemne, dysponując wyraźnym dowodem chęci złożenia wniosków naszych klientów o ochronę międzynarodową w Polsce – mówi mec. Kukowka.

Poza prawem uwielbia operę oraz fantastykę (zarówno sci-fi, jak i tzw. high fantasy), a także gry komputerowe.

Katarzyna Lejman – II miejsce

Jest adwokatem, urodzoną organizatorką i społecznikiem, która już odnosi sukcesy sądowe. Ma 30 lat, a od 2017 roku jest członkinią zespołu postępowań spornych i prawa własności intelektualnej w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w doradztwie podmiotom z branży e-commerce.

To co wyróżnia ją najbardziej, to sukcesy w działalności pro bono. Na swoim koncie ma precedensowy, wolnościowy wyrok dla fundacji Akcja Demokracja w sprawie ze portalem Zrzutka.pl. Fundacja zaapelowała do portalu o usunięcie zbiórki na skrajnie prawicową bojówkę, tzw. “straż narodową”, a ten pozwał ją do sądu. Fundacja twierdzi, że pozew miał ją uciszyć. Jednak Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił roszczenie Zrzutki, opowiadając się za wolnością słowa. To mec. Lejman prowadzi spór twórców Wystawy Głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z tym Muzeum o ochronę m.in. ich osobistych praw autorskich do wystawy i uzyskała pierwszy wyrok, w którym sąd powszechny uznał, że wystawa muzealna podlega ochronie prawnoautorskiej. Sprawa dotyczy prawa twórców i naukowców do nienaruszalności ich dzieła i niezależności efektów ich pracy od wpływów polityki. Broniła też skutecznie dobrego imienia Tadeusza Mazowieckiego.

Od połowy 2020 r. jest wolontariuszką Fundacji Rodzić po Ludzku, z ramienia której dąży do poprawy standardów opieki medycznej i poszerzenia praw pacjentek doświadczających poronienia lub urodzenia martwego dziecka.

Była jedną z najmłodszych adwokackim stażem delegatek na Krajowym Zjeździe Adwokatury. Jest najmłodszą członkinią Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Mec. Lejman prowadzi też zajęcia dla studentów kierunku Wzornictwo przemysłowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach cyklu „IP Student”. Jest współautorką wydanego wiosną 2020 r. internetowego biuletynu informacyjnego dla przedsiębiorców „Adwokatura na czas pandemii”. W 2018 r. zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Aplikantów Adwokackich „Prawo w Internecie”.

Prywatnie jest miłośniczką tanga, smakoszką i kucharką. Wolne chwile spędza na górskich szlakach lub pod żaglami.

Joanna Kuc – III miejsce

Ma 32 lata, zna cztery języki i wie, że chce doradzać spółkom, także przy najbardziej złożonych transakcjach. Jest adwokatem w kancelarii Greenberg Traurig, gdzie jest członkiem zespołu fuzji i przejęć. Wcześniej blisko pięć lat spędziła w dziale Banking & Finance w Clifford Chance, gdzie zaczynała jako praktykantka, a doszła do stanowiska senior associate.

Doradzała m.in.: Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w związku z udzieleniem kredytu spółce GreenWay, liderowi na rynku stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce i na Słowacji, Grupie Bauer w związku ze sprzedażą Grupy Interia Grupie Polsat (wartość transakcji 422 mln zł), Cinven, Primera i Mid Europa w związku z nabyciem Grupy Allegro.pl oraz Ceneo.pl od Naspers (wartość transakcji 3,25 mld dolarów). Marta Rudzińska, członek rady nadzorczej Jars SA zaoferowała jej współpracę po zamknięciu transakcji, przy której Joanna Kuc reprezentowała drugą stronę, bo nigdy wcześniej nie miała okazji spotkać prawnika, który pomimo tak młodego wieku, posiada tak kompleksową wiedzę i jest tak samodzielny, że sprostał wyzwaniom związanym z oczekiwaniami i wymaganiami zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego.

Mec. Kuc ukończyła Uniwersytet Warszawski, ale też International Financial Law and Regulation w London School of Economics oraz studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie na studiach doktoranckich kończy pisać rozprawę doktorską o tym, czy ład korporacyjny może być innowacyjny. Prowadzi też zajęcia dla studentów z prawa handlowego czy gościnne wystąpienia na wykładach specjalizacyjnych na UW z zakresu corporate governance. Jednak, jak sama podkreśla, dopiero praca w Siemens Finance, gdzie wdrożyła narzędzie umożliwiająca zawieranie umów leasingowych na odległość, nauczyła ją jak trudną sztuką jest bycie prawnikiem biznesu.

Od kilku lat Joanna Kuc działa też jako prawnik pro bono w Centrum Praw Kobiet – udziela porad prawnych, prowadzi dyżury telefoniczne, pomaga też Fundacji Lesława A. Pagi. W trakcie pandemii prowadziła online spotkania z młodymi stypendystkami Fundacji na temat kariery, ale też zdrowia psychicznego, budowania swojej siły oraz warsztaty ze studentami dotyczące rynku kapitałowego.

Joanna Kuc jest też absolwentką szkoły muzycznej w klasie mandoliny i fortepianu, a stres zawodowy często rozładowuje grając na pianinie. Interesuje ją kultura włoska. Lubi jeździć na gokartach i uczestniczyć w szkoleniach doskonalących technikę jazdy samochodem z kierowcami BOR.

Sabina Kubsik – IV miejsce

Adwokat w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy (DT), gdzie została najmłodszym partnerem, nominowanym zaledwie po dwóch latach pracy w kancelarii. Ma 34 lata, jest absolwentką kilku polskich i zagranicznych uczelni. Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim, podobnie jak stopień doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz rozwiązywania sporów handlowych oraz w dziedzinie rozwiązywania sporów międzynarodowych, co zaowocowało specjalizacją w arbitrażu międzynarodowym.

Ze starannym wykształceniem idzie w parze wieloletnie doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu krajowych i zagranicznych klientów w projektach inwestycyjnych, w transakcjami M&A, a także w przygotowywaniu kompleksowych opinii prawnych, sporządzaniu i negocjowaniu złożonych umów handlowych oraz prowadzeniu krajowych i transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych.

Istotną rolę w jej życiu zawodowym odgrywają nowe technologie. Nie tylko sama korzysta z programów, platform i narzędzi usprawniających wykonywanie przez nią codziennych zadań, ale od lat angażuję się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zarówno w ramach współpracy z DT, jak i poza nią. Wspierała m.in. wdrożenie i ulepszenie systemu „Argentum”, służącego do zarządzania kancelarią prawną. Jest też współzałożycielem start-upu legaltech pod nazwą Lexpansio i współautorem aplikacji pod nazwą SDVToday (Stop Domestic Violence Today), za którą wraz z zespołem otrzymała pierwszą nagrodą na warszawskim Global Legal Hackathon w 2018 r.

Zainteresowanie IT i arbitrażem przekłada się na jej działalność społeczną. Wspiera różne stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz promocji pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów - m.in. Stowarzyszenie Mediujmy, gdzie obok doradztwa prawnego, była zaangażowana w realizację takich projektów jak „Startup i spory” czy „ADR Audit”. Jest członkiem organizacji Arbitral Women, a także współpracuje z fundacją Women in Law.

Jan Starybrat – V miejsce

Jest adwokatem, ma 30 lat. Od 2015 roku jest związany z Zespołem Podatkowym Kancelarii Hogan Lovells. Swoich klientów wspiera też w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych. Występuje przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi i powszechnymi. Doradza w restrukturyzacjach i transakcjach na rynku nieruchomości i rynku finansowym, jest również odpowiedzialny za praktykę ulg i zachęt podatkowych dla sektora nowych technologii, IT i gamedev. Poza pracą na rzecz klientów kancelarii, wspiera pro bono start-up’y oraz uczy o prawie i podatkach w szkołach podstawowych, liceach i na uczelniach.

Ma na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych - m.in. doradzał przy pierwszej na polskim rynku transakcji najmu powierzchni biurowej z wykorzystaniem technologii blockchain, przeprowadzonej przez polski start-up ShareSpace. Opracowywał i wdrażał rozwiązania pozwalające na wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wdrożenie modelu wynagradzania programistów z wykorzystaniem 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w jednym z największych banków w Polsce.

Mecenas współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Wspiera Fundację Habitat for Humanity we wdrożeniu bezpiecznego z punktu widzenia podatku VAT sposobu wynajmu mieszkań treningowych, udziela się na rzecz osób potrzebujących pomocy w ramach Społecznej Agencji Najmu, brał udział w opracowaniu inkubatora przedsiębiorczości, pozwalającego na „użyczenie” osobowości prawnej na rzecz początkujących przedsiębiorców i obniżenie ich należności publicznoprawnych na starcie kariery. Wspiera też Fundację Sue Ryder w sprawie opodatkowania podatkiem VAT prowadzenia sklepów charytatywnych.

W wolnych chwilach tańczy tango argentyńskie, wiosłuje i gra w tenisa. Pasjonują go podróże, te dalekie i te małe - mikroturystyczne. Uwielbia dobrą kuchnię i gotowanie. Lubi czytać, m.in. reportaże o Azji i Afryce.

Grzegorz Keler – VI miejsce

Jest adwokatem i doktorem prawa, ma 34 lata i pracuje na stanowisku associate w kancelarii prawnej T. Studnicki, K.Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J.Górski (SPCG). Specjalizuje się w prawie finansowym, w tym podatkowym, prawie spółek, jak również w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie pomocy publicznej. Przed SPCG pracował m.in. w firmach doradztwa podatkowego Deloitte i PwC.

Swoich klientów wspiera przy wielu transakcjach, w tym fuzjach i przejęciach oraz w procesach inwestycyjnych. Reprezentuje podatników w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Występuje również w postępowaniach karnych, jako obrońca i pełnomocnik pokrzywdzonych. Prace zawodową łączy z aktywnością naukową - współpracuje z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest współautorem komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i komentarza do przepisów o prostej spółce akcyjnej. Jest również stałym komentatorem portalu Prawo.pl.

Ma liczne sukcesy, także na salach sądowych. Uzyskał przełomowe wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie i Gliwicach w przedmiocie opodatkowania przychodu komplementariuszy spółek komandytowych pod rządami przepisów obowiązujących od 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 789-795/21, I SA/Gl 881/21). Do jego osiągnięć na polu procesowym należy m.in. wyrok uniewinniający w wielowątkowej sprawie dotyczącej tzw. karuzeli podatkowej, jak również skazania w sprawach dotyczących oszustw popełnianych na szkodę spółek.

Potrafi odpowiadać na potrzeby rynku. Kiedy w związku z pandemią Covid-19 państwo uruchomiło liczne programy wsparcia dla przedsiębiorców, wyspecjalizował się w prawie pomocy publicznej, dzięki czemu zapewnił klientom wsparcie w tym kluczowym wówczas obszarze. Angażuje się we wsparcie polskich przedsiębiorców poprzez współpracę z izbami branżowymi: Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań oraz Śląską Izbą Budownictwa. Prowadzi warsztaty dla członków izb, jak również doradza izbom w sprawach istotnych dla branży. Ważna dla niego jest jakość legislacji podatkowej i stosowania prawa, aktywnie uczestniczy więc w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dominika Jędrzejczyk – VII miejsce

31- letnia adwokat jest senior associate w Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy. Jest świetnie wykształcona. Ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne na kierunkach politologia i anglistyka oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Prawa Niemieckiego i British Law Centre.

Pytana o największe zawodowe osiągnięcia bez wahania wskazuje czasy studenckie i współpracę z klientami budowlanymi. O prawie budowlanym mówi jak o swoim hobby. Nie obce są jej nasypy przeciążeniowe i niweleta. Jak sama przyznaje to jednak efekt ciągłego doszkalania się i sięgania - w wolnym czasie - po fachową literaturę. By zgłębić wiedzę gotowa jest zapisać się na kolejne studia - np. podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Zdecydowała się na nie, pracując dla klienta z branży oil&gas, bo była ciekawa, jak właściwie rafinuje się ropę naftową i pozyskuje paliwo.

Mec. Marcin Ciemiński z Clifford Chance, mówi o niej, że ma nie tylko wiedzę prawniczą, ale i inżynierską – mówi do inżynierów ich językiem.

Dominika Jędrzejczyk doradzała przy realizacji wielu kontraktów i reprezentowała klientów w różnych sprawach (na etapie procesowym i przedprocesowym), dotyczących projektów infrastrukturalnych, od roszczeń za roboty dodatkowe i przedłużenie czasu na ukończenie, roszczeń o zapłatę, skutecznego żądania wypłaty wynagrodzenia z depozytu sądowego, ochrony przed wypłatą z gwarancji bankowej, wad, po awarie maszyn i urządzeń.

Mecenas angażuje się także w akcje charytatywne, społeczne i edukacyjne. W 2021 roku, już jako adwokat, pomagała drużynie trójki studentów SPWS w przygotowaniach do konkursu z zakresu arbitrażu handlowego. W wolnych chwilach gra w gry planszowe i komputerowe oraz uczy się języków obcych.

Adam Karpiński – miejsce VIII

Ma 31 lat i kompleksowe wykształcenie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a siedem lat później doktorat na Uniwersytecie w Białymstoku pt. „Charakter prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich”, która odnosi się m.in. do wzbudzającej kontrowersje kwestii przeróbek udostępnianych w Internecie, w tym memów internetowych i GIF-ów. Jak widać specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej.

Pracuje w kancelarii Maruta Wachta, będącej liderem w prawie IT, gdzie przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery - od praktykanta do counsela. Jest współautorem modelu biznesowego „Vendor Desk”, pierwszego na polskim rynku prawniczym zespołu wyspecjalizowanego w obsłudze prawnej dostawców IT. Zespół stworzył nowatorski model pracy z klientem – dokumentacja projektowa jest oparta na zaawansowanych szablonach, dzięki czemu klient otrzymuje w krótkim czasie wsparcie, które jest efektywne kosztowo. Co ważne, nie tylko jest prawnikiem, ale zna też branżę technologiczną - był w zarządzie TensorFlight Poland, start-up’u tworzącego oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, i rozumie biznes. A jak zauważa Marta Siennicka-Pikuła ze spółek Testcace i Usecase - gruntowna znajomość branży ułatwia współpracę.

Jednocześnie ma czas na działania społeczne. Adam Karpiński współpracował m.in. z Centrum Cyfrowym w projektach o otwartej edukacji, współtworzył raporty dotyczące praktycznych problemów dotyczących prawa autorskiego. Jako przedstawiciel Polski uczestniczył w przygotowaniu interaktywnej mapy ukazującej unormowania prawa autorskiego w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, a także był współautorem raportu dotyczącego barier prawnych w rozwoju technologii Text and Data Mining przygotowanego przez austriacką firmę badawczą SYNYO. Zorganizował trzykrotnie turniej „IP Challenge” - konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu prawa własności intelektualnej, w którym biorą udział reprezentacje uczelni z całej Polski. Jest m.in. współautorem komiksów popularyzujących wiedzę o prawie autorskim pt. „LAW STORY”, stworzonych przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych oraz Nikon Polska.

Uwielbia kino i literaturę, podróże, a także zdrową kuchnię. Trenował kolarstwo, piłkę nożną, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, a w koszykówce i brazylijskim jiu-jitsu uczestniczył w Mistrzostwach Polski.

Bartosz Kubista – miejsce IX

Ma 32 lata, od 2013 roku jest asystentem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2014 roku - doradcą podatkowym, a od 2017 – adwokatem. W 2012 roku związał się z firmą doradczą GLC, w której od 2014 r. pełnił stanowisko menadżera, a od 2016 r. jest partnerem. Jest odpowiedzialny za obsługę CashBill, jednej z 39 Krajowych Instytucji Płatniczych w Polsce, doradzał przy ponad 50 procesach restrukturyzacyjnych i M&A, prowadził ponad 200 projektów w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym o wartości 60 mln zł, doradzał Bumech przy inwestycji w kopalnie w Czarnogórze oraz przy przejęciu PG Silesia. Jednocześnie potrafi wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Wziął udział w akcji „#prawopomocni” i wspierał pro bono przedsiębiorców w uchylaniu wymierzonych im niezgodnie z Konstytucją kar i sankcji. Przygotowywał materiały edukacyjne dla branży fryzjerskiej w czasie lockdown’u, pomagał im w pozyskiwaniu finansowania z tarcz: antykryzysowej i finansowej.

W GLC we współpracy z działem IT zaprojektował też „GLC Helpdesk” do obsługi zapytań wewnętrznych i wymiany korespondencji, który kataloguje, przydziela i ułatwia nadzorowanie obsługi wewnętrznej innych działów GLC. Doprowadził do wdrożenia systemu obsługi kancelaryjnej, pełnej informatyzacji akt sprawy, automatyzacji rozliczeń z klientami, co obniżyło koszty o 60 proc.

Bartosz Kubista jest też członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji (obecnej). Jako przewodniczący Komisji Informatyzacji KRDP był odpowiedzialny za przygotowanie i zdalne przeprowadzenie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz za wdrożenie w KIDP wewnętrznego systemu nadzoru nad aktami wewnątrzkorporacyjnymi (uchwałami, regulaminami, etc.) oraz za finalizację prac nad nowych systemem IT do obsługi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądów Dyscyplinarnych KIDP.

Często komentuje zagadnienia podatkowe w serwisie Prawo.pl.

Działał również w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law - Katowice”.

Prywatnie wielki miłośnik gier fabularnych RPG. Uczestnik i Mistrz Gry konwentów fabularnych, w tym organizowanego na Śląsku Beboka czy krakowskiego Lajconika. Amatorsko zajmuje się grafiką i designem komputerowym oraz montażem filmów.

Wojciech Kaptur – miejsce X

Ma 35 lat, jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, szefem Zespołu Prawa Podatkowego w poznańskiej kancelarii PragmatIQ, który tworzył od 2010 roku. Wówczas jego zespół liczył dwie osoby, obecnie – kilkanaście.

Doradzał podatkowo przy ponad 200 reorganizacjach obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia spółek oraz aporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części. Uzyskał dla klientów ponad 500 pozytywnych interpretacji indywidualnych. Doradzał przy jednej z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości w 2021 r. - sprzedaży budynku Neon przez spółkę Torus na rzecz funduszu DWS na kwotę 80 milionów euro oraz przy poprzednich transakcjach dotyczących kompleksu Alchemia w Gdańsku (1/6 powierzchni biurowej Gdańska). Doradzał polskiej spółce z sektora IT SimplicITy przy jej nabyciu przez światowego giganta Ricoh w międzynarodowej polsko-japońsko-brytyjsko-włoskiej transakcji wartej 13 milionów Euro. Wspierał podatkowo podział grupy Krotoski-Cichy jednego z największych dealerów Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Porsche w Polsce, obsługiwał podatkowo nabycie przez Grupę udziałów w Rowiński Wajdemajer. Jednocześni jest redaktorem blogów kancelarii: doradzamy.to, komandytowa.pl, kontrolowana.pl, ulgidlainnowacji.pl.

Blog komandytowa.pl otrzymał nagrodę „Blog Roku” podczas Gali Twórców 2019. Doradza pro bono w kwestiach podatkowych Stowarzyszeniu na Tak, które wspiera osoby niepełnosprawne na każdym etapie życia.

Prywatnie lubi zwiedzać z rodziną parki narodowe, wcześniej był zapalonym organizatorem wycieczek górskich, rowerowych i samochodowych. Stały słuchacz podcastów o świecie, polityce i historii. Kolekcjoner archiwalnych dokumentów identyfikacyjnych i banknotów z czasów hiperinflacji.

Nagrody specjalne

(w kolejności alfabetycznej)

Damian Aptowicz

Ma 27 lat, prawo ukończył w 2018 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest na drugim roku aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, ale nie pracuje w kancelarii obsługującej biznes. Zdecydował się pomagać potrzebującym. Od 2019 jest specjalistą w Zespole Prawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Ma też prowadzić zajęcia z zakresu prawa socjalnego i zabezpieczenia społecznego na nowo otwartym kierunku prawo o charakterze praktycznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Planuje też przystąpić do przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy” o prawach osób bezdomnych.

To na jego wniosek Prokurator Krajowy złożył wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w kluczowym dla pomocy społecznej przepisie dotyczącym ustalania dochodu świadczeniobiorcy. Chodzi o to, czy dopuszcza się pomniejszenie sumy miesięcznych przychodów osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej o kwoty należności wyegzekwowanych od tej osoby na rzecz funduszu alimentacyjnego. Wygłasza też referaty dotyczące prawa pomocy społecznej na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Od 2017 r. regularnie współpracuję z Siecią Obywatelską Watchdog Polska, w ramach dostępu do informacji publicznej oraz prawa samorządowego.

Adrian Dzwonek

Ma 34 lata, od 2016 roku jest radcą prawnym, a rok później zdecydował się specjalizować w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Już jako radca prawny w roku akademickim 2017/2018 ukończył studia podyplomowe w zakresie controllingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - Wydział Finansów i Ubezpieczeń, a w 2018 roku został licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Mec. Dzwonek od 2011 roku pracuje w Kancelarii Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz. Prowadził sprawy m.in. grupy kapitałowej VOXEL SA w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem nielojalnych kontrahentów. Za jego sprawą spółka zawarła układ ze Szpitalem VITO-MED w Gliwicach i stała się większościowym udziałowcem, podobnie było ze spółką Scanix – dłużnika prowadzącego 10 pracowni diagnostyki obrazkowej. Obecnie finalizuje transakcję sprzedaży nieruchomości obciążonej, gdyż uzyskał promesę wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki. - Układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd i lada dzień powinien zostać wykonany. Taki plan był znacznie tańszy i szybszy niż wieloletnie postępowanie upadłościowe – mówi mec. Dzwonek.

Od 2007 roku, a zatem jeszcze na studiach, Adrian Dzwonek został wolontariuszem Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis. Na początku pomagał przy obsłudze chorych, potem w akcjach mających na celu zebranie pieniędzy dla hospicjum, ale nie tylko. Mec. Dzwonek przejął obsługę spraw prawnych, ale też udziela porad personelowi i podopiecznym. Za swoją działalność na rzecz Hospicjum otrzymał Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

Eliza Rutynowska

Ma 27 lat, ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Prawa Brytyjskiego. Już od drugiego roku studiów wiedziała, że chce się zajmować ochroną praw człowieka w prawie i postępowaniu karnym. Obecnie jest aplikantką adwokacką i doktorantką w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi badania do pracy pt. „Uczestnictwo w grupach neofaszystowskich i/lub neonazistowskich jako członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu art. 258 KK”.

Przez cztery lata pracowała w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego- (PTPA), gdzie pomagała w sprawach dotyczących m.in. mowy nienawiści. W 2020 roku przeszła do Forum Obywatelskiego Rozwoju, by zajmować się analizą kwestii praworządności. Nadal jednak jest prawniczką pro bono w PTPA i reprezentuje pokojowych demonstrantów na komendach policyjnych, pisze im zażalenia na zatrzymania, a także działa prewencyjnie - popularyzuje w ogólnopolskich mediach wiedzę o prawach osób protestujących i zatrzymanych.

Od początku pandemii prowadziła aktywny monitoring nowelizacji oraz nowych przepisów potencjalnie zagrażających wolności gospodarczej, a także działania informacyjne dla przedsiębiorców. Jest też zaangażowana w pomoc osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową na naszej wschodniej granicy w ramach grupy merytorycznego wsparcia przy ORA w Warszawie.

Kamil Stępniak

Ma 30 lat, jest doktorem nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne, założycielem oraz redaktorem naczelnym magazynu Czas Prawnika, a także start-up’u „SalIn”, w którym uczy sztuczną inteligencję dekodowania norm prawnych z przepisów. Napisał również dwie samodzielne monografie naukowe i był redaktorem wielu innych, a jego publikacje ukazywały się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wykłada nie tylko na UwB, ale też w Collegium Humanum. Jego autorski program nauczania skłania studentów do samodzielnego uczenia się oraz do zrozumienia instytucji, a nie „zakuwania” ich na pamięć. Jak? Na przykład namawia studentów do prowadzenia dzienników, czytania aktów normatywnych i szukania praw człowieka m.in. w tekstach hip-hopowych, a mechanizmów konstytucyjnych - w social mediach.

Jest też członkiem grupy eksperckiej do spraw Sztucznej Inteligencji i Prawa, która działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednym słowem - aktywnie łączy prawo i naukę z nowymi technologiami. - Większość mojej działalności zawodowej i naukowej skupia się na wykorzystywaniu nowych technologii w procesie stosowania i wykładni prawa. Zazwyczaj nie korzystam z gotowych rozwiązań, ale kreuję i tworzę nowe - mówi Kamil Stępniak. Na Instagramie prowadzi profil @konstytucjonalista, gdzie bardzo prostym językiem tłumaczy zawiłości prawa i w oderwaniu od analizy politycznej zamieszcza codziennie analizy prawne. Śledzi go ponad 6 tys. osób, które niemal codziennie dziękują mu za objaśnianie zawiłości prawnych prostym i zrozumiałym językiem. Ostatnio wyliczył, że „Spokojny Marsz” złamał 19 artykułów Konstytucji.

Prawo konstytucyjne to jednak nie jedyne jego zainteresowanie. Jest też redaktorem naczelnym i założycielem gazety Warszawskiej Kulturalnej, ukazującej się od 2013 r. Sam zrecenzował ok. 100 spektakli.

Daniel Witko

Ma 34 lata, jest adwokatem, absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2012 roku jest związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (HFPC). W Fundacji każdego roku udziela bezpłatnej pomocy prawnej dziesiątkom cudzoziemców. Obrona praw człowieka to dla niego nie tylko praca, ale wręcz hobby. Ukończył również Szkołę Prawa Ukraińskiego na KUL, znajomość podstaw prawa ukraińskiego oraz rosyjskiego pomaga mu w sprawach strategicznych, które swoim obszarem działania obejmują państwa byłego ZSRR, ale także spraw azylowych i ekstradycyjnych w Polsce. Jego klienci otrzymywali wszystkie z form ochrony międzynarodowej. Reprezentował opozycjonistów z Tadżykistanu, którzy na przejściu granicznym z Ukrainą usiłowali złożyć wnioski o azyl (aktualnie sprawa przed ETPC). Reprezentował także HFPC w wygranej sprawie sądowej dotyczącej odmowy wjazdu do Polski uchodźczyni z Czeczenii na przejściu granicznym z Białorusią. To mec. Witko złożył w imieniu 32 obywateli Afganistanu, którzy utknęli na polsko-białoruskiej granicy w miejscowości Usnarz, wniosek do ETPCz i uzyskał zastosowanie środka tymczasowego nakazującego rządowi polskiemu udzielenie im wsparcia. Występuje też w precedensowej sprawie karnej prowadzonej przez Prokuraturę Krajową dotyczącej ścigania w Polsce przedstawicieli reżimu białoruskiego w oparciu o tzw. zasadę jurysdykcji uniwersalnej. Jest autorem dziesiątek opinii w sprawach przed sądami karnymi wszystkich instancji, które często stanowiły podstawę do odmowy ekstradycji.

O prawa człowieka dba też w inny sposób. Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło chińską prowincję Syczuan, pracował pro bono jako nauczyciel angielskiego, prowadząc lekcje dla dzieci i młodzieży z trzech szkół zniszczonych przez kataklizm. Gdy nie pomaga cudzoziemcom, jeździ na rowerze. W ciągu ostatnich kilku lat rowerem objechał Islandię, Litwę, Białoruś oraz oczywiście Polskę. Ponadto uprawia jogę – podstaw nauczył się podczas półrocznego pobytu w Indiach i popularyzuje wegetarianizm.

Back To Top