Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonała wyboru dziesięciu laureatów, którym przyznała tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017” oraz pięć wyróżniła nagrodami specjalnymi.
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w środę 15 listopada 2017 w restauracji mieszczącej się w budynku Warsaw Spire.

W uroczystości udział wzięli m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej JacekTrela, prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek, dziekan wydziału prawa Uczelni Łazarskiego prof. Mieczysław Błoński, prodziekan wydziału prawa UW prof. Łukasz Pisarczyk, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis Irena Kamińska, Jacek Skała z Prokuratury Krajowej, prezes Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Waldemar Koper, rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

Gościem specjalnym gali był prof. Jerzy Bralczyk, który wygłosił porywający i niezwykle inspirujący wykład: „Jak mówić aby zabłysnąć, ale nie gwiazdorzyć”

Źródło: Dziennik Gazeta Prawa z d. 21.XI.2017 r.

Kapituła Konkursu "Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

Karolina Kuszlewicz

32 lata, adwokat, prowadzi indywidualna praktykę w ramach kancelarii Adwokackiej Adw. Karolina Kuszlewicz
Nagrodzona m.in. za sukcesy w prawnej ochronie zwierząt, w której się specjalizuje, podobnie jak w problematyce ekologicznej. Zajmuje się również obsługa podmiotów gospodarczych i ma doświadczenie w doradztwie legislacyjnym. To ostatnie wykorzystuje, zasiadając w komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Interesuje się też prawem kolejowym, ze względu na najbardziej ekologiczny wymiar tego transportu. Jest twórczynią bloga „W imieniu zwierząt i przyrody. Głosem adwokata”, a także współorganizatorką projektu „Adwokaci na Woodstoku” – w ramach którego adwokaci udzielali porad prawnych w czasie festiwalu. Świadczy pomoc prawną pro bono m.in. Fundacji Noga w Łapę.
Wygrała przed Sądem Najwyższym słynną sprawę „o karpia” – jedną z najważniejszych w 20-letniej historii ustawy o ochronie zwierząt. 13.12 2016 r. SN potwierdził, że ryby mają być trzymane w wodzie, również podczas transportu i należy im się taka sama ochrona, jak każdemu zwierzęciu kręgowemu.
Sprawa była 2-krotnie umarzana przez prokuraturę, a kiedy już trafiła do sądu – mec. Kuszlewicz przegrała ją w obu instancjach. Nie zraziła się jednak, przekonując, że należy walczyć o pryncypia i ta walka zakończyła się wygraną przed Sądem Najwyższym. Prowadziła tę sprawę pro bono. Aby dobrze zrozumieć temat, uczyła się m.in…. neurobiologii ryb.
Wahała się między studiami prawniczymi a matematycznymi, zdała na matematykę stosowaną na Politechnice Łódzkiej, ale ostatecznie wybrała prawo. Uznała, że ono również wymaga logiki matematycznej. Prowadzi obozy wędrowne dla harcerzy w Bieszczadach, jest miłośniczka zimowych wyjazdów pod namiot i survivalu.

Michał Rams

33 lata, adwokat, dr nauk prawnych, młodszy partner w kancelarii Kardas&Kardas
Nagrodzony m.in. za szeroką wiedzę i szczególne kompetencje w obszarze prawa karnego. Obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej – była to jedna z pierwszych prac dotyczących tego zagadnienia. Prof. Włodzimierz Wróbel – p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego Uj i sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego powiedział o laureacie następująco: „Jego teksty naukowe cechuje samodzielność, wnikliwość oraz wysoki poziom merytoryczny”

Dr Rams został właśnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wkrótce zacznie prowadzić ćwiczenia i seminaria. Ale to nie jedyna uczelnia, z którą jest związany – na Uniwersytecie Jagiellońskim jest koordynatorem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej, która zajmuje się pomocą prawną dla najuboższych.
Jest również członkiem Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
To również laureat nagrody Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dla najlepszych aplikantów, stypendysta grantu badawczego dla młodych naukowców, ale też zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego.

Maciej Kiełbus

33 lata, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Nagrodzony m.in. za to, że jest dobrze zapowiadającym się przedstawicielem nauki prawa, zwłaszcza administracyjnego, ale i praktyki. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych tematyce administracyjnej i samorządowej. Jego kancelaria wydaje czasopismo internetowe Prawo dla Samorządu, którego mec. Kiełbus jest redaktorem naczelnym.

3 lata temu Krajowa Izba Radców Prawnych przyznała kancelarii dr Krystian Ziemski&Partners tytuł Innowacyjnej Kancelarii za koncepcję funkcjonowania kancelarii wg przyporządkowania do różnych grup klientów – biznesowych i samorządowych, której laureat był współtwórcą.
Działa pro bono na rzecz ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego – m.in. Związku Gmin Wiejskich. Aktywnie wspiera też Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Adrian Latoszek

32 lata, radca prawny, associate w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.
Nagrodzony m.in. za wiedzę z dziedziny prawa nowych technologii, usług i innowacji płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Którą z powodzeniem wykorzystuje w praktyce. Swoją przygodę z tymi dziedzinami prawa rozpoczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie będąc na ostatnim roku studiów zajmował się implementacją Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (PSD) do prawa polskiego. Doradzał w wielu innowacyjnych projektach na rynku usług płatniczych – m.in. przy sprzedaży sieci ok. 200 tys. akceptantów płatności bezgotówkowych (punktów sprzedaży) przez First Data na rzecz American Express czy rozliczeniu transakcji wykupu VISA Europe przez VISA Inc. o wartości ok 21 mld EUR. Jest autorem elektronicznego kwestionariusza, pozwalającego na automatyczne porównywanie regulacji płatniczych w 28 jurysdykcjach, w tym azjatyckich oraz południowo-amerykańskich, w celu opracowania praktycznych wskazówek dotyczących implementacji innowacyjnego schematów płatniczego dla General Electrics.Pracuje też pro bono, wspierając lokalną społeczność ukraińską w postępowaniach dotyczących zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt na terytorium RP.Do niedawna był zapalonym trójboistą. Teraz odkrył nową pasję i przygotowuje się do swojego pierwszego triathlonu.

Grzegorz Pizoń

29 lat, starszy prawnik w Kancelarii Prawnej EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k.)
Nagrodzony m.in. za tworzenie specjalistycznej praktyki innowacyjnej energetyki, zajmującej się doradztwem prawnym, jak również tworzeniem otoczenia prawnego dla innowacji w sektorze energetycznym oraz w przemyśle. Realizowane projekty dotyczą m.in. technologii zeroemisyjnych, wykorzystania gazów odpadowych czy elektromobilności. Jest wyróżniającym się ekspertem w dziedzinie prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji.
W ramach współpracy z Instytutem Allerhanda miał okazję m.in. doradzać rządowi Mołdawii w procesie wdrażania postanowień umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.Właśnie pracuje nad rozprawa doktorską „Problemy związane z zastosowaniem testu prywatnego inwestora w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej do transakcji przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw publicznych w wybranych sektorach infrastrukturalnych”.

Stanisław Gordziałkowski

32 lata, adwokat i doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii Sołtysiński, Kawecki&Szlęzak

Nagrodzony m.in. za interdyscyplinarność – z sukcesem prowadzi nie tylko sprawy podatkowe, ale i te dotyczące ZUS czy prawa spółek. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w postępowaniach podatkowych, międzynarodowych strukturach optymalizacyjnych, transakcjach M&A oraz cenach transferowych. Prowadzi postępowania związanych z tzw. karuzelami VAT. W tym roku przeprowadził na rzecz dużej polskiej firmy przegląd transakcji wewnątrzwspólnotowych na łączną wartość obrotu ok 1 miliarda zł pod kątem ryzyka udziału kontrahentów tej firmy w tzw. karuzeli VAT. Opracował i wdrożył specjalne narzędzie informatyczne weryfikujące wiarygodność zagranicznych kontrahentów Klienta oraz oceniające ryzyko ich udziału w tzw. karuzeli VAT. W efekcie udało się zidentyfikować nierzetelnych zagranicznych kontrahentów. Łączna kwota potencjalnego ryzyka VAT wynosiła ponad 200 mln zł.Działa też pro bono - na rzecz Związku Dużych Rodzin Trzy Plus czy Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski. Prywatnie uwielbia wyprawy trekkingowe w Europie, Azji, Australii i Ameryce Północnej.

Zofia Matyja

31 lat, adwokat, associate w zespole procesowym kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski
Nagrodzona m.in. za prowadzenie wielu złożonych postepowań sądowych i arbitrażowych. Na szczególną uwagę zasługują postępowania dotyczące wypowiedzenia długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych (tzw. „zielonych certyfikatów”) przez koncerny energetyczne. W tych sprawach reprezentuje operatorów farm wiatrowych. To złożone sprawy, obejmujące między innymi zagadnienia odpowiedzialności kontrahenta, odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a także kwestie związane z prawem energetycznym.
Pracuje pro bono – m.in. brała udział w organizacji dorocznej Wigilii dla bezdomnych organizowanej przez Przytulisko Brata Alberta w Krakowie.
Jest pasjonatką kultury Hiszpanii i Ameryki Południowej, perfekcyjnie włada językiem hiszpańskim.

Łukasz Łyczko

28 lat, radca prawny, associate w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k.
Nagrodzony m.in. za znakomite łączenie znajomości prawa z fascynacją branżą IT. Jego działalność dotyczy ustawodawstwa związanego z nowymi technologiami i rynkiem finansowym oraz kapitałowym. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
W kancelarii odpowiada również za automatyzację i robotykę. Wdraża projekty technologiczne, które usprawniają pracę kancelarii oraz obsługę klientów wewnętrznych i zewnętrznych. W jednym z nich wykorzystał sztuczną inteligencję - wraz z zespołem inżynierów IT wdrożył program komputerowy zaprojektowany w celu wypełniania wniosków o wpis w rejestrze ksiąg wieczystych. W transakcjach finansowych i badaniach due dilligence używał tzw. algorytmów samouczących, pracował też nad stworzeniem narzędzia do analizy kontraktów. Chętnie współpracuje z matematykami i inżynierami IT. Z sukcesem występował m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego m.in. w postępowaniach dotyczących rejestracji agentów ubezpieczeniowych.Bliska jest mu również m.in. problematyka start-upów, dla których szacował ryzyka prawne.We współpracy z Kołem Naukowym Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi praktyczne zajęcia dla studentów.Uwielbia wędrówki górskie, w ub. roku zdobył najwyższy szczyt Europy czyli Elbrus (5642 m n.p.m.)
Jego działalność dotyczy ustawodawstwa związanego z nowymi technologiami i rynkiem finansowym oraz kapitałowym. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
W kancelarii odpowiada również za automatyzację i robotykę. Wdraża projekty technologiczne, które usprawniają pracę kancelarii oraz obsługę klientów wewnętrznych i zewnętrznych. W jednym z nich wykorzystał sztuczną inteligencję - wraz z zespołem inżynierów IT wdrożył program komputerowy zaprojektowany w celu wypełniania wniosków o wpis w rejestrze ksiąg wieczystych. W transakcjach finansowych i badaniach due dilligence używał tzw. algorytmów samouczących, pracował też nad stworzeniem narzędzia do analizy kontraktów. Chętnie współpracuje z matematykami i inżynierami IT. Z sukcesem występował m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego m.in. w postępowaniach dotyczących rejestracji agentów ubezpieczeniowych.
Bliska jest mu również m.in. problematyka start-upów, dla których szacował ryzyka prawne.
We współpracy z Kołem Naukowym Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi praktyczne zajęcia dla studentów.
Uwielbia wędrówki górskie, w ub. roku zdobył najwyższy szczyt Europy czyli Elbrus (5642 m n.p.m.)

Jakub Wołkowicz

31 lat, adwokat, senior associate w kancelarii White&Case
Nagrodzony m.in. za dużą i konsekwentnie rozwijaną wiedzę w zakresie arbitrażu. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w różnego rodzaju sporach sądowych i arbitrażowych – również w arbitrażu międzynarodowym oraz w sporach budowlanych. Reprezentowaniu klientów m.in. w wielomilionowych sporach związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Doradza w sporach budowlanych dotyczących dróg i autostrad. Reprezentował inwestora w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym kontraktu na budowę elektrowni jądrowej przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu - wartość roszczeń wynosiła ponad miliard euro.We wrześniu 2017 roku mec. Wołkowicz rozpoczął studia podyplomowe LLM z zakresu arbitrażu międzynarodowego na Queen Mary University of London. To 2-letnie studia zaoczne prowadzone w Paryżu – w tym czasie laureat będzie pracował w biurach White & Case w Warszawie oraz w Paryżu.

Krzysztof Riedl

26 lat, aplikant radcowski, associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy
Reprezentuje przewoźników lotniczych w postępowaniach o zapłatę odszkodowań z tytułu odwołanych lub opóźnionych lotów. Przeprowadza audyty ochrony danych osobowych. Bliskie jest mu też postępowanie administracyjne – prowadzi 26 spraw o ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi w trybie specustawy drogowe.Krzysztof Riedl jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat zobowiązań naturalnych w prawie polskim. Prowadzi też ćwiczenia dla studentów z prawa cywilnego. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Wykorzystuje nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie pracy związanej z edukacją prawną. Na zlecenie Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS przygotował w formie algorytmów szczegółowy opis polskiego procesu legislacyjnego.Amatorsko zajmuje się kręceniem i montażem filmów krótkometrażowych. Jest instruktorem windsurfingu.

Michał Bochowicz

31 lat, adwokat, Gessel, Koziorowski sp. k.
Skomplikowane transakcje fuzji i przejęć przeprowadza samodzielnie od A do Z. Na swoim indywidualnym koncie zawodowym ma już m.in. międzynarodowe projekty inwestycyjne, procesy prywatyzacyjne, a także złożone postępowania restrukturyzacyjne grup kapitałowych. Wielokrotnie dał się poznać również jako team player, który dzięki znakomitemu przygotowaniu merytorycznemu i umiejętnościom komunikacyjnym przyczynił się do wygranej klienta kancelarii. Stale współpracuje nie tylko z wiodącymi polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami z sektora fi nansowego, lecz także organizacjami pozarządowymi oraz innowacyjnymi start-upami (regularnie pomaga im zresztą pro bono). Partnerzy w kancelarii Gessel oraz jej klienci doceniają go za zdolność wyszukiwania kreatywnych, często nieszablonowych rozwiązań oraz łatwość w budowaniu i utrzymywaniu relacji z partnerami biznesowymi. Ponadto wyróżnia się znakomitym wyczuciem rynku oraz zrozumieniem dynamicznych zmian technologicznych i gospodarczych. Jest urodzonym negocjatorem, o czym świadczą zarówno odwaga i żelazna konsekwencja w dążeniu do celu, jak i duża otwartość, opanowanie i poczucie humoru.

Katarzyna Dąbrowska

30 lat,adwokat, Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.
Wśród prawników młodego pokolenia trudno znaleźć lepszej klasy specjalistkę od postępowań karnych ikarno-gospodarczych, zwłaszcza mających wymiar transgraniczny. Jako adwokat zdobyła już ogromne doświadczenie wwystępowaniu wsprawach zzakresu europejskiego nakazu aresztowania oraz postępowań ekstradycyjnych prowadzonych zwniosku Polski winnych państwach. Ponadto zajmuje się przede wszystkim procesami związanymi zobrotem giełdowym izobowiązaniami podatkowymi, ale spory stricte cywilne również nie są jej obce. Równolegle do pracy wkancelarii pro bono angażuje się wprojekty społeczne isamorządowe. Na przykład wramach „tygodnia konstytucyjnego” Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy prowadziła zajęcia dla uczniów liceów, arok temu – we współpracy zCentrum Praw Kobiet – symulację rozprawy sądowej wsprawie oprzestępstwo znęcania się. Od strony prawnej przygotowała kampanię społeczną „Moż esz TO zmienić!”, która zachęcała mieszkań ców miast do reagowania wsytuacji, gdy są ś wiadkami przestęp stwa. Oprócz prawa studiowała także socjologię oraz ukończyła szkołę muzyczną

Michał Fertak

31 lat, adwokat prowadzący indywidualną kancelarię.
Jedna zmłodych twarzy warszawskiego samorządu adwokackiego. Od ponad trzech lat pełni funkcję rzecznika prasowego oraz przewodniczącego komisji wizerunku ikomunikacji przy stołecznej ORA. Iztej racji znalazł się na linii ognia, gdy warszawska adwokatura była zjednej strony pod medialnym ostrzałem wzwiązku zujawnieniem afery reprywatyzacyjnej, zdrugiej – zmagała się zwewnętrznymi napięciami. Koledzy zsamorządu docenili wówczas jego zdolności interpersonalne, opanowanie iprofesjonalizm. Chwalono go również za pomysły mające na celu poprawę komunikacji między władzami stołecznej palestry aczłonkami izby (takie jak rozsyłany raz wtygodniu elektroniczny informator izby adwokackiej wWarszawie). Fertak jest jednym zgłównych autorów wielu inicjatyw promujących warszawską adwokaturę oraz projektów wspierających edukację prawną wśród młodzieży. Miał kluczowy udział m.in. wopracowaniu irealizacji strategii marketingowej stołecznego samorządu. Do tego zpowodzeniem prowadzi indywidualną kancelarię specjalizującą się wdochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych m.in. zwypadkami komunikacyjnymi ibłędami lekarskimi.

Małgorzata Jadowska

31 lat ,adwokat, Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.
Mało który młody adwokat wyróżnia się taką wszechstronnością. W swojej praktyce świetnie porusza się zarówno na styku różnych gałęzi prawa, jak i uzbiegu prawa ibiznesu. Jej główną domeną są sprawy karne związane zprowadzeniem działalności gospodarczej, które wymagają umiejętnego łączenia wiedzy prawniczej zwyczuciem potrzeb isposobu działania klientów biznesowych. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu podejściu potrafi dobrze przewidywać skutki ikalkulować ryzyko, jakie pociągają za sobą zdarzenia gospodarcze. Nieustannie poszerza swoje już itak spore doświadczenie procesowe, awostatnim czasie zajmuje się również analizą due diligence podatników. Oprócz tego wyspecjalizowała si.
wszkoleniach pracowników ikadry zarządzającej ztakich zagadnień jak np. bezpieczeństwo iochrona informacji oraz współpraca zorganami wymiaru sprawiedliwości. Dużą część wolnego czasu poświęca na działalność pro bono, m.in. organizacjom pozarządowych zajmującym się obroną praw podstawowych, aktywistom ekologicznym, działaczom politycznym oraz obywatelom angażującym się wsprawy publiczne. Prywatnie pasjonuje się historią malarstwa igdyby nie została adwokatem, pewnie odnalazłaby się wpracy kuratora sztuki.

Piotr Jaśkiewicz

32 lata ,adwokat, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.
Jako specjalista od transgranicznych fuzji iprzejęć oraz procesów reorganizacji zarządzał już międzynarodowymi zespołami prawników na pięciu kontynentach. Wśród klientów, zktórymi współpracował, są znane korporacje zbranży medycznej, lotniczej czy spożywczej. Wprawdzie od 2008 r. jest związany zwarszawskim oddziałem Baker McKenzie, ale wmiędzyczasie przez półtora roku pracował wStanach Zjednoczonych, awcześniej praktykował wbiurze wLondynie oraz wspomagał ważnego klienta wNiemczech. Obok wielu doświadczeń zagranicznych ma na swoim koncie także doradztwo przy wielu skomplikowanych transakcjach M&AwPolsce. Ponadto jego ekspertyza obejmuje m.in. inwestycje typu greenfi eld oraz architekturę ładu korporacyjnego wpolskich spółkach zależ nych przedsiębiorstw międ zynarodowych. Zarówno przez klientów, jak ipartnerów kancelarii jest doceniany za swoje zdolności organizacyjne oraz umiejętność wyszukiwania prostych, spójnych rozwiązań dla zawiłych, wielowątkowych problemów prawnych. Nie wspominając już otym, że posiada świetne wyczucie potrzeb swoich biznesowych partnerów.

Adam Kempa

30 lat, adwokat CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.
Lista jego zawodowych aktywności jest tak długa, że zpowodzeniem można je rozdzielić między kilku adwokatów. Jak napisał wrekomendacji jeden ze współpracowników, na tle innych młodych adeptów prawa Kempa zawsze wyróżniał się tym, że chciał zrobić coś więcej. Dlatego nie wystarcza mu praca wdepartamencie postępowań spornych jednej znajwiększych na świecie korporacji prawniczych, wktórej ma okazję reprezentować czołowe przedsiębiorstwa zbranży deweloperskiej czy zbrojeniowej. Oprócz tego jest ekspertem od prawa gospodarczego think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońs kiego, gdzie zajmuje się analizą iopiniowaniem nowych projektów legislacyjnych. Od lat udziela też pomocy pro bono wprogramie spraw precedensowych Helsiń skiej Fundacji Praw Człowieka (występował m.in. wprocesie ozadośćuczynienie za zgwałcenie nieletniej). Jak podkreślają współpracownicy, mimo natłoku obowiązków wkancelarii nie tylko wkażdej chwili jest gotowy poświęcić czas klientom HFPC, lecz także wykazuje się wyjątkową empatią, cierpliwością itaktem. Na swoim koncie ma też m.in. wyróżnienia za zdolności oratorskie.

Filip Kijowski

34 lata,radca prawny Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.
Jako prawnik transakcyjny miał duży wkład wprzeprowadzenie wielu znajbardziej wartościowych na polskim rynku fuzji iprzejęć (np. wbranży internetowej). Oprócz doradzania klientom korporacyjnym ifunduszom private equity wprojektach M&Aspecjalizuje się wprocesach restrukturyzacyjnych ireorganizacjach spółek oraz wtransakcjach na rynkach kapitałowych (doradzał m.in. polskiemu potentatowi zbranży paliwowej wzwią zku zofertą publiczną akcji). Do jego głównych obszarów zainteresowań należą innowacje technologiczne, zwłaszcza wdziedzinie usług fi nansowych ipłatniczych. Zanim trafi ł do Greenberg Traurig, pracował winnych renomowanych kancelariach w Warszawie iPoznaniu oraz zaliczył staż wEuropejskim Banku Inwestycyjnym. Kiedy był aplikantem pierwszego roku, wraz ze swoim ówczesnym współpracownikiem napisał artykuł na temat skargi ostwierdzenie niezgodnośc i zprawem prawomocnego orzeczenia, który sprowokował do polemiki największe autorytety postępowania cywilnego wPolsce (wtym sędziów SN).

Katarzyna Manteuffel

32 lata, adwokat, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.
Jej współpracownicy mówią, że ma zadatki na wybitnego eksperta prawa ochrony konkurencji ipomocy publicznej. Mimo młodego wieku odniosła już na tym polu bardzo wiele sukcesów. Wswojej blisko 10-letniej karierze zawodowej prowadziła zpowodzeniem wiele postępowań przed UOKiK, m.in. wsprawach o uznanie wzorca umownego za niedozwolony, kontroli koncentracji oraz podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Doradza też klientom zróżnych branż wzakresie bezpieczeństwa produktów iprzejęć. Partnerzy wkancelarii chwalą ją za znakomitą intuicję prawniczą, zdolności analityczne oraz wyczucie biznesowe. Równolegle do praktyki adwokackiej pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą tzw. negocjacyjnym metodom prowadzenia postępowania antymonopolowego. Jest współautorką m.in. praktycznego komentarza do ustawy oochronie konkurencji ikonsumentów oraz kompendium „Global Cartel Handbook”. Oprócz tego należała do współzałożycielek branżowego bloga AntiTrust.pl. Za swój osobisty sukces uważa także łąc zenie aktywnej pracy zawodowej zrolą mamy.

Michał Orzechowski

31 lat, adwokat, DLA Piper Wiater sp. k.
Od początku swojej drogi zawodowej postanowił koncentrować się przede wszystkim na poszerzaniu swoich kompetencji wdziedzinie prawa konkurencji izamówień publicznych. Okazało się to strzałem wdziesiątkę. Dziś partnerzy wkancelarii DLA Piper bez wahania powierzają mu nie tylko coraz trudniejsze, często precedensowe sprawy, lecz także te najbardziej prestiżowe (doradzał m.in. podczas negocjacji umowy transferu technologii wramach wykonania zobowiązań offsetowych ipostępowania na zakup samolo
tów VIP przez jeden zresortów). Znakomicie sprawdza się zwłaszcza przy „sprawach beznadziejnych”. Jak podkreślają współpracownicy, ma bowiem szczególną zdolność znajdowania nieschematycznych, nierzadko wręcz zaskakujących rozwiązań. Klienci chwalą go także za umiejętność przekładania zawiłych konstrukcji iniuansów prawnych na język zrozumiały dla każdego, nawet nieprawnika. Na swoim koncie ma publikacje wperiodykach branżowych iwprasie codziennej, aoprócz tego prowadzi warsztaty iwykłady ze swojej specjalności. Równolegle przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą nadużywania pozycji dominującej oraz zakresu pojęciowego obiektywnego uzasadnienia. Prywatnie jest zapalonym maratończykiem.

Adam Puchalski

33 lata, radca prawny, Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.
W środowisku związanym zrynkiem kapitałowym uznawany jest za czołowego polskiego eksperta od postępowań dotyczących dematerializacji papierów wartościowych oraz dopuszczenia iwprowadzania ich do obrotu na rynku regulowanym lub walternatywnym systemie obrotu (zarówno spółek rodzimych, jak izagranicznych). Odegrał wiodącą rolę m.in. postępowaniu przed KNF wsprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzanego wzwiązku zprogramem emisji obligacji jednego znajwiększych polskich banków. Miał też ogromny udział wsfinalizowaniu najbardziej wartościowych transakcji fuzji iprzejęć wpolskim sektorze bankowym. Na swojej drodze zawodowej zpowodzeniem doradzał już przy wielkich, transgranicznych postępowaniach oraz zarządzał interdyscyplinarnymi zespołami prawników zkilku jurysdykcji. Dwa lata temu obronił pracę doktorską na temat wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej wprawie polskim ieuropejskim. Brał też aktywny udział wprzygotowaniu stanowiska polskiego rządu wprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach projektu unii rynków kapitałowych. Na co dzień wkancelarii opiekuje się nowo zatrudnionymi studentami prawa oraz pomaga wrekrutacji kandydatów.

Paula Pul

28 lat, magister prawa, Lawmore (Lawmore sp. z o.o., Lawmore Kopiński i Partnerzy sp. k.)
Prawniczka nowej generacji. Wprzeciwieństwie do większości kolegów po studiach szybko znalazła na siebie pomysł: usługi prawnicze dla branży nowych technologii. Postanowiła więc zaryzykować ipostawić na budowanie od zera własnej butikowej kancelarii. Wefekcie jest dziś jednym zniewielu prawników wPolsce, którzy kompleksowo zajmują się problematyką procesów inwestycyjnych na rynku venture capital (doradza zarówno start-upom, jak iinwestorom). Uznanie ekspertów rynku technologicznego zdobyła też dzięki takim inicjatywom jak VC Speed Dating – cykl spotkań mających na celu przygotowanie start-upów do rozmów zpotencjalnymi partnerami biznesowymi. Ponadto przyczyniła się do popularyzacji wpolskim środowisku startupowym umowie founders agreement. Pul realizuje się również jako mentorka dla innowacyjnych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku. Szczególny nacisk kładzie zaś na wspieranie inicjatyw biznesowych kobiet (udziela się wprogramie akceleracyjnym prowadzonym przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet).

Bartłomiej Sasin

27 lat, aplikant adwokacki, Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego.
Chociaż swoją drogę zawodową rozpoczął dopiero kilka lat temu, to już wyrobił sobie markę świetnego fachowca od szeroko pojętego prawa ochrony zdrowia. Zapewnia kompleksową obsługę polskich imiędzynarodowych koncernów farmaceutycznych (m.in. opiniuje ich działalność marketingową, doradza przy imporcie równoległym leków irefundacji), globalnych producentów wyrobów medycznych, organizacjom zbranży aptekarskiej oraz przedsiębiorstwom spożywczym. Ponadto jest zaangażowany wwiele innowacyjnych projektów związanych zrozwojem e-usług zdrowotnych, takich jak e-recepta, telemedycyna oraz apteki internetowe. Brał również aktywny udział wprocesie powstawania polskiej organizacji weryfikacji autentyczności leków oraz w pracach nad Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Regularnie uczestniczy też wopiniowaniu projektów legislacyjnych związanych zochroną zdrowia. Obecnie jako jeden zdoradców pomaga ukraińskiemu ministerstwu zdrowia wramach przedsięwzięcia zmierzającego doharmonizacji lokalnego prawa farmaceutycznego zregulacjami unijnymi.

Małgorzata Sas-Madej

31 lat,adwokat Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k.
Wszechstronna specjalistka od prawa gospodarczego ihandlowego oraz regulacji dotyczących rynków kapitałowych. Jej główną domeną są transakcje związane zwprowadzeniem do publicznego obrotu instrumentów finansowych, postępowania restrukturyzacyjne spółek, procesy inwestycyjne oraz fuzje iprzejęcia. Ma certyfikat autoryzowanego doradcy walternatywnym systemie obrotu NewConnect. Doświadczenie praktyczne łączy zpracą akademicką – obecnie przygotowuje doktorat na temat przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. Ponieważ skończyła nie tylko prawo, lecz również europeistykę, może pochwalić się interdyscyplinarnym spojrzeniem na analizowaną problematykę. Jest autorką wielu publikacji naukowych zdziedziny prawa spółek. Sporą część swojej prawniczej aktywności poświęca na udzielanie pomocy pro bono uchodźcom oraz osobom ubiegającym się oochronę międzynarodową wPolsce, m.in. reprezentując je wpostępowaniach administracyjnych czy udzielając wsparcia wuzyskaniu pomocy socjalnej. Występuje też jako adwokat pro bono wsprawach onaruszenie dóbr osobistych iwsprawach rodzinnych.

Mateusz Stańczyk

28 lat, adwokat, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.
Mimo młodego wieku jest już wytrawnym doradcą transakcyjnym. Jego praktyka skupia się na procesach inwestycyjnych (poczynając od due dilligence aż do etapu sfinalizowania przedsięwzięcia), zwłaszcza wsferze działalności badawczo-rozwojowej zudziałem środków publicznych. Ponadto doradza spółkom wkwestiach związanych zprawem korporacyjnym irynku kapitałowego. Obecnie wkancelarii przewodzi m.in. zespołowi odpowiedzialnemu za doradztwo wzakresie pomocy publicznej (wprojektach o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł.), atakże zarządza teamem zapewniającym usługi prawne państwowej agencji wykonawczej. Jest również autorem monografii dotyczącej statutu spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem, aponadto wielu publikacji popularyzatorskich (m.in. wDGP). Zwolnej stopy uczestniczy też wseminarium doktorskim zzakresu prawa handlowego. Przez przełożonych określany jest mianem perfekcjonisty, który nie toleruje bylejakości. Ztego powodu wymaga wiele nie tylko od swoich współpracowników, lecz przede wszystkim od samego siebie.

Jarosław Szewczyk

30 lat,adwokat, RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p.
Ma dopiero 30 lat, ajuż stoi na czele praktyki sektora usług finansowych polskiej kancelarii. Współpracownicy zuznaniem wyrażają się otym, jak profesjonalnie radzi sobie nie tylko zprojektami dotyczącymi finansowania przedsięwzięć oraz transakcjami fuzji iprzejęć, lecz także z doradztwem regulacyjnym oraz sprawami administracyjnymi ikarnymi zzakresu insider trading imanipulacji na rynku. Wzdobyciu mocnej pozycji wswojej branży zpewnością pomogły mu ukończone obok prawa studia ekonomiczne. Pod opieką naukową prof. Jerzego Pisulińskiego obronił też pracę doktorską, aoprócz tego regularnie publikuje wperiodykach poświęconych prawu handlowemu ibankowemu. Wswojej codziennej praktyce konsekwentnie promuje innowacyjne podejście do obsługi klientów, znane jako koncepcja „one-stop-shop”. Zakłada ona sektorowy podział klientów oraz zapewnianie dostosowanych do ich specyfiki rozwiązań prawnych przez stały, znany zespół prawników. Obecnie pracuje też nad wdrożeniem wkancelarii narzędzi informatycznych gwarantujących skuteczną procedurę zarządzania konfliktami interesów.

Paweł Szkudlarek

32 lata, radca prawny, SPS Tax & Law Kancelaria Radców Prawnych Piotr Szkudlarek i Wspólnicy sp. k.
Jest zapewne jedynym wPolsce profesjonalnym prawnikiem, który biegle posługuje się językiem koreańskim. Obok prawa ukończył koreanistykę ibył stypendystą uniwersytetu wSeulu. Wtrakcie swojego prawie dwuletniego pobytu wtej metropolii współtworzył polsko-koreańską firmę doradczą. Te doświadczenia pozwoliły mu dobrze zrozumieć specyfikę kultury irelacji biznesowych wpaństwach Azji Wschodniej. Po powrocie do Polski dołączył do kancelarii SPS Tax & Law, wktórej zbudował Korean desk. Dzięki swojej unikatowej specjalizacji powoli staje się ważnym łącznikiem między koreańskimi inwestorami, polskimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi. Doradzał przy wielu przedsięwzięciach oraz prowadził negocjacje wimieniu największych koreańskich firm obecnych na polskim rynku. Obecnie mecenas przygotowuje bank inwestycyjny Industrial Bank of Korea do założenia przedstawicielstwa wnaszym kraju. ZPółwyspem Koreańskim wiążą się także pozazawodowe aktywności oraz zamiłowania mecenasa. Jest m.in. współautorem książki na temat jego historii iuwarunkowań gospodarczych „Korea Północna – poszukując prawdy”. Pomaga też organizować letnie obozy KSOD, które służą popularyzowaniu koreańskiej kultury, języka oraz tańca k-pop.

Marta Anna Techman

34 lata ,członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Grupa MediaMarktSaturn Polska.
W Grupie MediaMarktSaturn Polska (zktórą jest związana od 2012 r.) kieruje działem prawnym. Na co dzień zajmuje się lub zarządza obszarami: prawnym, procesowym, korporacyjnym, ochroną konkurencji ikonsumentów, ochroną danych, compliance, windykacją oraz ubezpieczeniami. Razem zdziałem IT grupy wdraża też narzędzie LegalDesk dla całej organizacji wPolsce (ponad 80 spółek). Projekt ten ma zoptymalizować proces wsparcia prawnego wrozproszonej strukturze grupy. LegalDesk umożliwi śledzenie spraw przez osoby zlecające, monitorowanie czasu ich rozpatrywania, nadawanie im priorytetów czy tworzenie listy najczęściej zadawanych pytań tzw. FAQ. „Wkrótkim czasie wdrożyła wgrupie indywidualnie przygotowane Programy Antitrust dla działów biznesowych, wramach których szkoli iudziela bieżącego wsparcia prawnego biznesowi wzakresie standardów negocjacji, dobrych praktyk izasad kupieckich” – napisał wswojej rekomendacji Marcin Rosati, prezes zarządu fi rmy. „Jest przykładem menedżera wielozadaniowego” – podkreślił zkolei Robert Jakoniuk, członek zarządu. Ukończyła prawo na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, na tej samej uczelni uzyskała też licencjat Wydziału Zarządzania iEkonomiki Usług na anglojęzycznym kierunku ekonomika przedsiębiorstwa

Anna Wasilewska

29 lat, adwokat, DW LEGAL Duda Wasilewska Adwokaci sp. p.
Ma bardzo niszową specjalizację – prawo kolejowe. Wyróżnia się wiedzą zwłaszcza wzakresie prawa administracyjnego (wtym przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kolejowego) iprawa procesowego. Biegle porusza się również winstrukcjach wewnętrznych narodowego zarządcy infrastruktury iprzewoźników, wtym tych regulujących sposób prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania taboru czy postępowania wprzypadku wypadków (jest to kilka tysięcy dodatkowych przepisów kolejowych – znaczna część regulacji na kolei nie ma charakteru prawa powszechnie obowiązującego). Jest też pomysłodawcą, współtwórcą iautorką bloga Kolej na prawo (www.kolejnaprawo. pl). Jest to jedyny na rynku kolejowym taki projekt adresowany do szerokiej rzeszy kolejarzy. Zkancelarią, wktórej pracuje, jest związana od kilku lat, 1 października br. została partnerem. „Jako jedyna zkobiet prawników, októrych słyszałem, rozumie aspekty zzakresu eksploatacji taboru kolejowego, bezpieczeństwa ruchu oraz organizacji przewozów ijest wstanie nam wtym zakresie doradzać. Jest to sytuacja unikalna, ponieważ mieliśmy zawsze duże problemy ze znalezieniem prawników, którzy by się wtym specjalizowali” – przyznał wrekomendacji jeden zklientów. Mecenas Wasilewska wwolnym czasie maluje igra na klarnecie (ukończyła również szkołę muzyczną otej specjalności).

Olga Wiśniewska -Łukasiuk

32 lata, radca prawny, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.
Dołączyła do grona prawników wZespole Prawa Ochrony Konkurencji Allen & Overy w2012 r. Zajmuje wnim stanowisko starszego prawnika. Współtworzy strategie reprezentowania klientów wpostępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów. Doradza im wkwestiach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji, wtym analizuje umowy handlowe, przeprowadza audyty wewnętrzne oraz przygotowuje indywidualne programy zgodności iszkolenia ztej tematyki. Prowadzi złożone postępowania koncentracyjne, wramach których negocjuje zprezesem UOKiK warunki dokonania koncentracji.„Poza doskonałą wiedzą zzakresu prawa dysponuje także bardzo dobrym przygotowaniem ekonomicznym (…) Dzięki nieprzeciętnej inteligencji błyskawicznie, jak mawiają moi współpracownicy, „łączy kulki”, co sprawia, iż współpraca znią przebiega sprawnie ijest sporym intelektualnym wyzwaniem” – napisał wrekomendacji jeden zklientów. Wramach zaangażowania społecznego prawniczka wspiera warszawski Dom Samotnej Matki. Za swój największy sukces osobisty uważa bycie mamą dwóch małych synków (jak sama mówi, to dzieci są najbardziej wymagającymi klientami).


Barbara Załęcka

32 lata, radca prawny oraz rzecznik patentowy Kancelaria Radcy Prawnego oraz Rzecznika Patentowego Barbara Załęcka, TVN SA
Specjalizuje się wprawie internetu, mediów, autorskim, własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim oraz ochrony danych osobowych. Ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała wkancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz iwTVN SA, gdzie obecnie pracuje. Wkoncernie odpowiada za segment digital, czyli świadczenie usług medialnych wświecie cyfrowym. Doradza też wwielu aspektach prawnych dotyczących mediów, takich jak np. zapewnienie zgodności działań zprzepisami ustawy oradiofonii itelewizji (wtym m.in. wzakresie reklamy, lokowania produktów, sponsoringu, ochrony małoletnich), strategicznym planowaniu dotyczącym znaków towarowych Grupy TVN, zwalczaniu piractwa i ochrony praw konsumentów. Jak sama przyznaje, ma „niebywałe szczęście wykonywać pracę, która jest jednocześnie pasją”. Jest absolwentką WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.
Marta

Piotr Najbuk

30 lat, magister prawa, lekarz, magister ekonomii, kancelaria DZP
Oto człowiek, który nadaje nowe ramy pojęciu „interdyscyplinarny” wodniesieniu do pracy prawników. Dzięki unikalnym kwalifi kacjom zdobytym podczas studiów medycznych, prawniczych iekonomicznych (które pogłębia jako doktorant wSzkole Głównej Handlowej) jest wstanie sprostać najtrudniejszym inajbardziej nietypowym zadaniom wykraczającym poza standardowe doradztwo prawne. ZDZP jest związany od ponad 5 lat. Obecnie jest liderem pięcioosobowego zespołu healthcare ijedną zkluczowych osób wpraktyce Life Sciences kancelarii. Zajmuje stanowisko associate. „To osoba oszerokich horyzontach inieszablonowym podejściu do rozwiązywanych problemów. Myśli wsposób systemowy ijest autore.
pomysłów unikalnych wskali kraju, anawet dla Europy, takich jak kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia” – podkreślił wrekomendacji prof. Marcin Matczak, wspólnik DZP. Mimo młodego wieku Piotr Najbuk ma duże doświadczenie regulacyjne, obejmujące m.in.: pracę nad przepisami dotyczącymi udzielania świadczeń telemedycznych, które otworzyły rynek telemedyczny ioutsourcingu danych medycznych wPolsce. „Wykracza poza rolę »zwykłego« prawnika, co widać zwłaszcza przy realizacji projektów zsektora ochrony zdrowia. Klienci są pozytywnie zaskoczeni, gdy otrzymują poprawki nie tylko do części prawnej materiału, ale również opinię od strony medycznej” – napisał zkolei wswojej opinii mec. Michał Czarnuch, partner DZP

Marta Tomkiewicz

33 lata, adwokat prowadząca indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Adwokackiej Adw. Marta Tomkiewicz

Śmiało można ją określić mianem „prawnika odpowiedzialnego za świat”. Szczególnie bliskie sercu pani mecenas są projekty społeczne iedukacyjne. Tylko wtym roku była współorganizatorką niezwykle udanej ipomysłowej kampanii „Adwokaci na Woodstoku”. Zaangażowała się też wakcję „Adwokaci na granicy”, wramach której pomagała na polsko-białoruskim przejściu granicznym wTerespolu osobom chcącym wystąpić wPolsce ostatus uchodźcy. Regularnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć ipodnoszenie świadomości prawnej kobiet. Jest również autorką publikacji „Alimenty. Fakty imity”, która wprzystępny sposób obala mity narosłe wokół problematyki alimentów wPolsce.
Wramach praktyki adwokackiej specjalizuje się wsprawach zzakresu prawa karnego, wszczególności oprzestępstwa drogowe iotzw. błędy medyczne, atakże wsprawach cywilnych zzakresu prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego. „Łączy rzadko występujące wspólnie cechy – zaangażowanie, niezawodność, pracowitość, lojalność zinteligencją, poczuciem humoru iurokiem osobistym” - podkreśliła wzgłoszeniu Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska, wicedziekan ORA wWarszawie. Marta Tomkiewicz biegle posługuje się językiem włoskim, jej nazwisko widnieje na liście prawników współpracujących zambasadą Włoch iświadczących pomoc prawną obywatelom tego kraju. Jest absolwentką prawa na Uniwersytetu Warszawskiego, ale może się też pochwalić dyplomem magistra uzyskanym na kierunku stosunki międzynarodowe.
spodzianką

Tomasz Andrzej Lewandowski

30 lat, doktor nauk prawnych, magister prawa, magister administracji Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
Jest ostatnią osobą, wobec której można by użyć wyświechtanego zwrotu „prawnik-krwiopijca”. Tomasz Andrzej Lewandowski oddał bowiem dotąd ponad 22 litry krwi jako jej honorowy dawca. Oprócz donacji promuje krwiodawstwo, organizując zbiórki krwi wrodzinnej Mosinie. Iwłaśnie to zaangażowanie na rzecz ratowania życia innych ludzi postanowiła szczególnie uhonorować kapituła konkursu. Doceniając jednak także merytoryczne przygotowanie izawodowe osiągnięcia prawnika, który zpowodzeniem łączy pracę naukową zpraktyką. Doktor Lewandowski początkowo wiązał swoją przyszłość zprawem konstytucyjnym imiędzynarodowym (które wykłada jako adiunkt na Uniwersytecie SWPS), jednak po dołączeniu do zespołu SMM postanowił zdobyć nowe umiejętności, wykraczające poza jego dotychczasowy profi l. Wyspecjalizował się wochronie danych osobowych. Jako ABI odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie zprawem imaksymalne zabezpieczenie interesów klientów kancelarii. Wprowadzone zjego inicjatywy innowacyjne rozwiązania organizacyjne itechniczne uczyniły zochrony danych osobowych jeden zfi larów usług świadczonych przez kancelarię, która wpisała się wtrend rynkowy, jakim jest przygotowanie podmiotów prywatnych ipublicznych do spełniania wymogów określonych przez RODO. „Wkancelarii doceniamy także jego barwną osobowość (m.in. gra na trąbce, oprowadza zagranicznych studentów po Poznaniu), dzięki której wnasze codzienne spotkania wnosi dużo pozytywnej energii” – podkreślił wswojej rekomendacji prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka.

Maciej Kawecki

30 lat, adwokat, Ministerstwo Cyfryzacji
Czy jeden człowiek zniewielkim zespołem może wciągu kilku miesięcy przygotować zmiany wponad 140 ustawach, aprojekt jednej napisać całkowicie od zera? Okazuje się, że może. Tym człowiekiem jest trzydziestolatek Maciej Kawecki, doktor prawa, członek palestry, zastępca dyrektora departamentu zarządzania danymi wMinisterstwie Cyfryzacji, aprzede wszystkim autor projektu ustawy oochronie danych osobowych iprzepisów wprowadzających, czyli największej zmiany wpolskim prawie od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. – Od swoich współpracowników wymagam tego samego co od siebie. Pełnego zaangażowania, dostępności ipoświęcenia wrealizacji przyjętej na siebie misji. Jednak za każdym razem, gdy znajduję kolejną osobę chętną do przyjęcia na siebie takiego ciężaru, mile się zaskakuję. Doktor Kawecki okazał się moją kolejną świetną niespodzianką – mówi onim Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, która ściągnęła go do resortu specjalnie po to, by przygotował reformę ochrony danych osobowych. Sam Kawecki mówi osobie, że każdy etap wjego życiu wynika zpoprzedniego. Azaczęło się od warsztatów odanych osobowych, na które dostał się, studiując prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem praca wkancelarii Barta Litwiński, studia doktoranckie, zagraniczne stypendia, aż wkońcu praca wBiurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. To stamtąd ściągnęła go minister Streżyńska, by napisał przepisy wdrażające unijne rozporządzenie oochronie danych osobowych. Dzisiaj trwają ich konsultacje, jedne znajszerzej prowadzonych. Anajdziwniejsze jest to, że analizując po kolei 1600 zgłoszonych uwag, dr Kawecki jakimś cudem znajduje czas na pracę naukową. Niedawno ukazała się napisana przez niego monografi a „Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna wświetle ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych”, awprzygotowaniu jest komentarz do unijnego rozporządzenia.

Back To Top