W II edycji konkursu wśród kryteriów decydujących o wyborze „Rising Stars” znalazły się: innowacyjność, kreatywność, umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Cenne też były rekomendacje klientów i opinie przełożonych oraz skala zaangażowania pro bono.

Pierwsze miejsce w rankingu zdobyła Milena Bogdanowicz, radca prawny w firmie LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k., specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa autorskiego i prasowego oraz ochrony dóbr.

Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Kozak, radcy prawnemu, partnerowi w kancelarii Röhrenschef, a trzecie - Patrykowi Filipiakowi, adwokatowi, partnerowi w założonej przez siebie kancelarii Filipiak Babicz Kancelaria Prawna s.c.

W skład kapituły konkursu weszli Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej (jako przewodnicząca gremium), Agnieszka Tałasiewicz, partner zarządzający kancelarią Ernst & Young Tałasiewicz i Wspólnicy, Ewelina Skocz, HR & project manager w firmie doradczej BC Systems, Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych, Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Witold Daniłowicz, prezes Polskiego Zwiazku Pracodawców Prawniczych, oraz Tomasz Laskowski, prezes LexisNexis Polska. Nagrody wręczono 24 października na uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik.

Kapituła Konkursu "Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

Milena Bogdanowicz

Miejsce 1
radca prawny w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
Zajmuje się prawem własności intelektualnej, przede wszystkim prawem autorskim, jak również prawem marketingu i reklamy. Specjalizuje się w obsłudze prawnej producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych oraz wydawnictw. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sporach z zakresu prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w obsłudze działów PR klientów korporacyjnych, w szczególności w przypadkach tzw. kryzysów medialnych.
W ciągu ostatniego roku m.in. prowadziła obsługę prawną debiutu muzycznego Magdy Grabowskiej – Bovskiej, wspierała od strony prawnej organizację międzynarodowej imprezy o charakterze religijnym, doradzała firmie consultingowej w przygotowaniu kompleksowej strategii produktowej i działań z zakresu designu dla czołowego producenta mebli w Polsce.
Regularnie prowadzi szkolenia m.in. dla administracji publicznej, przedstawicieli branży reklamowej, producentów filmowych i telewizyjnych, dziennikarzy. Współtworzy LSW IP BLOG, opisujący ciekawe i przełomowe orzeczenia, analizy i komentarze oraz praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa autorskiego, filmowego, reklamy, mediów, Internetu, dóbr osobistych i nowych technologii. Współpracuje z ramienia kancelarii z Centrum Pro Bono. Angażuje się w realizację projektu Hejtstop zajmującego się zwalczaniem mowy nienawiści - wspierała od strony prawnej m.in. akcję „Ryj Kuźniara”.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Łazarskiego.

Dr Małgorzata Kozak

Miejsce 2
radca prawny, counsel w Kancelarii Affre i Wspólnicy
Z Kancelarią Affre i Wspólnicy jest związana od dwóch lat, ale prowadzi też własną kancelarię. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony konkurencji oraz prawie dystrybucji, doradzając zarówno przy bieżącej obsłudze firm, jak i przy doraźnych projektach. Wspiera klientów z branży budowlanej, sprzętu elektronicznego, internetowej, FMCG, spożywczej, środków czystości, usług płatniczych czy turystycznej. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.
Doradza również w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy europejskich. Jest pozarządowym doradcą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network) - organizacji organów ochrony konkurencji z całego świata. Jako przedstawiciel pozarządowy uczestniczy w spotkaniach ICN w ramach advocacy group - zespołu zajmującego się promowaniem kultury konkurencji. Na swoim koncie ma liczne publikacje naukowe dotyczące prawa konkurencji.
Angażuje się w działalność społeczną. Współpracuje z Fundacją „Wcześniak” – do czego zachęciła także innych pracowników kancelarii. W ramach działalności fundacji wydają teraz np. poradniki dla rodziców wcześniaków, dystrybuowane w szpitalach na OIOM-ach noworodkowych za darmo. Obecnie przygotowują piątą edycję. Wspierają także rodziców Leosia, znanych z nominowanego do Oskara dokumentu „Nasza klątwa”. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole w Tuluzie, na którym obroniła rozprawę doktorską pt. „Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rozważania na temat prawa polskiego i francuskiego na tle Unii Europejskiej”. Ukończyła studia podyplomowe z europejskiego prawa konkurencji w King’s College w Londynie.

Dr Patryk Filipiak

Miejsce 3
adwokat, partner w kancelarii Filipiak Babicz, prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wyspecjalizowany w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli. Specjalizuje się również w zagadnieniach prawa spółek handlowych, M&A oraz w prowadzeniu sądowych sporów gospodarczych. Pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym. Obsługiwał m.in. projekt budowy największej w Europie elektrowni konwencjonalnej z kopalnią węgla kamiennego oraz projekty budowy farm wiatrowych. Kierował zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek, doradzał przy debiucie spółki na rynku New Connect.
Jego kompetencje potwierdza udział w polskich i międzynarodowych gremiach. Uczestniczył w pracach Zespołu Ministra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego i Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Reformy Prawa Upadłościowego. Za swoje zaangażowanie został odznaczony srebrnym medalem Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości”. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.
Rozwój praktyki zawodowej łączy z pracą akademicką. Wykłada prawo upadłościowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Studium Podyplomowym na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracuje też z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Jest współautorem i redaktorem komentarza do upadłości konsumenckiej i do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.
Uhonorowany Medalem Rektora za wybitne wyniki w nauce absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie adwokackim w 2010 roku. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości.

Dr Jan Byrski

Miejsce 4
adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Jest ekspertem w dziedzinie prawnej ochrony informacji, prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. Doradza rodzimym i zagranicznym spółkom i instytucjom finansowym. Niejednokrotnie prowadził sprawy o charakterze precedensowym. Reprezentował Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD) w głośnym sporze dotyczącym sposobu naliczania prowizji interchange przez banki. 6 października 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zakończył wieloletni spór i przyznał rację UOKiK i POHiD, że opłaty były ustalane na podstawie niedozwolonego porozumienia 20 banków. W konsekwencji sporu na drodze ustawowej wprowadzone zostały limity wysokości opłat interchange. Skutecznie reprezentował Info Veriti przed NSA w precedensowej sprawie pozyskiwania danych osobowych z publicznego, jawnego rejestru przedsiębiorców KRS. NSA uchylił decyzję GIODO nakazującą spółce wypełnianie obowiązku informacyjnego wobec tych osób. Zespół kancelarii pod jego nadzorem wykonywał usługi prawne na rzecz spółki Polski Standard Płatności prowadzące do uzyskania zezwolenia NBP na pierwszy w Polsce system płatności mobilnych (BLIK).
Umiejętnie łączy praktykę zawodową z karierą naukową. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykłada na studiach podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za rozprawę doktorską pt. „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” zdobył I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat outsourcingu w działalności dostawców usług płatniczych.

Dr Marcin Wujczyk

Miejsce 5
radca prawny, partner w kancelarii Książek Bigaj Wujczyk
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności. Wśród prowadzonych przez niego procesów sądowych wiele miało charakter precedensowy. W wyniku sporządzonej przez niego skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy zmienił stanowisko w sprawie zasad liczenia przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie wydanego wynagrodzenia. Reprezentował pracodawcę w wygranej sprawie o lobbing, w której wartość roszczeń przekraczała milion złotych.
Jego kompetencje potwierdza udział w polskich i międzynarodowych gremiach. Zasiada m.in. w Europejskim Komitecie Praw Społecznych Rady Europy, który bada, czy państwa członkowskie wypełniają zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Społecznej. Przygotowywał również dla Ministerstwa Prawa Pracy i Polityki Społecznej opinię w sprawie dotyczącej zgodności z Konstytucją planowanych zmian w przepisach regulujących zasady pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
Równolegle do praktyki zawodowej realizuje się jako dydaktyk. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada również na Podyplomowym Studium Prawa Pracy i gościnnie na Uniwersytecie Tres de Febrero w Buenos Aires. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, obejmujących monografię, artykuły w czasopismach prawniczych, a także pozycje przeznaczone dla studentów i osób przygotowujących się do egzaminów aplikacyjnych.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za rozprawę doktorską pt. „Prawo pracownika do ochrony prywatności” zdobył nagrodę I stopnia w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 2014-2015 prowadził badania na temat zakazu dyskryminacji na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą zasady równości w prawie pracy. Angażuje się w pracę z młodzieżą - jest instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Bartosz Groele

Miejsce 6
adwokat, partner w Kancelarii TPG
W kancelarii kieruje praktyką prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Mimo młodego wieku posiada bogate doświadczenie - reprezentował m.in. jeden z największych holdingów drogowych w Polsce w postępowaniu upadłościowym, opracowana przez niego w toku postępowania upadłościowego strategia dla klienta z branży budowlanej doprowadziła do zawarcia jednego z nielicznych układów likwidacyjnych w kraju.
Jego kompetencje potwierdzają liczne funkcje w gremiach eksperckich. W randze eksperta uczestniczył w pracach zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo restrukturyzacyjne. Zasiadał w zespole ekspertów Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zespołu ds. prawa gospodarczego przy Ministerstwie Rozwoju. Jako delegat Polski brał udział w pracach Grupy Roboczej V UNCITRAL (Insolvency Law) przy ONZ. Był także konsultantem Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie.
Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, w tym ekspertyz dla PARP i Ministerstwa Gospodarki, opinii do projektów legislacyjnych, komentarza do przepisów dotyczących tzw. upadłości deweloperskiej oraz komentarza do tzw. upadłości konsumenckiej. Doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz podyplomowego studium prawa konkurencji i ochrony konsumentów UJ. Za pracę magisterską zdobył nagrodę w konkursie Scientiae Legis Exellentia. Naukowe kompetencje zdobywał w Europejskim Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org), by później zaangażować się w działalność Instytutu Allerhanda – od funkcji researchera, poprzez administrowanie Sekcją Prawa Upadłościowego, aż po objęcie funkcji wiceprezesa zarządu w 2012 r.

Tomasz Rytlewski

Miejsce 7
adwokat, partner w kancelarii Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Ekspert w dziedzinie entertainment law, a w szczególności prawa filmowego. Specjalizuje się również w prawie procesowym i prawie korporacyjnym. Kieruje pracami zespołu prawników reprezentującego publiczne instytucje Republiki Tureckiej w ramach kompleksu postępowań cywilnych oraz karnych dotyczących spółek przez nie kontrolowanych, jak również spółki tureckie.
Doradzał przy szeregu produkcji filmowych powstających z udziałem firm polskich, jak również w ramach koprodukcji międzynarodowych. Zajmował się m.in. kompleksowym przygotowywaniem oraz negocjowaniem umów związanych z produkcją i dystrybucją filmową oraz z projektami współtowarzyszącymi. Był głównym pełnomocnikiem jednego ze wspólników międzynarodowej korporacji w ramach sporu właścicielskiego, prowadzonego w kilku krajach przed sądami arbitrażowymi, przy zaangażowaniu kancelarii z kilku krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Wraz z Romanem K. Porwiszem, wspólnikiem w kancelarii, był odpowiedzialny za polski wątek tej sprawy.
Angażuje się także w inicjatywy poza praktyką zawodową w kancelarii. Został powołany w skład Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie na obecną kadencję. Ponadto zasiada w radach nadzorczych spółek Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Mofema i Parasoft. Swoje doświadczenie wykorzystuje również w pracy społecznej. Jest członkiem Rady Fundacji Pomocy Dzieciom z Wadami Przełyku im. Johna Fokera. Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy zakładzie Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Robert Siwik

Miejsce 8
radca prawny, właściciel butikowej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik oraz kancelarii prawnej Robert Siwik & Partners
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz przygotowaniu i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, projektów inwestycyjnych, szczególnie w energetyce i branży paliwowo-gazowej oraz w transporcie publicznym. Zajmuje się też arbitrażem.
Skutecznie reprezentował Polski Związek Pracodawców Budownictwa w przełomowym dla branży infrastrukturalnej sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą, w którym zostały skutecznie zakwestionowane postanowienia SIWZ dotyczące zasad opisu i oceny koncepcji działań przygotowywanych przez oferentów. Był także pełnomocnikiem PORR Polska Infrastructure w wygranym sporze dotyczącym budowy mostu na Warcie i z sukcesem reprezentował konsorcjum Saferoad w postępowaniu przed KIO w sprawie przetargu na utrzymanie fragmentu drogi S11.
Wiedzę i kompetencje wykorzystuje także poza praktyką zawodową. W latach 2012-2015 uczestniczył w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym. Od 2014 r. przewodzi komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Od 2014 r. wykłada prawo zamówień publicznych na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego, a od 2016 r. na wydziale prawa UKSW w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, w tym praktycznego komentarza do ustawy Kodeks spółek handlowych oraz powstającego obecnie praktycznego komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Prawa Prywatnego PAN.

Anna Szymańska

Miejsce 9
radca prawny, counsel w kancelarii Dentons Europe Oleszczuk
Członek Praktyki Prawa Zamówień Publicznych i PPP kancelarii. Specjalizuje się w zamówieniach sektorowych, infrastrukturze, kolejnictwie, koncesjach, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zamówieniach obronnych. Zajmuje się także prawem gospodarczym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego. Doradzała na rzecz wykonawców – producentów taboru kolejowego – w licznych przetargach przeprowadzanych przez lokalne władze oraz przewoźników kolejowych. Zapewniała kompleksową obsługę prawną M.St. Warszawie jako zamawiającemu w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne na budowę Mostu Północnego. Doradzała na rzecz Gminy Miasta Sopot przy przygotowaniu pionierskiego projektu rewitalizacji dworca PKP oraz terenów sąsiednich w trybie PPP.
Z racji kompetencji i doświadczenia została powołana w skład grupy roboczej ds. przeglądu prawa w zakresie PPP przy Ministerstwie Rozwoju. W tegorocznej edycji rankingu Chambers Europe 2016 otrzymała rekomendację w dziedzinie prawa zamówień publicznych. W tym samym rankingu Zespół Prawa Zamówień Publicznych, którego jest członkiem, po raz kolejny zajął pierwsze miejsce. Wykłada na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi także warsztaty i szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych.
Jest autorką wielu artykułów i publikacji, a także współautorką komentarza „Zamówienia sektorowe. Komentarz” oraz publikacji „Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom IV. Wzory pism z komentarzami”. Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez UW we współpracy z University of Florida.

Bartosz Graś

Miejsce 10
adwokat, wspólnik w kancelarii Kijewski Graś i RSM Poland Legal Graś, Kijewski
Koncentruje się przede wszystkim na sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, energetycznego, egzekucyjnego, ubezpieczeniowego, administracyjnego oraz wekslowego. Od wielu lat jednocześnie zajmuje się zagadnieniami z obszaru prawa spółek handlowych i dziedzin pochodnych. W szczególności skupia się na procesach restrukturyzacyjnych, zmian własnościowych, przejęć i fuzji. Prowadzi liczne sprawy sądowe o skomplikowanym stanie faktycznym oraz znacznej wartości sporu. Uczestniczył w kilku najważniejszych w Polsce i świecie przejęciach, reprezentował polskich przedsiębiorców na rynkach w Azji, w tym w Chinach, Indiach oraz Tajwanie. Prowadził pozew zbiorowy Pracowników Policji o waloryzację wynagrodzeń – sprawa obecnie jest w toku.
W obszarze jego praktyki jest również prawo procesowe. Reprezentuje osoby znane, ostatnio wygrał sprawę za naruszenie dóbr osobistych o rekordowej wysokości 230 tys. zł.
Prowadzona przez niego kancelaria jest polskim przedstawicielem Cathay Associates, globalnej sieci kancelarii obsługujących chińskich przedsiębiorców nastawionych na inwestycje i przejęcia firm za granicą oraz firmy inwestujące i rozwijające działalność w Chinach. Z tego względu angażuje się w liczne inicjatywy na rynkach azjatyckich, m.in. organizację forów gospodarczych w Chinach - w Pekinie i Szanghaju, czy One Belt One Road.
Bartosz Graś jest wspólnikiem spółki akcyjnej inwestującej w szkolnictwo i nieruchomości. Pełni funkcję Prezydenta Rady Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej, jest także fundatorem fundacji Stop Hejterom. Działalność społeczna jest mu wyjątkowo bliska. Wspiera potrzebujących zarówno w ramach działalności kancelarii, jak i prywatnie, rozdając paczki żywnościowe i z ubraniami i wspierając finansowo kilka rodzin, w co jest zaangażowana cała jego rodzina - żona i dwójka dzieci. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jan Kaczmarczyk

Miejsce 11
adwokat, wspólnik w kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski
Od września 2016 r. wspólnie z Karolem Orzechowskim (finalistą rankingu Rising Stars 2012) prowadzi kancelarię Kaczmarczyk Orzechowski. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako partner w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, w warszawskim biurze K&L Gates i Hogan & Hartson. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie handlowym, a także w szeroko rozumianym prawie lotniczym. Doradza w polskich i międzynarodowych transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, w prywatyzacjach, transakcjach private equity, w tym transakcjach na aktywach, i w procesach restrukturyzacyjnych. Posiada również doświadczenie w sektorze obronnym, zwłaszcza w kwestiach dotyczących projektów umów dostaw i umów offsetowych zawieranych ze Skarbem Państwa RP.
Doradza w zakresie zamówień publicznych, reprezentując wykonawców we wszystkich aspektach dotyczących zamówień publicznych i finansowania projektów – w szczególności w przygotowaniu ofert, negocjowaniu umów i postępowaniach odwoławczych. W swojej karierze wspierał m.in. wiodących międzynarodowych producentów samolotów i sprzętu lotniczego, polskie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne i fundusze venture capital, państwowe i prywatne spółki z branży sektora obronnego. Poza praktyką zawodową angażuje się w działalność samorządową – jest członkiem Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Wchodzi też w skład zarządu Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy „Sky Camp”, którego celem jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej, a także popularyzacja i dążenie do rozwoju sportów lotniczych, szczególnie w zakresie skoków spadochronowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogumił Sieczkowski

Miejsce 12
adwokat, wspólnik w kancelarii OBLIGO Sieczkowski i Spółka
Jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa umów oraz obrotu zagranicznego. W ostatnich latach z powodzeniem reprezentował franczyzobiorców z branży paliw płynnych w sporach z dostawcą paliwa o tzw. nienależne świadczenie. W grupie kapitałowej OBLIGO zajmuje się nie tylko prowadzeniem kancelarii adwokacko-radcowskiej, ale również bierze aktywny udział w procesie sekurytyzacji wierzytelności, zwłaszcza w zakresie realizowania społecznie odpowiedzialnej polityki postępowania wobec dłużników sekurytyzowanych wierzytelności. W 2013 r. odbył staż w Bonn i w Berlinie dla adwokatów z Europy Środkowej, zorganizowany przez Niemiecką Fundację Międzynarodowej Współpracy Prawnej we współpracy z Niemiecką Naczelną Radą Adwokacką i Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich. Jest stałym współpracownikiem (Kooperationspartner) w niemieckiej kancelarii BKS Rechtsanwälte w Berlinie - wspiera polskich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi transgraniczne, działają w branży e-commerce oraz sprzedają towary do nabywców z niemieckiego obszaru językowego.
Pozazawodowo wspiera lokalne stowarzyszenie Profesjonalni XXI wieku z rodzinnego Zgierza. Celem organizacji jest pomoc młodzieży licealnej w zakresie praktycznej nauki zawodu w handlu i przemyśle.
Absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim prowadzonej we współpracy z Westfälische Wilhelms Universität w Münster. Ukończył etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Łodzi zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego w 2008 r. Rok później uzyskał też wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W październiku 2016 r. rozpoczął studia w ramach Szkoły Prawa Francuskiego, którą współtworzą Uniwersytet Łódzki z Université François-Rabelais de Tours.

Krzysztof Łyszyk

Miejsce 13
radca prawny, wspólnik w kancelarii Kurzyński Kosiński Łyszyk i Wspólnicy
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, fuzji i przejęć, a także partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza w pozyskiwaniu finansowania oraz w projektach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych.
Obecnie czynnie uczestniczy w złożonym projekcie dotyczącym demonopolizacji rynku obsługi naziemnej na Lotnisku Chopina, który obejmuje utworzenie scentralizowanej infrastruktury paliwowej. Jest także zaangażowany w szereg transakcji M&A związanych z konsolidacją sektora fitness w Polsce. W ramach praktyki procesowej reprezentuje zarządzającego portem lotniczym w szeregu precedensowych sporów infrastrukturalnych dotyczących modernizacji Terminala 1 Lotniska Chopina oraz wypowiedzenia umów najmu operatorowi strefy duty free.
W uznaniu jego kompetencji ranking prawniczy Legal 500 przyznał mu indywidualną rekomendację jako jednego z wiodących ekspertów w obszarze prawa publicznego i administracyjnego w dwóch kolejnych edycjach – 2014 i 2015. W zeszłym roku wyróżniona w rankingu została także kierowana przez niego praktyka rozwiązywania sporów w kancelarii KKŁW.
Jest autorem wielu publikacji na temat projektów infrastrukturalnych i PPP, prowadzi też szkolenia i warsztaty w ramach branżowych organizacji infrastrukturalnych i lotniczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na tej uczelni.

Dr Paweł Marcisz

Miejsce 14
adwokat, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UW
W kancelarii koncentruje się na sprawach z zakresu prawa unijnego, prawa konkurencji, prawa lotniczego oraz sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentował jednego z czołowych wydawców prasowych w Polsce w sprawach sądowych z powództwa polityka o naruszenie dóbr osobistych, gdzie wartość przedmiotu sporu wyniosła 10 mln zł. Dzięki przygotowanej strategii i działaniom przedsądowym polityk wycofał powództwo. W wyniku mediacji prowadzonej na rzecz producenta taśm klejących w sporze z ubezpieczycielami uzyskał za szkody spowodowane pożarem wielomilionowe odszkodowanie.
W Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest adiunktem, wykłada jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego. Realizując cele dydaktyczne i naukowe, prowadzi również wykłady dla aplikantów adwokackich. Jest autorem książki „Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” oraz licznych artykułów z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa konkurencji.
Wiedzę z zakresu prawa europejskiego wykorzystuje w działaniach pro bono. Prowadzi głośną sprawę dotyczącą odmowy wydania przez kierownika USC stosownego zaświadczenia, które miało służyć zawarciu małżeństwa przez dwóch mężczyzn za granicą. Ponieważ sądy obu instancji oddaliły skargę na decyzję USC, złożył skargę przeciw Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prowadzi również sprawę odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego dzieciom polskiego obywatela urodzonym z matki zastępczej w wyniku surogacji. Wojewoda a następnie Minister Spraw Wewnętrznych odmówili wydania takiego potwierdzenia. Obecnie decyzje Ministra zostały zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ukończył prawo oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2006 studiował również prawo na Uniwersytecie w Utrechcie. W 2011 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk prawnych.

Jacek Zawadzki

Miejsce 15
radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges
Ekspert w dziedzinie prawa rynków kapitałowych, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz sprawach regulacyjnych instytucji finansowych. Podczas swojej praktyki zawodowej doradzał polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, bankom inwestycyjnym, instytucjom finansowym i funduszom private equity.
Wśród najważniejszych projektów realizowanych z jego udziałem należy wymienić doradztwo na rzecz menedżerów - Crédit Suisse, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, DM PKO BP i DM BOS - największej w historii oferty publicznej akcji PZU SA o wartości ponad 8 mld zł, będącej realizacją ugody zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko; doradztwo na rzecz General Electric Company oraz Banku BPH w związku z podziałem Banku BPH oraz sprzedażą akcji Alior Bankowi. Była to pierwsza na polskim rynku transakcja, której elementem było wydzielenie portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF oraz druga w historii transakcja podziału polskiego banku notowanego na GPW. Doradzał także w procesie połączenia poprzez przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK, największej w historii fuzji spółek notowanych na GPW. O jego doświadczeniu i wiedzy świadczą otrzymywane wyróżnienia. Od 2011 r. jest rokrocznie rekomendowany jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie rynków kapitałowych w prestiżowym rankingu publikowanym przez Chambers & Partners, a od 2014 r. jest wyróżniany w kolejnych edycjach przewodnika „Best Lawyers”.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Marek Jeżewski

Miejsce 16
adwokat, partner w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy
Kieruje Praktyką Arbitrażu w kancelarii. Specjalizuje się w arbitrażu międzynarodowym, zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnym, a także handlowym. Reprezentuje klientów w inwestycyjnych sporach arbitrażowych na podstawie różnych regulaminów, w tym ICSID, UNCITRAL, SCC, ICC. Do najważniejszych spraw należy reprezentowanie Spółdzielni Pracy „Muszynianka” w sporze inwestycyjnym przeciwko Republice Słowackiej i reprezentowanie Darley Energy Poland w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Był także pełnomocnikiem grupy akcjonariuszy mniejszościowych spółki Skarbu Państwa w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Pełni również funkcję arbitra w postępowaniach z zakresu arbitrażu handlowego. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego PKPP Lewiatan w kadencji 2014-2017.
Czynnie angażuje się w działalność gremiów eksperckich – należy do The Society of International Economic Law (Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego), The International Law Association (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego) oraz International Bar Association. Jest autorem monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego pt. „Międzynarodowe prawo inwestycyjne”. To również doświadczony dydaktyk – w tym roku gościł jako Visiting Fellow w Lauterpacht Centre for International Law na Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat międzynarodowego prawa gospodarczego.

Marcin Warchoł

Miejsce 17
doktor nauk prawnych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Michał Paprocki

Miejsce 18
radca prawny, of counsel w Wierzbowski Eversheds
Absolwent wydziału prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym w prawie kontraktów, prawie handlowym i energetycznym. Jest rekomendowanym arbitrem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz mediatorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
W Kancelarii Chmaj i Wspólnicy, w której pracuje od 2007 r., kieruje departamentem prawa procesowego i audytu. Jest doświadczonym doradcą korporacyjnym, uczestniczy w przygotowywaniu kompleksowych badań prawnych podmiotów gospodarczych oraz transakcji. Koordynował m.in. projekt integracji obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA, obejmujący przejęcie przez ENEA Wytwarzanie spółek wytwórczych od ENEA SA oraz wierzytelności, inkorporację Elektrociepłowni Białystok, Elektrowni Wodnych i DOBITT ENERGIA. Wartość transakcji to blisko 1,6 mld zł. W 2012 r. wygrał sprawę z powództwa koreańskiej firmy SimTech System o naruszenie majątkowych praw autorskich oraz o ochronę dóbr osobistych przeciwko przedsiębiorcy bezprawnie wprowadzającemu do obrotu program komputerowy MindMapper oraz rozpowszechniającemu nieprawdziwe informacje na temat praw do programu oraz spółki. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zasądził od pozwanego ponad milion złotych tytułem wynagrodzenia i zadośćuczynienia. Jest współautorem licznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa energetycznego. Pisze do „Gazety Prawnej”, „Polish Market”, „Edukacji Prawniczej”. Występuje także jako komentator prawny w programach telewizyjnych stacji TVN, TVN CNBC i Polsat.

Piotr Ciołkowski

Miejsce 19
radca prawny, partner w CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki
Szef zespołu regulacyjnego w Departamencie Energetyki warszawskiego biura kancelarii. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych sektora energetycznego. Reprezentuje polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa we wszelkich aspektach związanych z podejmowaniem, prowadzeniem i wygaszaniem działalności w Polsce. W obszarze jego praktyki znajduje się doradztwo w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem energią i gazem, spory sądowe oraz transakcje fuzji i przejęć w energetyce. Do jego zainteresowań należy zarówno energetyka konwencjonalna, jak i odnawialna oraz innowacyjne rozwiązania w tym sektorze.
Doradzał na rzecz funduszu CVC Capital Partners w związku z nabyciem akcji PKP Energetyka – wartość transakcji wyniosła ponad 1,4 mld zł. Wspierał Orange przy wejściu na rynek energii elektrycznej. Doradzał Grupie LOTOS przy umowach zakupu ropy naftowej o wartości ok. 50 mld zł. Jest członkiem stowarzyszenia Association of International Petroleum Negotiators i ELSA Lawyers’ Society. Wielokrotnie występował w charakterze eksperta i panelisty na konferencjach i kongresach poświęconych energetyce. Otrzymał indywidualną rekomendację w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy tej uczelni. Jest też absolwentem kursu w IMD Business School w Lozannie. W ramach stypendium Socrates Erasmus studiował na Universitat Bayreuth w Niemczech.

Krzysztof Ciepliński

Miejsce 20
adwokat, associate w kancelarii Gide Loyrette Nouel
Z warszawskim biurem kancelarii Gide Loyrette Nouel jest związany od 2007 r. Obszarem jego praktyki są spory sądowe i postępowania arbitrażowe. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ale w polu jego zainteresowań są także badania i rozwój oraz wynalazczość pracownicza. Należy do międzynarodowego stowarzyszenia Licensing Executives Society, zrzeszającego osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnymi formami transferu i komercjalizacji własności intelektualnej. Od 2014 r. należy do grona prawników rekomendowanych w dziedzinie sporów sądowych przez Legal 500 EMEA i Chambers Global.
Doradzał jednemu ze światowych potentatów w produkcji i przetwórstwie metali nieżelaznych w przedsięwzięciu realizowanym wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, którego celem było wsparcie innowacyjnych projektów podnoszących konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku.
Zdobytą przez lata wiedzę wykorzystuje także w celu edukowania rynku – prowadzi szkolenia dla klientów z zakresu prawa własności intelektualnej. Angażuje się także w działalność pro bono kancelarii.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers. Za pracę pt. „Dopuszczalność ochrony znaków towarowych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” zdobył Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie własności przemysłowej.

Zbigniew Krüger

Miejsce 21
adwokat, partner w kancelarii Krüger & Partnerzy
Jest założycielem i partnerem w kancelarii, ekspertem w dziedzinie praktyki procesowej. Doskonale sprawdza się zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w sporach sądowych i arbitrażu. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych i prawem prasowym, ochroną własności intelektualnej i prawem autorskim. Niejednokrotnie reprezentował strony w procesach sądowych dotyczących sporów w branży muzycznej: np. w sprawie o ochronę dóbr osobistych reprezentował powoda, który był pierwowzorem postaci filmowej w filmie „Jesteś Bogiem”, był także pełnomocnikiem pozwanego muzyka w pierwszym procesie dotyczącym samplingu w produkcji muzycznej.
Jako pierwszy w Polsce został członkiem International Association of Entartainment Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Branży Rozrywkowej). Przynależy także do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych (European Criminal Bar Association). Zarówno on, jak i założona przez niego kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie rekomendowani przez Global Law Experts w dziedzinie procesów sądowych w Polsce.
Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Leiden, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa w zakresie międzynarodowego prawa handlowego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Centrum Prawa Sportowego Instytutu T.M.C. Assera w Hadze, uczestniczył w kursach prawa angielskiego na Uniwersytecie w Cambridge oraz kursie prawa amerykańskiego Uniwersytetu Columbia.

Jakub Rachwol

Miejsce 22
radca prawny, Senior Associate w CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta i Sawicki

Dr Mateusz Dróżdż

Miejsce 23
radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Mateusz Dróżdż
Prowadzi własną kancelarię i jest pracownikiem Uczelni Łazarskiego. Od 2014 r. pełni też funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Cuprum-Med., a w 2016 r. został przewodniczącym rady nadzorczej Zagłębia Lubin. Wcześniej współpracował z międzynarodową kancelarią Gide Loyrette Nouel. Pracował także w amerykańskiej kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland.
Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym, doradza podmiotom gospodarczym, w tym klubom sportowym, zarówno z Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Swoje usługi świadczył także podczas transakcji handlowych, uczestniczył w jednym z największych przejęć spółki w historii polskiego biznesu, reprezentował także wspólników w procesie umorzenia udziałów, który był jedną z największych transakcji na rynku medycznym na Dolnym Śląsku. Istotną rolę w jego rozwoju zawodowym odgrywa również sport – czynnie angażuje się w działalność gremiów eksperckich związanych z tą tematyką. Jest członkiem Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University i Thompson Rivers University.
Praktykę zawodową łączy z karierą akademicką. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wykłada prawo handlowe, bezpieczeństwo i organizację imprez masowych oraz international business law, commercial law oraz corporate law (w języku angielskim). Jest też wykładowcą programu International Legal Studies w Salzburgu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową a także studiów angielskojęzycznych afiliowanych przez Coventry University. Na swoim koncie ma liczne publikacje z zakresu imprez masowych oraz prawa korporacyjnego. W 2012 r. był współautorem międzynarodowego raportu „Doing business report” wydanego przez Grupę Banku Światowego.
Pro bono jest pełnomocnikiem w sprawach Ogólnopolskiego Związku Kibiców. Absolwent Uczelni Łazarskiego. Ukończył także kursy na Saint Joseph’s University w Filadelfii, Salzburg Universität, Center for International Legal Skills w Salzburgu oraz Cambridge School of English. W 2015 r. obronił doktorat, aktualnie rozpoczyna pracę nad habilitacją.

Katarzyna Kucharczyk

Miejsce 24
radca prawny, counsel w kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki
Pracuje w Departamencie Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura kancelarii. Specjalizuje się w sporach dotyczących inwestycji budowlanych, infrastruktury i nieruchomości. Reprezentuje klientów z sektora finansowego w sprawach z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumenta, w tym w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jak również praktyk ograniczających konkurencję. Doradza też w sporach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym związanych z naruszaniem praw patentowych oraz spraw związanych z unieważnieniem patentu, ochroną znaku towarowego, a także sporów dotyczących prawa autorskiego.
Reprezentowała polską spółkę komunalną w sporze z międzynarodowym wykonawcą generalnym inwestycji komunikacyjnej w postępowaniu arbitrażowym ICC. Była pełnomocnikiem zakładu ubezpieczeń w dwóch postępowaniach grupowych dotyczących umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Reprezentowała także instytucje finansowe w sporach z Prezesem UOKiK dotyczących nałożenia kar za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nadużywanie pozycji dominującej oraz w sprawach dotyczących abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych. Jest prawnikiem rekomendowanym w rankingach Chambers Europe 2015 i 2016 w postępowaniach spornych. Na swoim koncie ma liczne publikacje z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz arbitrażu.
Pro bono doradza i prowadzi spory sądowe na rzecz instytucji kultury, m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Współpracuje także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego UW.

Agnieszka Ziółek

Miejsce 25
radca prawny, senior associate w kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki
Kieruje praktyką restrukturyzacyjną i upadłościową w ramach zespołu Bankingu i Finansów Międzynarodowych kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, zwłaszcza w prawie bankowym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doradza bankom i funduszom private equity w transakcjach restrukturyzacji finansowych, procesach przeniesienia zobowiązań kredytowych w związku ze zmianami w strukturze korporacyjnej. Na przykład reprezentowała jednocześnie siedem banków jako wierzycieli w procesie restrukturyzacji dotyczącym grupy 10 spółek, z łączną wartością restrukturyzowanych wierzytelności w wysokości 1,5 mld zł.
Prowadziła szereg postępowań sądowych, w tym upadłościowych, o stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek, a także spornych postępowań rejestrowych i karnych. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach upadłościowych, w tym m.in. we wszczęciu pierwszego w Polsce wtórnego postępowania upadłościowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/200 w sprawie postępowania upadłościowego oraz w sprawie spółek z grupy Belvedere. Uczestniczyła też w słynnej sprawie spółek z grupy Christianapol, na tle której wątpliwości interpretacyjne dotyczące międzynarodowego prawa upadłościowego rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpracuje ze Związkiem Banków Polskich - reprezentowała ZBP w toku prac nad prawem restrukturyzacyjnym. Z ramienia Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji uczestniczyła w pracach Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki przygotowującego nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz projekt ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.
Autorka licznych publikacji w polskich i międzynarodowych wydawnictwach prawniczych i biznesowych takich, jak „Gazeta Prawna”, „Harvard Review” czy „British Polish Chamber of Commerce Magazine”.
Z wyróżnieniem ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentką Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na UW. W ramach stypendium Socrates Erasmus studiowała również na Uniwersytecie Vrije w Amsterdamie.

Anna Piotrowska

Miejsce 26
radca prawny, senior associate w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawie zamówień publicznych. Doradza w przedsięwzięciach związanych z uzyskiwaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz z wykonywaniem koncesji, w tym z uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska, dostępu do informacji geologicznej, użytkowaniem górniczym oraz współpracy z dostawcami usług w sektorze upstream.
Prowadziła jeden z największych sporów dotyczących uzyskiwania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej miedzi oraz srebra w Polsce pomiędzy inwestorem kanadyjskim a KGHM SA. Doradzała i koordynowała od strony prawnej innowacyjny projekt współorganizowany przez PGE i Politechnikę Warszawską, dotyczący możliwości zastosowania w Elektrowni Bełchatów paliwa zastępczego powstałego z odpadów w procesie utraty statusu odpadu. Efektem współpracy było opracowanie wskazujące na możliwość zastosowania takiego rozwiązania na podstawie polskich przepisów prawa o odpadach. Prowadziła proces inwestycyjny pierwszej wieloskalowej biogazowni w Polsce. Jej osiągnięcia znajdują międzynarodowe uznanie – w 2015 i 2016 r. została wyróżniona w rankingu Legal 500 EMEA w kategorii Energy and natural resources.
Należy do Young Polish International Network – organizacji zrzeszającej młodych, wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, sektora akademickiego i non-profit. Aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia, które jako niezależna i interdyscyplinarna sieć dąży do integracji europejskiej Polski i promocji kraju na arenie międzynarodowej. Absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych przy UAM.

Bartosz Piechota

Miejsce 27
adwokat, wspólnik–komplementariusz w kancelarii Radwan-Rohrenschef
Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki w skomplikowanych sporach gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Doradza także w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym również w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych.
Świadczy pomoc prawną związaną z nabywaniem akcji oraz udziałów w spółkach handlowych, sprzedażą nieruchomości, finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzeniem bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych, w tym m.in. w zakresie prawa handlowego i prawa pracy. Uczestniczy w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika pokrzywdzonych. Reprezentował Polimex-Mostostal w precedensowych sporach z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących rozliczeń kontraktów na budowę autostrad i dróg ekspresowych o wartości przedmiotu sporu ponad 500 mln zł - w postępowaniach dokonana zostanie wykładnia przepisów regulujących instytucję gwarancji zapłaty w umowach o roboty budowlane.
Doradzał na rzecz głównego wierzyciela GK Hawe i przewodniczył pracom rady wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych wobec spółek z Grupy Kapitałowej Hawe - pierwszych w Polsce prowadzonych na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Od stycznia 2015 r. jest Central European Liaison Officerem w Insolvency Section przy International Bar Association. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute.

Łukasz Sławatyniec

Miejsce 28
adwokat, Dyrektor Prawny na region Europa Środkowa i Wschodnia w Eli Lilly Polska
Od czerwca 2015 r. pełni funkcję dyrektora ds. prawnych środkowoeuropejskiego oddziału amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Eli Lilly and Company. Jest też członkiem zarządu Eli Lilly na Europę Środkową i Wschodnią. Przed przyjściem do Eli Lilly kierował zespołem prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia w kancelarii Deloitte Legal, wcześniej przez siedem lat zajmował się zagadnieniami z dziedziny prawa farmaceutycznego i medycznego w CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz kwestiach refundacji leków. Doradzał ponad 50 różnym firmom farmaceutycznym, w tym przy tworzeniu pierwszego w Polsce instrumentu dzielenia ryzyka pomiędzy firmą a płatnikiem w procesie refundacji leków. Reprezentował firmy w postępowaniach przed Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Jego kompetencje potwierdza dwukrotna rekomendacja jako „Up & Coming” w kategorii Individual Lifesciences w prestiżowym rankingu Chambers Europe (edycje 2014 i 2015).
Jest też doświadczonym dydaktykiem. Prowadzi ćwiczenia z prawa prasowego, prawa autorskiego i podstaw prawa dla studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada też prawo farmaceutyczne dla studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Wyższej Szkole Handlowej. Na swoim koncie ma szereg publikacji książkowych dotyczących prawa farmaceutycznego. Ukończył prawo, dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie europejskiego systemu refundacji leków.

Ewa Bober

Miejsce 29
radca prawny, counsel w kancelarii Weil, Gotshal & Manges
Z warszawskim biurem kancelarii współpracuje od 2009 r. Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na rynkach kapitałowych. Doradza emitentom, akcjonariuszom i bankom inwestycyjnym we wszystkich aspektach krajowych i międzynarodowych ofert publicznych oraz emisji dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych na niepublicznym rynku. Zapewnia także kompleksową obsługę prawną instytucji finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych, doradza klientom w projektach przetargów i transakcji M&A z udziałem spółek publicznych. Wśród prowadzonych przez nią projektów można wyróżnić doradztwo na rzecz PKO BP w związku z wtórną ofertą akcji o wartości 5,1 mld zł – największą emisją akcji z prawem poboru przeprowadzoną dotychczas na GPW. Uczestniczyła też w jednej z najbardziej skomplikowanych transakcji M&A przeprowadzonych na GPW - przejęciu większościowego pakietu akcji Grupy Tiltra przez spółkę giełdową Trakcja Polska, a następnie połączeniu obydwu spółek poprzez wymianę akcji (share swap).
Doradzała też na rzecz UniCredit CAIB, UBS, Merrill Lynch oraz ING jako menedżerów w związku z prywatyzacją Tauron Polska Energia w drodze pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW – była to jedna z największych IPO przeprowadzonych na GPW o wartości ponad 4,2 mld zł.
W prestiżowym rankingu publikowanym przez Chambers & Partners od 2014 r. jest wyróżniana jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie rynków kapitałowych, w zakresie udziałowych papierów wartościowych, a w edycji z 2016 roku została wyróżniona w kategorii „Up and Coming” w tej dziedzinie. Mec. Ewa Bober jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Mariusz Załucki

Miejsce 30
adwokat, partner w kancelarii KPMZ.pl, profesor na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytecie Rzeszowskim
Jest partnerem i jednym z założycieli rzeszowskiej kancelarii KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Specjalizuje się w prawie prywatnym, zwłaszcza prawie własności intelektualnej i prawie spadkowym. Zajmuje się także problematyką prawa gospodarczego, prognozowaniem potencjalnych konsekwencji związanych z regulacjami umownymi i transakcjami handlowymi na rynkach krajowych i zagranicznych oraz arbitrażem. Reprezentował klientów w wielu sprawach dotyczących dziedziczenia o charakterze transgranicznym, a także m.in. muzyków w sporach dotyczących praw do nazwy zespołu muzycznego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami prawników w wielu projektach inwestycyjnych, m.in. branży transportowej, medycznej, energetycznej i IT.
Od lat łączy praktykę zawodową z karierą akademicką. Jest profesorem, dyrektorem Instytutu Prawa Prywatnego i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz profesorem i kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jako profesor wizytujący był też wykładowcą Economics Institute For Law Professors organizowanym przez George Mason University, regularnie pełni także funkcje profesora wizytującego angielskich uczelni w Bristolu, Stoke-on-Trent i Keele.
Jest autorem ponad stu publikacji, w tym również redaktorem pierwszego w Polsce komentarza do Unijnego rozporządzenia spadkowego nr 650/2012. Ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poznał także europejskie prawo cywilne i gospodarcze na Wydziałach Prawa Universität Bielefeld w Niemczech oraz University of Staffordshire w Stoke-on-Trent w Anglii. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - za pracę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Habilitował się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Back To Top