W I edycji konkursu, zorganizowanej w 2012 roku, do walki o tytuł Rising Star stanęło 200 kandydatów. Statuetki Rising Stars odebrało 30 młodych prawników na czele z adwokat Justyną Szparą, partnerem zarządzającym w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Drugie miejsce w rankingu zajął kolejny adwokat, Sebastian Pietrzyk (do niedawna pracownik kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, dziś partner w kancelarii Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA), a trzecie Karol Lasocki, radca prawny w Chadbourne & Parke.

W skład kapituły oceniającej kandydatów weszli m.in. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Witold Daniłowicz, prezes Związku Pracodawców Prawniczych, Jacek Kędzior, partner zarządzający w Ernst & Young, Iwona Mirosz, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej, oraz Tomasz Laskowski, prezes zarządu LexisNexis. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 29 listopada 2012 r. w patio Domu Dochodowego w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5. Statuetki Rising Stars 2012 laureaci odebrali z rąk redaktor naczelnej DGP Jadwigi Sztabińskiej.

Kapituła Konkursu "Rising Stars – prawnicy liderzy jutra" wyłoniła 30 wschodzących gwiazd rynku usług prawniczych.

Justyna Szpara

Miejsce 1
adwokat, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy
Od ponad 10 lat doradza polskim i międzynarodowym klientom w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych. Reprezentowała klienta w sporze arbitrażowym (na podstawie regulaminu ICC) dotyczącym opcji sprzedaży akcji spółki z sektora nieruchomości działającej na polskim rynku. Pełniła także funkcję arbitra w zakończonym w 2016 r. postępowaniu (prowadzonym na podstawie regulaminu SA KIG) dotyczącym zakupu akcji jednego z największych producentów węgla w Unii Europejskiej. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ponad 2,7 mln USD oraz 1,2 mln EUR.
Poza praktyką zawodową spełnia się w roli dydaktyka i propagatora arbitrażu. Pełniła funkcję trenera w ramach ICC Arbitration and ADR Training Programme, zaawansowanego szkolenia z zakresu arbitrażu międzynarodowego pod patronatem International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Jest też założycielką i inspiratorką Arbitrażowego Forum Młodych, inicjatywy działającej przy SA KIG, której celem jest integracja młodszego pokolenia środowiska arbitrażowego. Prowadzi również wykłady dla aplikantów adwokackich.
Jest autorką wielu publikacji na temat arbitrażu, w tym napisanego z mec. Maciejem Łaszczukiem rozdziału „Postępowania postarbitrażowe” stanowiącego część tomu 8. Systemu prawa handlowego pt. „Arbitraż handlowy”.
Jej kompetencje odzwierciedlają liczne indywidualne rekomendacje międzynarodowych rankingów Chambers Europe i Chambers Global, Legal 500 EMEA i Best Lawyers in Poland.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziału prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech.

Sebastian Pietrzyk

Miejsce 2
adwokat, wspólnik w kancelarii Pietrzyk Wójtowicz Dubicki
W kancelarii jest odpowiedzialny za praktykę Infrastruktury i Energetyki. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych, prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym również w projektach koncesyjnych, doradzając zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym, m.in. z branży architektonicznej, energetycznej, transportowej i informatycznej.
Doradzał w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, w przygotowaniu strategii prowadzenia sporu i negocjacji z zamawiającymi oraz claim management. Uczestniczył w licznych projektach związanych z modernizacją linii kolejowych, autostrad, lotnisk oraz stadionów na EURO 2012, współfinansowanych ze środków UE.
Reprezentował klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, w sprawach o zamówienie publiczne. Wspólnie z zespołem kancelarii doradzał Grupie Zakupowej PKP przy projekcie zakupu komputerów o wartości ponad 60 mln zł. Współpracuje z PKP PLK w zakresie realizowanych przez spółkę projektów infrastrukturalnych o wartości ponad 3 mld zł realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kancelaria doradzała Towarzystwu Finansowemu Silesia przy pracach nad przejęciem Mostostalu Siedlce od firmy Polimex-Mostostal – przeprowadziła kompleksowe badanie due diligence Mostostalu Siedlce, reprezentowała TF Silesia w postępowaniu antymonopolowym przed prezesem UOKiK, zakończonym wydaniem decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji.
Założona przez niego kancelaria angażuje się w działalność szkoleniową – prowadzi szkolenia zewnętrzne dla redakcji „Rzeczpospolitej” oraz szkolenia wewnętrzne dla klientów.
Na swoim koncie ma szereg publikacji, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Finansowej”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Studiów podyplomowych Prawo Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Karol Lasocki

Miejsce 3
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej K&L Gates
W polskim biurze kancelarii pracuje od 2012 r, kieruje Departamentem Energetyki. Obszarem jego specjalizacji jest innowacyjna energetyka. Doradza inwestorom, deweloperom oraz przedsiębiorstwom energetycznym w procesach inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska w Polsce. Jego szczególną specjalizacją jest tematyka dostępu OZE do sieci elektroenergetycznej oraz rynku energii. Uczestniczył w różnorodnych projektach dotyczących ponad 50 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 4000 MW.
Ważnymi obszarami jego aktywności są także spory z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i planowania przestrzennego. Reprezentował przedsiębiorców w sporach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w precedensowych sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej i zarzutami uczestnictwa w kartelu na rynku cementu.
Z racji posiadanej wiedzy uczestniczy w gremiach eksperckich – jest członkiem Komitetu Sterującego Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Był też wielokrotnie rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze Legal 500 i Chambers Europe w kategorii „Energetyka i surowce naturalne”. Wykłada na kierunku Technologie Energii Odnawialnej Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Oxford. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie prawa administracyjnego (odnawialnych źródeł energii) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i tytuł magister juris na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Udziela się społecznie - aktywnie działa w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society), którego przez dwie kadencje był prezesem, a obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. BAS, obok rozwijania wzajemnych kontaktów absolwentów, wspiera najbardziej uzdolnioną polską młodzież, fundując jej stypendia w brytyjskich szkołach.

Dr Dariusz Strzelec

Miejsce 4
adwokat, prowadzi własną kancelarię
Adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych oraz prowadzenia postępowań podatkowych, a także reprezentowania podatników w sporach przed sądami administracyjnymi.
Wysoki poziom praktycznej wiedzy z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych potwierdza jego powołanie w skład Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, w której pracach uczestniczy od 2014 r. Od 2011 r. należy również do działającej przy Ministerstwie Finansów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V i VI kadencji. Jest też członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA), organizacji zajmującej się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa finansów publicznych oraz prawa podatkowego. Pracę w zawodzie łączy z karierą naukową. Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego i współpracownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Prowadzi seminarium na uzupełniających studiach magisterskich z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, organizowanych wspólnie przez WPiA oraz Wydział Zarządzania UŁ. Prowadzi także szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wykłady dla polskich grup kapitałowych oraz panele dyskusyjne dla przedsiębiorców, dyrektorów finansowych i służb księgowych.
Na swoim koncie ma ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym wiele książek, za które otrzymał nagrody i wyróżnienia, m.in. „Złote Skrzydła” w konkursie DGP. Praca „Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji”, której jest współautorem, została wyróżniona przez Ministra Finansów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr hab. Katarzyna Bilewska

Miejsce 5
adwokat, partner w kancelarii Dentons Europe
W warszawskim biurze kancelarii, z która jest związana od 2008 r., kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych. Doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.
Jej kompetencje zawodowe potwierdza indywidualna rekomendacja w kategorii „Rozwiązywanie sporów”, którą otrzymała w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu Legal 500 EMEA 2016.
Praktykę zawodową łączy z karierą naukową. Od 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi wykłady i seminaria z prawa handlowego. Na swoim koncie ma ponad 150 publikacji z zakresu prawa cywilnego, europejskiego i prawa spółek. Jest współautorką podręcznika akademickiego do prawa handlowego. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawniczym”, „Przeglądzie Prawa Handlowego” czy „Palestrze”. Wydała też dwie monografie z prawa gospodarczego: „Spółka europejska” i „Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (acta pro socio)”..

Marcin Górski

Miejsce 6
radca prawny, dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi i wspólnik w kancelarii Tataj Górski Adwokaci
Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo europejskie. Swój czas dzieli między praktykę zawodową w kancelarii oraz pracę w urzędzie - od sierpnia 2012 r. kieruje 60-osobowym zespołem złożonym z radców prawnych, legislatorów i pracowników administracyjnych w Wydziale Prawnym Urzędu Miasta Łodzi. Do jego kompetencji należała m.in. obsługa prawna transakcji sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 100 mln zł i obsługa prawna negocjacji dotyczących przejęcia kontroli nad instytucją kultury o majątku wartości ponad 400 mln zł. Od czterech lat jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.
Angażuje się w działalność gremiów eksperckich, czynnie uczestnicząc w życiu samorządu radcowskiego. Zasiada w Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, dwukrotnie był też członkiem Komisji Odwoławczej ds. Egzaminów Radcowskich przy Ministrze Sprawiedliwości.
Jest adiunktem Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada także na studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego i na aplikacji adwokackiej. Na swoim koncie ma około 140 publikacji naukowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną z zakresu ochrony praw człowieka. Prowadzi sprawy pro bono w ramach programów spraw precedensowych HFPCz, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i Kampanii Przeciw Homofobii. Udziela również nieodpłatnych porad prawnych w ramach dyżurów w biurze poselskim.
Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył też studia w Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen i Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu. Jest również absolwentem aplikacji prokuratorskiej..

Agnieszka Pytlas-Skwierczyńska

Miejsce 7
adwokat, partner zarządzający w Magnusson, Tokaj i Partnerzy
Z warszawskim biurem kancelarii związana od 2002 r. Od 2015 r. pełni w nim funkcję partnera zarządzającego, jest również członkiem międzynarodowego Zarządu Magnusson. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, jak również w planowaniu i realizacji reorganizacji i przekształceń przedsiębiorstw, prawie pracy oraz prawie podatkowym skoncentrowanym na kwestiach transakcyjnych. Świadczy również bieżące usługi doradztwa w sprawach najmu powierzchni biurowych i komercyjnych. Doradzała m.in. na rzecz spółek z Grupy IMMOFINANZ w procesie komercjalizacji centrum handlowego Tarasy Zamkowe w Lublinie oraz transakcji nabycia pozostałej części udziałów w EMPARK Mokotów Business Park od byłego partnera w joint venture, grupy Heitman. Po zamknięciu transakcji IMMOFINANZ został największym właścicielem nieruchomości biurowych w Warszawie.
Jest regularnie wymieniana w gronie czołowych polskich prawników w dziedzinie podatków przez niezależne rankingi oceniające rynek usług prawniczych, takie jak Legal 500 EMEA, European Legal Experts/Legal Experts EMEA oraz Tax Directors Handbook. Napisała szereg publikacji oraz komentarzy dla mediów. Prowadziła również nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem komentarzy prawno-podatkowych, publikowanych cyklicznie przez Magnusson na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w latach 2006-2012.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Academy of European Law w zakresie europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych i specjalistyczne studia w Harvard Business School (Executive Education, Leading Professional Service Firm)..

Krzysztof Kuczyński, LL.M.

Miejsce 8
adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy
Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, a w szczególności w międzynarodowym obrocie prawnym, transakcjach M&A oraz negocjacjach umów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z kapitałem zagranicznym oraz transakcji o charakterze międzynarodowym.
Od kilku lat jest strategicznym doradcą prawnym największego polskiego prywatnego przewoźnika kolejowego towarów LOTOS Kolej. Z ramienia tej firmy prowadził m.in. szereg transakcji zmierzających do pozyskania kilkudziesięciu lokomotyw wraz negocjacjami warunków dostaw, zasad korzystania i organizacją ich finansowania w formie leasingu. Doradzał LOTOS Kolej w procesie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przewozowej w Niemczech przed niemieckim regulatorem kolejowym. Opracowywał m.in. prawne aspekty procesu tworzenia i rozwoju działalności operacyjnej międzynarodowego joint venture LOTOS Air BP Polska zajmującego się dostawami paliw lotniczych w Polsce.
Zajmuje się również problematyką dostępu do broni palnej i regulacji prawnych w tym zakresie, co znajduje wyraz w jego zaangażowaniu m.in. w działalność Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowe studia prawnicze (LL.M.) na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Jest również absolwentem studiów uzupełniających Anglo-American Law organizowanych przez Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie we współpracy z Harvard Law School..

Dr Artur Krzykowski

Miejsce 9
adwokat, partner zarządzający kancelarii AKLEGAL
Założyciel i lider kancelarii. Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem. Uznany specjalista z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa cywilnego, handlowego, spółek handlowych, gospodarczego, obrotu nieruchomościami, ochrony konkurencji, autorskiego, rodzinnego, własności przemysłowej i prawa procesowego oraz prawa publicznego, w tym prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i administracyjnego.
Doradza instytucjom finansowym (m.in. Bank Idea Money), koncernom farmaceutycznym (m.in. Allergan, Actavis), licznym podmiotom gospodarczym (m.in. Osram, Moderna, Gea Westfalia Separator, Empik, Leroy Merlin) i agencjom reklamowym (z grupy WPP, m.in. Grey Worldwide, Testardo Gram). Był pełnomocnikiem w sporach sądowych lub arbitrażowych dotyczących ochrony uczciwej konkurencji - reprezentował skutecznie największe sieci handlowe, m.in. Empik, Leroy Merlin. Reprezentował również wydawcę tygodnika „Wprost” w wygranej przed Sądem Najwyższym precedensowej sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu amerykańskiego w Polsce.
W Sądzie Arbitrażowym przy KIG reprezentuje Przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze w jednym z największych sporów budowlanych w Europie Centralnej, dotyczącym kompleksowej rozbudowy portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, prowadzonym w oparciu o żółty FIDIC. Jako pierwszy adwokat w Polsce uzyskał tytuł Anioła Ekonomii przyznawany przez agendę ONZ za wsparcie z zakresu CSR. Jest też partnerem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Absolwent WPiA UW oraz British Center for English and European Legal Studies (University of Cambridge). W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego UW. Autor pierwszej na polskim rynku monografii o przelewach wierzytelności - „Umowne zakazy przelewu wierzytelności (pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym”..

Karol Orzechowski

Miejsce 10
adwokat, wspólnik w kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski
W 2014 r. rozpoczął prowadzenie samodzielnej kancelarii. Od września 2016 r. wspólnie z adw. Janem Kaczmarczykiem (zajął miejsce 11. w rankingu rok później) prowadzi kancelarię Kaczmarczyk Orzechowski. Przed powołaniem do życia własnej kancelarii był partnerem w polskiej kancelarii Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz, wcześniej zaś zdobywał doświadczenie w warszawskich biurach K&L Gates i Hogan & Hartson.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii korporacyjnych i transakcyjnych, a także zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie sprzedaży, fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zdobyte przy doradzaniu zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających. Doradza klientom w opracowywaniu projektów i negocjowaniu różnorodnych umów. Regularnie uczestniczy w sprawach z zakresu zamówień publicznych i doradza polskim oraz zagranicznym spółkom w związku z ich działalnością w Polsce. Pełni obsługę prawną w transakcjach sprzedaży, nabywania nieruchomości wraz z ich finansowaniem, a także wynajmu powierzchni komercyjnych i biurowych.
W dotychczasowej karierze zawodowej wspierał m.in. klientów zajmujących się budową elektrowni oraz wytwarzaniem energii, państwowe i prywatne spółki z sektora energetycznego i gazowego, polskie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne oraz deweloperów. Jest także członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej Action SA. Doświadczenie i wiedza praktyczna pozwalają mu realizować się także w roli eksperta i dydaktyka. Jako wykładowca Izby Adwokackiej w Warszawie prowadzi zajęcia z aplikantami. Często jest także zapraszany do komentowania bieżących problemów prawnych przez czołowe media w kraju. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW..

Jacek Świeca

Miejsce 11
radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Świeca i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie europejskim i międzynarodowym, medycznym i farmaceutycznym, a także prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Doradzał polskim firmom farmaceutycznym wchodzącym na rynki europejskie, azjatyckie i arabskie, wspierał też prawnie wprowadzenie na rynek polski międzynarodowych firm i tworzenie ich regionalnych centrali. Zapewniał również kompleksową obsługę prawną kampanii informacyjno-promocyjnej i całego projektu „Europejskie jabłka dwukolorowe”, nadzorowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Oferuje również bieżące doradztwo prawne dla szpitali.
Niejednokrotnie angażował się w prace eksperckich gremiów. Brał udział w pracach zespołu ds. zmiany systemu prawno-administracyjnego w Kongresie Przedsiębiorczości, zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Gospodarki czy Komitetu ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie jest ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej i wiceprezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług PKPP Lewiatan.
Na swoim koncie ma kilkaset artykułów oraz kilkanaście książek z obszaru prawa i medycyny. Prowadzi wykłady z prawa medycznego dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Wspiera prawnie liczne fundacje - obecnie współpracuje m.in. z Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Polska Innowacyjna, Fundacją Aby Żyć, Fundacją Rak’n’Roll i Fundacją TV PULS „Pod Dębem”. Za działalność pro bono otrzymał wyróżnienie w X Rankingu Kancelarii „Dziennika Gazety Prawnej” oraz w konkursie Prawnik Pro Bono 2014 „Rzeczpospolitej”. Posiada też inne nagrody i wyróżnienia - m.in. znalazł się w gronie Profesjonalistów Forbesa 2012. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył też aplikację sądową..

Hubert Tański

Miejsce 12
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa
Starszy prawnik w zespole prawa ochrony konkurencji w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz projektów infrastrukturalnych, które są realizowane w formule partnerstwa publiczno-prawnego. Doradzał zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Z powodzeniem świadczył porady prawne w ramach przedsięwzięć przetargowych dotyczących budowy i eksploatacji autostrad, rezerwacji częstotliwości (prawo telekomunikacyjne), uzbrojenia (projekt realizowany na podstawie decyzji 291/MON), a także świadczeń zdrowotnych. W międzynarodowym rankingu Chambers Global 2012, w którym kryteriami oceny nominowanych prawników są doświadczenie, zaangażowanie w projekty oraz profesjonalne podejście do klienta, Tański został zakwalifi kowany jako associate to watch. Inicjator cyklicznych badań, których celem jest poznanie opinii przedsiębiorców na temat prawa zamówień publicznych. Prowadzi również szkolenia dla polskich i zagranicznych podmiotów za pośrednictwem platform internetowych. Jest członkiem Ne twork of Young Polish Professionals oraz AmCham Policy Group. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Bonn. Ukończył także Center of American Law Studies, British and European Law Studies Center. Uzyskał świadectwo bezpieczeństwa prze mysłowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami „Tajne”, „NATO secret” i „EU secret”.

Dr Jędrzej Kondek

Miejsce 13
radca prawny, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Jego ścieżka zawodowa dzieli się na dwa etapy – radcowski i obecny, sędziowski. Od lutego 2016 r. jest sędzią w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i jego praca skupia się na sporach gospodarczych między przedsiębiorcami. W praktyce radcowskiej specjalizował się w prawie cywilnym i sporach sądowych. Do najważniejszych spraw, w których uczestniczył, należał przede wszystkim spór Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze z konsorcjum Ferrovial Agroman Budimex i Estudio Lamela przed Sądem Arbitrażowym przy KIG o odszkodowanie i wynagrodzenie dotyczące rozbudowy lotniska im. F. Chopina – w sporze był pełnomocnikiem PPL. Reprezentował również Mostostal Warszawa w sporze przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w Warszawie przeciwko GDDiKA o wynagrodzenie za budowę DK8. Był także pełnomocnikiem PKP Polskich Linii Kolejowych w sporze przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Poyry o wynagrodzenie i odszkodowanie za projekt modernizacji warszawskiego węzła kolejowego.
Jest aktywny naukowo. Jako doktor nauk prawnych pełni funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej i historii prawa, w tym monografii „Bezprawność jako przesłana odpowiedzialności odszkodowawczej”, a także współautorem komentarza do kodeksu cywilnego pod redakcją K. Osajdy, którego wydanie 2. jest właśnie przygotowywane do druku. Prowadzi też ćwiczenia z prawa cywilnego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego..

Kamil Kosior

Miejsce 14
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, prawnik w kancelarii Łatała i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie publicznym, cywilnym, postępowaniu cywilnym, a także prawie telekomunikacyjnym i sportowym. Do sztandarowych projektów, w których brał udział jako doradca prawny wykonawców, należą: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dwóch bloków energetycznych dla PGE Elektrowni Opole (wartość inwestycji – 11,6 mld zł brutto), postępowanie na wybór wykonawcy bloku energetycznego dla Elektrowni Jaworzno (wartość zamówienia – 5,4 mld zł brutto), a także postępowanie, którego celem było wyłonienie wykonawcy bloku energetycznego dla Elektrowni Ostrołęka (wartość zamówienia – 6-7 mld zł). Obecnie doradza wykonawcy, który realizuje budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW dla Elektrowni Jaworzno. Poza praktyką zawodową aktywnie angażuje się w działalność Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2009 roku jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej PZPN. W tym roku został także mianowany członkiem Komisji Rewizyjnej Podokręgu Kraków Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Od lat czynnie wspiera akcję „Prawnicy dzieciom”, podczas której zbierane są fundusze dla szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska i Zarządzanie organizacjami sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 roku został wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Jego aktywność pozazawodowa jest ściśle związana z piłką nożną. Jest czynnym zawodnikiem pierwszej drużyny Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie i członkiem Reprezentacji Polski Radców Prawnych. Brał m.in. udział w Mistrzostwach Świata Adwokatów i Radców Prawnych Budapeszt 2014 i Malta 2015. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które odbędą się w czerwcu 2017 roku w Mariborze..

Anna Brzoza-Ostrowska

Miejsce 15
radca prawny, Partner w kancelarii CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta
Od 2013 r. jest partnerem w kancelarii CMS w Departamencie Nieruchomości. Od ponad 14 lat doradza klientom w transakcjach i procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności magazynowych i logistycznych oraz powierzchni biurowych. Reprezentuje zarówno fundusze działające w sektorze nieruchomości, jak również wiodących deweloperów przy analizach stanu prawnego nieruchomości, zakupie, sprzedaży, umowach inwestycyjnych oraz wynajmie nieruchomości i realizacji projektów deweloperskich. Wielokrotnie doradzała przy znaczących na rynku polskim transakcjach sprzedaży portfeli nieruchomości parków magazynowo-logistycznych.
Jej profesjonalizm i kompetencje potwierdzają zdobyte wyróżnienia. Departament Nieruchomości CMS, którego pracami kieruje, w 2014 r. otrzymał nagrodę Law Firm of the Year przyznawaną przez miesięcznik „Eurobuild”. Był także wyróżniony w wiodących rankingach firm prawniczych Legal 500 (Band 1) i Chambers Europe (Band 2). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Centrum Prawa Amerykańskiego i Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach stypendium Socrates Erasmus studiowała również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie..

Dr Barbara Jelonek-Jarco

Miejsce 16
adwokat, partner w kancelarii Kubas Kos Gałkowski
Z kancelarią jest związana od 2006 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Jest ekspertem z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Swoją praktykę koncentruje także na prawie spółek i prawie gospodarczym prywatnym. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych, w tym międzynarodowych, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Wspomaga klientów w strategicznych decyzjach oraz w negocjacjach zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w jego trakcie. Powadzi długofalowe projekty korporacyjne i handlowe. Zajmuje się również kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych, szczególnie nieruchomościowych i deweloperskich. Zespół działu postępowań sądowych i arbitrażowych, do którego należy, od kilku lat jest regularnie rekomendowany w rankingu Chambers and Partners w kategorii Rozwiązywanie sporów.
Równolegle do kariery zawodowej, realizuje się na polu naukowym. Od 1 października 2016 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i prowadzi ćwiczenia dla studentów WPiA. Szkoli także aplikantów adwokackich i notarialnych oraz notariuszy. Jest autorką licznych artykułów, glos oraz monografii z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Uczestniczy również jako jurorka w Konkursach Arbitrażowych Lewiatan.
Czynnie angażuje się w działania o charakterze pro bono, zarówno prowadzone przez kancelarię, jak i realizowane prywatnie, np. akcje charytatywne Fundacji Między Niebem a Ziemią: Prawnicy czytają Dzieciom czy Smaki Nieba i Ziemi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje się do habilitacji..

Jarosław Rudy

Miejsce 17
wspólnik w kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Z kancelarią Żyglicka i Wspólnicy jest związany od 2006 r., wspólnikiem został w wieku 28 lat. Twórca i lider departamentu prawa rynku kapitałowego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek handlowych i obsłudze prawnej transakcji typu M&A. Pomagał przy co najmniej kilkudziesięciu dużych transakcjach na rynku publicznym i niepublicznym. Najgłośniejsze sprawy, za które był odpowiedzialny w kancelarii, to projekt wejścia zagranicznego inwestora do Śląskiego Wesołego Miasteczka (wartość transakcji ok. 120 mln zł), porozumienie pomiędzy liderami rynku handlu stalą Konsorcjum Stali i Bowim (wartość transakcji ok. 30 mln zł) oraz przeprowadzenie oferty prywatnej i przygotowanie debiutu giełdowego spółki INDOS.
Reprezentuje kancelarię w międzynarodowym stowarzyszeniu kancelarii ALLY LAW - jest odpowiedzialny za kontakty w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zdawał relacje z sytuacji w Polsce na spotkaniach ALLY LAW w Melbourne, Moskwie, Pradze, Marrakeszu oraz w roku 2016 w Warszawie. Jako certyfikowany doradca rynków NewConnect i Catalyst był wykładowcą i prelegentem licznych seminariów i szkoleń dla inwestorów giełdowych oraz emitentów. Aktywnie pomaga mec. Izabelli Żyglickiej będącej Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach w konsultacjach nowych aktów prawnych realizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdzisław Patryk Galicki

Miejsce 18
radca prawny, of counsel w Wierzbowski Eversheds
Z Wierzbowski Eversheds związany od stycznia 2016 roku. Wcześniej pracował w K&L Gates oraz Bird & Bird. W kancelarii WE kieruje praktyką prawa nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, fuzjach i przejęciach oraz w prawie cywilnym. Doradza międzynarodowym korporacjom i funduszom inwestycyjnym, bankom, deweloperom, właścicielom i operatorom sieci handlowych.
Wspiera klientów przy transakcjach kupna-sprzedaży i wynajmie nieruchomości (biurowych, handlowych, logistycznych) oraz w postępowaniach administracyjnych, finansowaniu i refinansowaniu inwestycji, przy projektach budowlanych, a także w trakcie sporów sądowych związanych z nieruchomościami. Doradzał m.in. jednej z największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz powiązanym z nią spółkom deweloperskim przy wieloetapowym procesie restrukturyzacji, obejmującym m.in. budowę złożonej transgranicznej struktury podatkowej, kompleksowe due diligence prawne i finansowe oraz szereg transakcji, w tym emisję obligacji na kwotę kilkudziesięciu milionów euro i sprzedaż przedsiębiorstwa, w skład którego wchodził jeden z najbardziej prestiżowych budynków mieszkalno-biurowych w Polsce.
Był pełnomocnikiem światowego lidera przetwórstwa metali w wieloetapowej transakcji przejęcia i włączenia w międzynarodowe struktury wiodącego polskiego producenta metali nieżelaznych. Projekt obejmował postępowania przetargowe, regulację kwestii własności intelektualnej i przemysłowej, restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz dostosowanie do standardów międzynarodowej korporacji. Prowadzona przez niego praktyka otrzymała rekomendacje w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego..

Bartosz Smardzewski

Miejsce 19
adwokat, counsel w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy
W lokalnym biurze kancelarii jest prawnikiem w praktyce rynków kapitałowych. Doradza w sprawach korporacyjnych i przy transakcjach na rynku kapitałowym, w tym przy nabywaniu udziałów i przedsiębiorstw, fuzjach, prywatyzacjach, ofertach publicznych oraz emisjach obligacji. Świadczył doradztwo na rzecz banków Société Générale, Deutsche Bank, J.P. Morgan, PKO Bank Polski oraz Landesbank Baden-Württemberg przy ustanowieniu przez PKO Bank Hipoteczny międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Była to pierwsza tego typu emisja polskiego banku hipotecznego. Wartość programu, na podstawie którego listy zastawne będą emitowane za granicą w oparciu o polskie przepisy prawa, wyniosła 4 mld euro.
Doradzał Kompanii Węglowej w związku z procesem największej od lat restrukturyzacji oraz utworzeniem Polskiej Grupy Górniczej, włączając sprzedaż Kompanii Węglowej na rzecz Polskiej Grupy Górniczej oraz umowę inwestycyjną z inwestorami, w której poziom inwestycji wyniósł ponad 2,4 mld zł. Doradzał UniCredit w związku ze sprzedażą inwestorom instytucjonalnym ponad 26 milionów akcji zwykłych Banku Pekao SA o łącznej wartości 3,3 mld zł. Udziały odpowiadały około 10 proc. kapitału zakładowego Banku Pekao, a sprzedaż została przeprowadzona w drodze przyspieszonej księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych do łącznej wartości ok. 750 mln euro.
W rankingu Legal 500 2012 został wyróżniony jako „doświadczony prawnik” w kategorii Capital Markets - Equity. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował też na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Glasgow..

Sebastian Pabian

Miejsce 20
adwokat, partner lokalny w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
W warszawskim biurze Baker & McKenzie prowadzi Praktykę Rozwiązywania Sporów i jest koordynatorem Praktyki Ubezpieczeniowej. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym rozstrzygania różnorodnych sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach instytucji finansowych, włączając spory z konsumentami, w tym postępowania grupowe, oraz w sporach regulacyjnych prowadzonych zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami. Doradza instytucjom finansowym w odniesieniu do różnorodnych aspektów ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii produktowych, regulacyjnych oraz zagadnień związanych z ochroną praw konsumentów.
Reprezentował ubezpieczycieli w licznych postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących roszczeń podnoszonych na podstawie umów ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek, pełnił funkcję pełnomocnika zakładu ubezpieczeń w postępowaniu grupowym dotyczącym umów ubezpieczenia na życie z UFK, reprezentował konsorcjum w sporze dotyczącym budowy autostrady A1.
Jego dotychczasowe osiągnięcia przyniosły mu wyróżnienie w rankingu Chambers Europe w kategorii Banking & Finance: Insurance w dwóch kolejnych edycjach - 2015 i 2016. Swoją wiedzę wykorzystuje jako dydaktyk. Prowadzi zajęcia z procedury cywilnej oraz prawa cywilnego materialnego z aplikantami adwokackimi. Na swoim koncie ma liczne publikacje oraz komentarze prasowe dotyczące prawa ubezpieczeń gospodarczych, postępowania cywilnego, dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ochrony dóbr osobistych. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej..

Jakub Gubański

Miejsce 21
adwokat, counsel w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy
Ekspert w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradza w transakcjach fuzji i przejęć oraz sprawach antymonopolowych. Doradzał Roust Trading, spółce holdingowej Russian Standard Corporation, w zakresie aspektów prawa konkurencji w celu pomyślnego przejęcia pełnej kontroli nad Central European Distribution Corporation, jednym z największych producentów wyrobów spirytusowych na świecie. Transakcja została wyróżniona przez „Financial Times” za innowacyjność. Świadczył usługi doradcze na rzecz jednej z największych firm transportowych w Europie w związku z postępowaniem wszczętym przez UOKiK w odniesieniu do potencjalnego nadużywania pozycji dominującej – postępowanie zostało zamknięte bez stwierdzenia naruszenia prawa. Doradzał Kompanii Węglowej w związku z procesem największej od lat restrukturyzacji w Polsce oraz utworzeniem Polskiej Grupy Górniczej. Od kilku lat prestiżowy ranking Legal 500 EMEA rekomenduje go w kategorii Competition/Antitrust.
Swoje doświadczenia przekazuje studentom prawa, występując w roli sędziego w największym na świecie konkursie typu „moot court” Symulacji Rozpraw Sądowych im. Phillipa C. Jessupa, którego sam jest laureatem. Na swoim koncie ma szereg publikacji, m.in. na łamach „Crime, Law and Social Change”, „Gazety Finansowej” oraz „The Wall Street Journal Polska”.
Angażuje się także w działania o charakterze społecznym. Z ramienia kancelarii White & Case uczestniczył w tworzeniu i działalności Fundacji „Prawo do Pomocy”. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego, utworzonego wraz z Uniwersytetem Florydy. W ramach stypendium Socrates Erasmus studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. W planach ma ukończenie studiów doktoranckich..

Dr Piotr Bogdanowicz

Miejsce 22
radca prawny; senior associate w kancelarii Clifford Chance
W warszawskim biurze kancelarii pracuje od 2006 r. Jest członkiem zespołu ds. projektów infrastrukturalnych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradza klientom głównie w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umowy, oraz reprezentuje ich przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym. W obszarze jego praktyki jest również pomoc publiczna, zwłaszcza w zakresie oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym oraz kwestii spełniania testu prywatnego inwestora (w aspekcie prawnym). W tym zakresie doradza m.in. kilku regionalnym portom lotniczym.
Doradzał zamawiającemu przy podpisaniu aneksu do umowy o wybudowanie terminalu LNG w Świnoujściu. Przy projekcie budowy spalarni odpadów w Poznaniu był pełnomocnikiem jednego z oferentów w trakcie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Doradzał też zamawiającemu przy budowie nowego terminalu kontenerowego w Gdańsku. Jest członkiem European Procurement Law Group oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Praktykę zawodową łączy z karierą akademicką. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych - z prawa Unii Europejskiej oraz prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej. Od 2011 r. ma również zajęcia z pomocy państwa na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest także wykładowcą na aplikacji adwokackiej oraz legislacyjnej. Na swoim koncie ma ponad 40 pozycji naukowych, w tym jedną monografię, dwa komentarze i liczne artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje nad habilitacją z zakresu prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej..

Ewa Świderska

Miejsce 23
radca prawny, counsel w kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki
W warszawskiej kancelarii, z którą związana jest od blisko 12 lat, kieruje zespołem ubezpieczeń. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, zwłaszcza zakładów ubezpieczeń, oraz w prawie ochrony konsumentów. Doradzała jednemu z największych banków w Polsce w związku z projektem bancassurance - jej rola objęła kompleksowe doradztwo przy tworzeniu zakładu ubezpieczeń majątkowych w grupie banku oraz reprezentowanie banku w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie uzyskania zezwolenia na utworzenie zakładu ubezpieczeń. Obsługiwała także międzynarodowych ubezpieczycieli – projekty, w które była zaangażowana, obejmowały m.in. doradztwo przy połączeniu zakładów ubezpieczeń w Polsce i wsparcie prawne w procesie wyjścia z rynku polskiego.
W 2016 r. kierowany przez nią zespół został wyróżniony w zakresie ubezpieczeń w międzynarodowych rankingach - wydawnictwo Legal 500 przyznało mu pierwsze miejsce, a Chambers and Partners Europe – drugie.
Poza praktyką w kancelarii spełnia się w roli dydaktyka. Prowadzi różnego rodzaju wykłady i warsztaty z zakresu prawa ubezpieczeń oraz ochrony konsumenta. Często występuje w charakterze prelegenta na spotkaniach branżowych przeznaczonych dla instytucji finansowych. Regularnie publikuje w pismach i serwisach branżowych. Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz International Business and Trade Summer Law Program na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach programu stypendialnego Socrates Erasmus studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze..

Rafał Kamiński

Miejsce 24
radca prawny, partner lokalny w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy
W warszawskim biurze kancelarii pracuje od 2008 roku. Ekspert w dziedzinie prawa handlowego, specjalizuje się w problematyce prawa spółek akcyjnych, prawa rynku kapitałowego, zagadnieniach prywatyzacji oraz nadzoru korporacyjnego. Doradza emitentom papierów wartościowych oraz bankom inwestycyjnym przy pierwszych i wtórnych ofertach publicznych akcji, a także przy fuzjach i przejęciach oraz procesach restrukturyzacyjnych.
Realizuje skomplikowane projekty. Doradzał Domowi Maklerskiemu mBanku, działającemu jako globalny koordynator, współprowadzący księgę popytu i współoferujący emisję, a także mBankowi (gwarant emisji) oraz Bankowi Zachodniemu WBK (współprowadzący księgę, współoferujący oraz gwarant emisji) w związku z wartą 504 mln zł pierwszą ofertą publiczną oraz notowaniem akcji Uniwheels AG na GPW. Doradzał również P4 przy pierwszej emisji obligacji high yield w dwóch transzach w wysokości 870 mln euro i 130 mln zł oraz przy zawarciu kredytu odnawialnego. Była to największa w historii transakcja w zakresie obligacji typu high yield w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwsza emisja obligacji tego typu denominowanych w polskich złotych. Doradzał również Grupie UniCredit przy sprzedaży akcji Banku Pekao za kwotę ok. 3,3 mld zł, stanowiących ok. 10 proc. kapitału zakładowego banku w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.
Jego umiejętności są dostrzegane w rankingach Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, The IFLR 1000, które rekomendują go w dziedzinach Equity Capital Markets oraz Debt Capital Markets. Jest współautorem licznych opinii prawnych dotyczących doradztwa transakcyjnego w związku z łączeniem oraz przejęciami spółek publicznych, zagadnieniami prywatyzacyjnymi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego..

Dr Bartosz Merczyński

Miejsce 25
radca prawny, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, counsel w Allen & Overy, A. Pędzich
Z kancelarią Allen & Overy związany jest od 2005 r. Najpierw przez sześć lat był prawnikiem w praktyce bankowej, potem przystąpił do praktyki procesowej. Obecnie kieruje warszawską praktyką bankowych sporów sądowych i upadłości (insolvency and banking litigation). Specjalizuje się w reprezentowaniu instytucji finansowych w złożonych sporach sądowych dotyczących kwestii finansowych i regulacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu banków w sporach z kredytobiorcami oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Jego praktyka obejmuje także prowadzenie procesów dotyczących kwestii ubezpieczeniowych o wysokiej wartości przedmiotu sporu.
Był pełnomocnikiem instytucji finansowych w przełomowych sprawach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Równolegle realizuje się w roli dydaktyka. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla instytucji finansowych z zakresu zarządzania ryzykiem procesowym, strategii prowadzenia sporów, a także z zakresu zabezpieczania interesów wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył też studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i upadłościowego. Posiada licencję syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego..

Tomasz Ostrowski

Miejsce 26
radca prawny, partner międzynarodowy w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy

Piotr Dynowski

Miejsce 27
radca prawny, partner w kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy
Kieruje praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze kancelarii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów oraz w prawie telekomunikacyjnym. Obszar jego praktyki obejmuje również aspekty prawne gier hazardowych. Doradza klientom w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej przedsiębiorstw, transakcji dotyczących przenoszenia i nabywania praw własności intelektualnej, zwalczania podróbek oraz w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak farmacja, media, telekomunikacja, reklama, IT czy elektronika.
Z racji posiadanych kompetencji mocno angażuje się w działalność instytucji zajmujących się kwestiami własności intelektualnej, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Ochrony Własności Intelektualnej i Komitetu Mediów Elektronicznych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W charakterze eksperta prawnego wspiera Krajową Izbę Gospodarczą w obszarze IP/TMT. Jego doświadczenie przynosi mu liczne wyróżnienia w międzynarodowych rankingach prawniczych. Jest rekomendowany przez Legal 500 i Chambers Europe. Znalazł się również w gronie najlepszych polskich prawników w kategorii własność intelektualna według magazynu „Managing Intellectual Property”. Od lat jest regularnie wyróżniany w rankingu Intellectual Asset Management Patent 1000 - World’s Leading Patent Practitioners.
Karierę zawodową łączy z pracą akademika. Jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Wykłada w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza i na studiach podyplomowych „Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza praktyką w kancelarii współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka i demokracji: Amnesty International, Fundacją „Inna Przestrzeń” i AVAAZ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Maastricht w Holandii uzyskał tytuł LL.M. z zakresu prawa europejskiego i porównawczego. W 2009 roku ukończył również Siódmy Specjalny Moduł dotyczący Wspólnotowego Znaku Towarowego na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii..

Mateusz Grabiec

Miejsce 28
adwokat, counsel w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
Ekspert w zakresie transakcji nieruchomościowych oraz projektów infrastrukturalnych. Specjalizuje się również w prawie budowlanym i pozostałych regulacyjnych aspektach obrotu nieruchomościami oraz w prawie zamówień publicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną na wszystkich etapach procesu realizacji i komercjalizacji szerokiego zakresu inwestycji nieruchomościowych, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych. W ramach praktyki zawodowej doradzał m.in. przy realizacji projektów infrastrukturalnych z sektora transportu i energetyki, świadcząc usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz ustawy o autostradach płatnych.
Świadczył pełną obsługę prawną na rzecz GDDKiA w związku z inwestycjami drogowymi. Doradzał MLP Group przy sprzedaży dwóch parków logistycznych w Polsce na rzecz niemieckiego funduszu inwestycyjnego. Był także doradcą Hochtief Development Poland w licznych projektach deweloperskich w Warszawie. Jego kompetencji dowodzi rekomendacja w rankingu Legal 500 w kategorii Real estate and construction.
Jest współautorem licznych publikacji naukowych, m.in. „Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz" oraz „Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia". Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - na tej uczelni obronił także swój doktorat i ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing. Jest również absolwentem dwuletniego studium prawa angielskiego i europejskiego Institute of Continuing Education University of Cambridge..

Tomasz Sancewicz

Miejsce 29
adwokat, counsel w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
Z CMS współpracuje od 2005 roku. Ekspert z zakresu prawa pracy. Pomaga krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom w sprawach pracowniczych: rekrutacji, zwolnieniach, restrukturyzacjach, wewnętrznych dochodzeniach, sporach sądowych. Doradza w sprawach pracowniczych związanych z transakcjami kapitałowymi. Przez ostatnie 10 lat wspierał klientów z takich sektorów gospodarki, jak usługi finansowe, farmaceutyki, ubezpieczenia, FMCG, branża energetyczna i samochodowa. W ostatnim czasie doradzał spółce z sektora FMCG we wszelkich aspektach kwestii pracowniczych przy transakcji sprzedaży znaków towarowych oraz fabryki. Uczestniczył także w jednym z pierwszych transgranicznych połączeń spółek kapitałowych na polskim rynku. Aktualnie doradza klientowi z branży tekstylnej w restrukturyzacji jego działalności biznesowej w Polsce.
W uznaniu kompetencji dwukrotnie otrzymywał indywidualną rekomendację w rankingu Legal 500 – w 2014 i 2015 roku. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA. Jest autorem licznych artykułów prasowych poruszających tematykę prawa pracy, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ukończył Wydział Prawa i Administracji i Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W najbliższym czasie planuje odbyć kurs na oficera compliance..

Robert Nogacki

Miejsce 30
radca prawny Kancelaria Prawna Skarbiec

Back To Top