Przepisy wprowadzające pracę zdalną wymagają szczegółowej analizy w kontekście wymogów ochrony danych osobowych.


Z punktu widzenia RODO nowe regulacje prawa pracy wpływają na wiele aspektów działalności administratora, takich jak m.in.:

 • konieczność identyfikacji podstaw przetwarzania danych,
 • konieczność aktualizacji obowiązków informacyjnych,
 • konieczność opisania i udokumentowania nowych procesów przetwarzania danych (w ramach rejestrów z art. 30 RODO),
 • ocena adekwatnego (minimalnego) zakresu zbieranych danych,
 • problem retencji danych (długości przetwarzania),
 • ocena ryzyka (nowe cele i procesy generować mogą nowe ryzyka).

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Ochrona danych osobowych w nowych przepisach dotyczących pracy zdalnej”

Szkolenie odbędzie się 7 marca 2023 r. o godz. 14:00

Dlaczego warto?

 • poznasz nowe przepisy Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej,
 • zrozumiesz wpływ nowych regulacji na system ochrony danych osobowych w organizacji,
 • dowiesz się jak poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych regulacji w swojej organizacji.
Ochrona danych osobowych w nowych przepisach dotyczących pracy zdalnej

Program szkolenia

 1. Przegląd zmian prawnych wprowadzających pracę zdalną w zakresie:
  • praw i obowiązków pracodawcy i pracownika,
  • celów i podstaw przetwarzania,
  • kategorii osób i przetwarzanych danych.
 2. Jak przygotować się do zmian i je wdrożyć:
  • przegląd wymogów RODO,
  • wpływ nowych regulacji na ochronę danych osobowych u administratora.

Webinar skierowany jest w szczególności do: Inspektorów ochrony danych, radców prawnych i adwokatów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, pracowników i kierowników działów HR oraz pracowników działów Compliance.

Webinar poprowadzą

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Mirek Gumularz

Radca prawny. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Ochrona danych osobowych w nowych przepisach dotyczących pracy zdalnej

Polecane rozwiązania

TAK, chcę ułatwić sobie codzienną pracę i dowiedzieć się więcej o programie LEX Ochrona Danych Osobowych.

kv-lex-ochrona-danych-osobowych-1920x1280-v6
LEX Ochrona Danych Osobowych

LEX Ochrona Danych Osobowych to serwis prawny, który pomaga stosować przepisy RODO, a także regulacje krajowe związane z ochroną danych osobowych.

Dzięki niemu bez problemu przygotujesz się do kontroli UODO!

Back To Top