Prawo europejskie w prawie żywnościowym
Komentujemy dla Ciebie najważniejsze akty z zakresu prawa żywnościowego

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu prawa żywnościowego, w szczególności do:
 • rozporządzenia nr 178/2002 ws. ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego,
 • rozporządzenia nr 1169/2011 ws. przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz
 • rozporządzenia nr 1924/2006 ws. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa żywnościowego w Polsce stały się bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.


Dajemy Ci praktyczne rozwiązanie Twoich problemów

 • Oferujemy Ci dostęp do kilkudziesięciu komentarzy praktycznych omawiających szczegółowe zagadnienia związane z żywnością kompleksowo z punktu widzenia wszystkich źródeł prawa mających znaczenie dla rozwiązania danego problemu.
 • Komentarze praktyczne są na bieżąco aktualizowane.
 • Komentarze są przygotowywane przez praktyków - specjalistów z zakresu prawa żywnościowego.
uwaga W prawie żywnościowym częstą sytuacją jest, że jedno i to samo zagadnienie jest regulowane przez różne źródła prawa: prawo UE, prawo polskie, a nawet prawo międzynarodowe.

 

Zobacz listę przykładowych komentarzy praktycznych

 • Jędrych Katarzyna, Obowiązek wskazania kraju bądź miejsca pochodzenia środka spożywczego - komentarz do art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1169/2011, LEX/el. 2017
 • Jopek Tomasz, Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika w świetle przepisów prawa żywnościowego, LEX/el. 2020
 • Kalinowski Patryk, Znakowanie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych – wybrane aspekty, LEX/el. 2019
 • Sokołowski Łukasz Mikołaj, Cywilna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy, LEX/el. 2017
 • Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Nowa regulacja urzędowych kontroli żywności, LEX/el

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie żywnościowym

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla prawa żywnościowego.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Na pewno wiesz, jak obszerne potrafią być teksty aktów prawa UE. Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa żywnościowego i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń

 • Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego z unijnym znakiem ChNP, LEX/el. 2020
 • Ocena ryzyka w łańcuchu żywnościowym, LEX/el. 2019
 • UE chce chronić obrót produktów rolno-spożywczych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, LEX/el. 2019
 • Nowa regulacja dotycząca napojów spirytusowych, LEX/el. 2019

Biblioteka wiedzy w LEX Prawo Europejskie oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne, jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek oraz artykułów z czasopism omawiających różne problematyki prawa żywnościowego.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Małgorzata Korzycka, dr hab. Paweł Wojciechowski, dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska.
uwaga Prawo żywnościowe to ciągle rozrastająca się dziedzina prawa wymagająca kompleksowej specjalistycznej wiedzy.

 

Zobacz listę książek i przykładowych artykułów

Monografie:

 • Korzycka Małgorzata, Wojciechowski Paweł, System prawa żywnościowego, WKP 2017
 • Wegner-Kowalska Joanna, Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej, WK 2017

Artykuły z czasopism:

 • Bąk Artur, Suplementy diety - żywność czy lek? Problem regulacji prawnych produktów z pogranicza, PPP 2015/1/43-55
 • Całka Edyta, Ochrona naturalnych wód mineralnych w świetle przepisów dyrektywy 2009/54/WE, EPS 2016/2/23-28
 • Petit Yves, Oznaczenia jakościowe Unii Europejskiej w sektorze wina, EPS 2016/2/16-22
 • Skrzydło-Tefelska Ewa, Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe, EPS 2016/2/4-9
 • Walczak Michał, Aspekty prawne reklamy suplementów diety w Polsce na tle rozwiązań unijnych, ZNUJ 2015/4/123-131

Nasi eksperci przybliżą Ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa żywnościowego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa żywnościowego.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Frączak Katarzyna, Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw sektora spożywczego prowadzących działalność jedynie na etapie dystrybucji za dopuszczenie do obrotu środka spożywczego niespełniającego kryteriów mikrobiologicznych. Glosa do wyroku TS z dnia 13 listopada 2014 r., C-443/13, LEX/el. 2015
 • Frączak Katarzyna, Wprowadzanie do obrotu suplementów diety lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z dodatkiem witamin i minerałów jako produktów ekologicznych. Glosa do wyroku TS z dnia 5 listopada 2014 r., C-137/13, LEX/el. 2015
 • Namysłowska Monika, Nowak Justyna, Granice ochrony konsumentów a znakowanie środków spożywczych. Glosa do wyroku TS z dnia 14 czerwca 2017 r., C-422/16, EPS 2018/5/52-58
 • Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Wprowadzenie w błąd konsumentów przez oznakowanie środka spożywczego zawierające wizerunki lub opisy składników niewystępujących w produkcie w czystej postaci ale noszących ich smak. Glosa do wyroku TS z dnia 4 czerwca 2015 r., C-195/14, LEX/el. 2015
 • Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Odpowiedzialność za nieprawidłowe oznakowanie środków spożywczych. Glosa do wyroku TS z dnia 23 listopada 2006 r., C-315/05, LEX/el. 2016

Omówienia

 • Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Obowiązek znakowania kraju pochodzenia mleka a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 1 października 2020 r., C-485/18 (Groupe Lactalis)

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa żywnościowego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa żywnościowego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym pewna część dotycząca prawa żywnościowego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

 

LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top