LEX Navigator
LEX Navigator Ochrona Zdrowia

Praktyczny przewodnik po procedurach z zakresu prawa ochrony zdrowia. Niezbędne wsparcie dla osób zarządzających podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

Zawartość LEX Navigator Ochrona Zdrowia:

 • Schematy procedur/postępowań.
 • Praktyczne wskazówki.
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, prawa europejskiego oraz resortowego.
 • Wzory dokumentów.
 • Komentarze.
 • Komentarze praktyczne.
 • Monografie.
 • Orzecznictwo - Pisma urzędowe.

Przykładowe procedury:

 • Zawieranie i realizacja umów z NFZ.
 • Zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty).
 • Kontrola działalności leczniczej.
 • Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej.
 • Zakładanie i rejestracja działalności leczniczej.
 • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych.
 • Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Procedury szpitalne związane z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy).
Eksperci LEX Navigator Ochrona Zdrowia

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Maciej Lokaj

Radca prawny. Partner w Gardens Tax & Legal Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego i farmaceutycznego, a także bezpieczeństwa informacji.

 

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w prawie medycznym.
Agnieszka Sienko

Radca prawny, specjalista prawa ochrony zdrowia i prawa pracy. Jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Adwokat, wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
prof. nadzw. dr hab. n. pr.

Doktor habilitowana nauk prawnych. Wybitna ekspertka i autorka wielu publikacji m.in. w zakresie prawa medycznego, prawa pacjenta i statusu zawodów medycznych.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
LEX Navigator
Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania z programu
Back To Top